4
Emelâk den yan yakât âlâkuâk sâwe. Nenâmâ Anitâhât nanŋe baratŋe mansain. Yakât topŋe nâŋgâŋetâ keterahâkgât den âlâen hâum sâmune nâŋgâŋet. Nengât orotmeme yamâ yuwu tap. Nenŋe munomân nan baralipnenŋaŋe nengât bât tosa ya yâkŋe galemgunomai. Gârâmâ nenŋe ŋaŋayeŋanâk mum pilâyeknomân mandu otnomai yan hep torehenlipnenŋaŋe wawaeyekmâ tihityeŋe otmai. Tihityeŋe otŋetâ papato otmâ yanâmâ âwâ mâmâlipyeŋe yeŋgât bât tosa ya yeŋahâk galemguaknomai. Orotmemenenŋe yawu tap. Otmu yakât dopŋeâk nen Yura lohimbiŋe lepat nâŋgân nâŋgânân manmâ gawin yan Mosehât girem den otmu papaptolipnenŋe yeŋgât girem den yakât amutgen manmâ gawin. 4-5 Otmu embâŋân Anitâŋe hân himbim ki kândikyotgowân ikŋe nanŋe hâŋgângumu gewuap yakât sâpŋe kalop. Sâpŋe kalop ya ekmu ârândâŋ otmu nanŋe hâŋgângumu giop. Hâŋgângumu gemu nen kerekŋe Anitâhâlen ari torokatmunŋe ikŋe nanŋe baratŋe sâm menenehâkgât Yura imbi âlâhât tepŋan ge tetem girem den ya tâŋâk lâum manop. Yawu manmâ nenŋe girem den târârâhâk ki watmâ gawin yakât otmâ sârerenenekmâ girem den yapâ holaŋnenehop.
Anitâ nanŋaŋe holaŋnenehop yakât otmâ nenŋe Anitâhât nanŋe baratŋe otmâ mansain. Yawu nâŋgânehât Anitâŋe nanŋahât Wâtgât mâmâŋahât Heak hâŋgângumu ge biwinenŋe mem heweweŋ tuhumu Anitâ heroŋe nâŋgâwaŋgim “Awoŋnenŋe, kâwiâk nanŋe olon,” sâm mepaemain. Bukulipne, yengu yawuâk Anitâ heroŋe nâŋgâwaŋgim mepaem mansai. Yawu gârâmâ yeŋe emelâk Anitâhât topŋe ki nâŋgâm orotmeme kiŋgoŋ otmâ manminiwi ya pilâm Anitâhâlen biwiyeŋe katmâ yâkât komolân torokatbi. Yakât otmâmâ nanne baratne sâm meyekmâ Awarahamgât pat kuwaŋgiop ya yen gurâ yawuâk kuyiŋgiop.”
Pauloŋe Galatia ambolipŋe yeŋgât nâŋgâm gorâwaŋgiop.
Emelâk embâŋân Anitâhât topŋe ki nâŋgâm manminiwi sâp yanâmâ Porom Lâpio me wahap tâŋâtŋe yawuya mepaem yakât amutgen manminiwi. Yawu gârâmâ emelâk Anitâŋe tep âlep nâŋgâyiŋgim meyekmu yâkât topŋe ekmâ nâŋgâŋetâ bulâŋe olop. Yakât otmâ yiwereŋeâmâ topŋe girawuhât otmâ Anitâ betgum Porom Lâpio ya hoŋ bawaŋgine sâm oai? Yaŋe manman kârikŋan mem katyekbuapgât dop âlâ ki tap yakâ. 10 Otmu Anitâŋe yeŋgât nâŋgâyiŋgimu ârândâŋ olâkgât Yura nengât orotmeme hâŋgiŋe yuwuya watne sâm oai? Yeŋe tatmâ nâŋgâ nâŋgâ sâp, me sotgât hâi sapa manmai yakât sâp, me hilâm kâmbukŋe topŋe topŋe ya watmâ mansai ya ekmune dondâ bâleap. 11 Nâŋe yeŋgâlen puwâk taka Kiristohât den pat âlepŋe ekyongomune nâŋgâŋetâ bulâŋe olop ya bet pilâm orotmemenenŋe hâŋgiŋe ya miwirikum watmaihât nâŋgâm gorânihiap.
12 Nâŋe Yura nengât orotmeme hâŋgiŋe ya pilâm yen pâku lohimbi mansai yeŋgâlen torokatmâ manmâ gan. Yakât otmâ yeŋe topŋe girawuhât otmâ sâp yiwereŋe pilânekmâ Yura nengât orotmeme hâŋgiŋe miai. Yeŋgâlen puwâk takawan yan yeŋe nâ buku otnihim laune lâuwi. Yakât otmâmâ yu oai yu pilâŋetgât naŋgan.
13 Otmu yeŋgâlen tohowan yan kundat pato tetenihiop. Yawu tetenihiop yamâ nâŋe yen orop sâp kâlewâk manmâ Yesuhât den pat âlepŋe ekyongowan. 14 Otmu yeŋe tânnohom yan ki nâŋgâm bâlenihim hâkâŋ kakŋan otbi. Yâhâ aŋelo âlâŋe yeŋgâlen takaop, me Yesu Kiristo ikŋak yeŋgâlen takamu buku otbaŋgimbâi dop yawuâk buku otnihiwi. 15 Otmu wuân me wuângât ulityongowan mâne in yawu nihimbâi. Yahâ sâp yiwereŋeâmâ girawuhât otmâ nâ pilâneksai? 16 Nâŋe yeŋgât tepne nâŋgâm den bulâŋe ekyongowan. Yamâ yeŋe yiwereŋe nâhâitŋe “nâŋgâm bâleningim mem ge katnenekbe sâm oap” naŋgai? Yakât nâŋgâmune tepne bâleap.
17 Otmu nen Kiristohâlen biwi konohâk hikum mansainŋe hioŋaknehât lok ondowân gâtŋaŋe taka biwiyeŋan kioŋbi. Yâhâ yeŋe pilânenekmâ yâk yeŋgâlen torokatŋetâ yâk orop mepaenenekŋetgât yeŋgâlen takawi. 18 Nâŋe tânyongowomgât dop âlâ ki talop. Yâhâ lok yaŋe biwi konohâk otmâ tânahone sâm yeŋgâlen takawi mâne heroŋe nâŋgâyiŋgimbâm. Yawu gârâmâ emelâk nâŋe yen orop manmâ biwinenŋe kepeim manbin ya girawuhât otmâ biwinenŋe holaŋakmu mansain?
19-20 Yeŋgât den pat ya nâŋgâmune umatŋe olop. Gârâmâ den umatŋe yu ekyongowe sâm otmune umatŋe oap. Yen orop hâme konok mansain mâne umatŋe ya kuwikbâin. Yakât yiwereŋe mâtâp tetenihimu yeŋgâlen takawomgât naŋgan. Yakât nâŋgâm den âlâen hâum sâwe. Imbilipnenŋaŋe naom mene sâm hâliliakmâ tatmâ naom memai, yakât dopŋeâk yeŋe Kiristohâlen biwiyeŋaŋe kepeim tem lâuwaŋgiŋetgât emelâk yeŋgâlen taka Kiristohât den pat âlepŋe ekyongomune nâŋgâŋetâ bulâŋe olop. Yawuâk torokatmâ manŋetgât biwine yeŋgâlâk nâŋgâm tan. Yakât otmâ yiwereŋeâmâ Yura nengât orotmeme hâŋgiŋe ya lâune sâm otŋetâ yakât otmâ yâhâpŋe witgum biwiyeŋe Yesuhâlenâk kinâkgât den umatŋe yu ekyongowe sâm biwine umatŋe oap. Yeŋe Kiristo betgumaihât otmâ gorâ bâleŋe nihimu mansan.
Sara yet Haha yâk yetgâlen hâum sâop.
21 Yeŋgâlen gâtŋe nombotŋaŋe Mosehât girem den ya lâune sâm otmaiŋe yakât topŋe nâŋgâŋetâ keterahâkgât yuwu sâmune nâŋgâŋet. Moseŋe den âlâ torokatmâ kulemguop yakât mâtâp yuwu tap. 22 Awarahamgât nanyâhâtŋe yâhâp teteowot. Nanŋe kunŋe yâkât kutŋeâmâ Ismae. Yakât topŋe yuwu tap. Awarahamŋe imbiŋe Sara memu yâkâlen nanyetŋe membuap yakât Anitâŋe bunewâk pat kuyitgiop. Yawu yamâ inâk kâsi manowot. Yâhâ Anitâŋe Awarahamgât den hikuop ya nelâmgumu ikŋe hoŋ bawa imbi, kutŋe Haha sâm ya miop. Ya memu yâkâlen nanŋe kunŋe miop, yamâ kutŋe Ismae.
Yâhâ nanŋe âlâ, kutŋe Isaka sâm, yâkât topŋeâmâ yuwu. Anitâŋe Awaraham imbiŋâit yetgât pat kuyitgiop yakât ki nelâmguop. Otmu Saraŋe naom membuap sâop yakât otmâ manmâ gam gam nanŋe miop. 23 Yâhâ nanyâhâtŋahât topyetŋe yamâ ikŋiâk ikŋiâk oawot. Âlâmâ, Ismae sâm, yâhâmâ Awarahamgâlen Hahaŋe imbiâk miop. Yâhâ âlâmâ, Isaka sâm, Anitâŋe den hikuop yakât bulâŋe Awarahamgâlen Saraŋe miop.
24 Otmu Anitâŋe imbi yâhâp yu yetgât mâtâp ikŋiâk ikŋiâk sâm yitgiop. Yakât otmâ yâk yetgât sen ya gurâ yawuâk komot ikŋiâk ikŋiâk mansai. Yakât topŋe yuwu naŋgan. Imbi kutŋe Haha yaŋeâmâ hoŋ bawaŋgiminiop. Yakât otmâmâ yâkât sen tetem sambe sambe otmâ yawuâk hoŋ bawa manmai. 25-26 Otmu Haha yâhâmâ Arawia hânân pumŋe âlâ tap, kutŋe Sinai, yan Anitâŋe girem den Mose waŋop yakât dop olop. Hahahât sen yaŋe hoŋ bawa otmai dop yawuâk Yura kapi ambolipŋaŋe Anitâŋe girem den kalop ya lâum manmai. Hahahât dopŋe yawu.
Otmu Sarahât dop yuwu. Yâhâmâ Awarahamgât imbiŋe. Yakât otmâmâ yâkât sen tetem sambe sambe otmâ hoŋ bawa ki mansai. Otmu Saraŋeâmâ Yerusalem kapi âiŋe himbimân tap yakât dop olop. Sarahât sen yamâ nen mansain yu. Gârâmâ kapinenŋe himbimân tap yan yâhâ ambokunom. Yakât otmâ girem den hâŋgiŋe lâunomgât dop ki tap. 27 Yakât otmâ Anitâŋe sâmu poropete âlâŋe den kulemguop ya yuwu tap.
“Imbi kâsi, yuwu sâmune nâŋgâ. Gâŋeâmâ naom âlâ ki mion. Otmu naom membe sâm ki hâliliakmâ tatmâ hâhiwin nâŋgâon. Yakât otmuâmâ gâhât lokŋe imbi ondop memu nanŋe miop. Yakât otmuâmâ nâŋgârâ gorâhihimapgât yuwu sâmune nâŋgâ. Hâmbâi mâne gâhât sen yaŋe tetem sambe sambe otmâ potgahât sen ya wangiyeknomai. Yakât nâŋgâm biwihe gemu heroŋe kakŋan man. Yawu.”
28 Otmu yakât den âlâ torokatmâ sâmune nâŋgâŋet. Anitâŋe Awarahamgât sen tetem sambe sambe otnomaihât pat kuwaŋgiop ya yawuâk nanŋe Isaka kuwaŋgiop. Otmu pat kuwaŋgiop yakât bulâŋe tetemu nen Yura lohimbi otmu yen pâku lohimbi dop konohâk otmâ Awarahamgât sen mansain. Yakât otmâ imi ata me wârâ tou yawu mansain.
29 Haha yet Sara yetgât topyetŋahât torokatmâ sâmune nâŋgâŋet. Awarahamŋe Anitâhât den ya nelâmgumu imbi hoŋ bawaŋgiminiop ya memu naom âlâ miop. Naom yaŋe pato olop. Otmu Anitâhât Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe Sara mâmâŋe otbaŋgimu nanŋe miop. Saraŋe naom memu Haha nanŋaŋe yâkât nâŋgâm mem ge katbe sâm olop. Yakât dopŋeâk yiwereŋe lohimbi girem den lâum mansaiŋe nen ki lâum mansain yu nenekŋetâ bâlemu mem ge katnenekne sâm otmai. 30 Otmu Saraŋe Awaraham yuwu sâm ekumu lauŋan miop.
“Potne Hahahât nanŋe Ismaeŋe gâhât bât tosa ki galemguwuapgât naŋgan. Nannetŋe Isaka yâkŋak gâhât bât tosa galemgum manbuapgât naŋgan. Yakât otmâ watyelekdâ ariyet.”
Yawu sâm ekuop. Awarahamŋe Sara lauŋan miop yakât dopŋeâk yeŋe otŋetgât naŋgan. 31 Otmu yakât torokatmâ yuwu sâmune nâŋgâŋet. Nenŋe Kiristohâlen biwinenŋaŋe kepeim mansainŋeâmâ Sarahât sen oain. Nâŋgâmune yawu oap. Yakât girawuhât otmâ yeŋgâlen gâtŋe nombotŋaŋe girem den lâum yan Haha sen otne sâm oai? Kâmbukŋe, yawu ki otŋet.