3
Yoaneŋe âi topŋe kalop
(Mataio 3:1-12 Mareko 1:2-8 Yoane 1:19-28)
Roma yeŋgât lok kutdâ âlâ, kutŋe Tiwerio Sisa sâm, yâk kânâŋgâŋetâ lohimbi kerek nengât kunnenŋe pato otmâ galemyongomu yambu 15 pesuk sâop. Otmu sâp yan kiap âlâ, kutŋe Pontio Pilato sâm, yâhâmâ Yuraia ambolipŋe galemyongom manop. Yâhâ lok kutdâ âlâ, kutŋe Herot, yâhâmâ Galilaia ambolipŋe galemyongom manop. Yâhâ imiŋe Pilip, yâhâmâ Ituria otmu Tarakoniti ambolipŋe galemyongom manop. Yâhâ lok kutdâ âlâ, kutŋe Lisania sâm, yâkŋeâmâ Awilene kapi ambolipŋe galemyongom manop. Yâhâ Anitâhât opon kâmbukŋan hotom uminiwi ya yeŋgât kunyeŋe lok yâhâp manowot, kutyetŋe Anasi yet Kaipa. Aiop, sâp yan Sakaria nanŋe, kutŋe Yoane sâm, yâkŋe lok ki manmaiângen ari manmâ âi topŋe kalop. Yan manmu Anitâŋe ikŋe den biwiŋan katmu Yoran to nombot nombot bam gam lohimbi yuwu sâm ekyongop. “Orotmemeyeŋe bâleŋe ya kerek betguŋetâmâ toen katyekbom. Toen katyekmune Anitâŋe tosayeŋe pilâyiŋgiwuap.” Yawu sâm ekyongop. Yâhâ emelâk emet inânŋan poropete âlâ, kutŋe Yesaia sâm, Anitâŋe yuwu sâm ekumu kulemguop tap.
“Lok ki manmaiângen, lok âlâ yan ari manbuap. Lohimbi yâkâlen takanomai ya yuwu sâm ekyongowuap. “Lok kutdâhât mâtâp ya mem pitiŋet. Otmu mâtâp mewaŋgiŋet. Otmu uk sâm huruŋ sâm, pumŋe lauŋe ya kum kilikmâ mem ârândâŋ merândâŋ tuhuŋetâ ya talâk. Otmu mâtâp goŋgoŋ maŋgoŋ ya heŋgeŋgunomai. Otmu mâtâp gâwikŋe ya mem perereŋ tuhunomai. Yawu otmâ Anitâŋe lohimbi kerek yeŋgât tihityeŋe otbe sâm oap yakât topŋe nâŋgânomai.” Yawu sâm ekyongowuap.”
Yesaiaŋe den yawu kulemguop tap yakât bulâŋe yamâ Yoanehâlen teteop.
7-8 Yoaneŋe den yawu ekyongop sâp yan lohimbi kiŋgitŋe orowâkŋe yâkŋe toen mem katnenehâk sâm yâkâlen ariwi. Ariŋetâ yekmâ yuwu sâm ekyongop. “Yenâmâ lok perâkŋe. Otŋetâ bâlem gamap yakât matŋe Anitâŋe meŋet sâmu yakât yeŋeâmâ kiŋgityeŋahât otmâ bâleŋe ya pilai mâne âlepŋe otbâp. Yawu gârâmâ den yan yu nâŋgâŋetâ ki ârândâŋ oap.
Yawu otmâmâ yuwu mon nâŋgânomai, “Nenâmâ Awarahamgât komot bulâŋe mansain. Yakât otmâ Anitâŋe nengât ki nâŋgâm bâleningimap.” Yawu ki nâŋgânomai. Yakât yuwu sâmune nâŋgâŋet. Anitâŋe sâmu kât yuŋe Awarahamgât komot tetenomaihât dop tap. Yawu gârâmâ yenâmâ ya imbiâk sâmai. Yakât matŋe hâmbâi menomai.
Yakât den âlâen hâum sâmune nâŋgâŋet. Emelâk unam sâtŋe katmu tap. Yâhâ nak âlâhât bonŋe ki kinbuap yamâ kârâm panmu ge mum hâlâlâŋ sâmu kâlâpŋe sewuap. Yenâmâ nak yakât dop otmâ mansai.”
10 Yawu sâm ekyongomu yuwu sâm âikuwi. “Nenŋe wuân otmunŋe ârândâŋ otbuap?”
11 Sâŋetâ sâop. “Lok âlâ me âlâ hâk katipŋe yâhâp tatyiŋgiwuapŋe bukulipyeŋe âlâ me âlâ umburuk mannomai ya yekmâmâ âlepŋe âlâ ya yiŋginomai. Otmu sotgât po manmai ya gurâ yawuâk nembe kalem otyiŋginomai.” ” Yawu sâop.
12 Yawu sâm ekyongomu takesi meme lok nombotŋaŋe yawuâk toen mem katnenehâk sâm yâkâlen taka yuwu sâm âikuwi. “Lok pato, nenŋe wuân otmunŋe ârândâŋ otbuap ya eknongorâ nâŋgâne.”
13 Sâŋetâ sâop. Kunlipyeŋaŋe “Takesihât dop yuwu meŋet” sânomai yawuâk menomai. Yeŋe andemŋe ya waŋgim âlâ torokatmâ ki menomai.”
14 Yawu sâm ekyongomu Roma yeŋgât tembe lâu yawuâk yâkâlen taka yuwu sâm âikuwi. “Girawu naŋgat? Nenŋeâmâ wuân otmunŋe ârândâŋ otbuap?” Yawu sâwi.
Sâŋetâ sâop. “Yeŋe lok ki mem âlâlâ tuhuyekmâ kombo meyiŋginomai. Otmu tewetsenŋe yiŋgiŋetgât ki hakyeŋan sânomai. Otmu âi memai yakât hâmeŋahât kunlipyeŋaŋe puluhuyeknomai yakât nâŋgâŋetâ ârândâŋ otbuap. Yawu.” Yawu sâm ekyongop.
Yoaneŋe lohimbi ya Yesuhât ekyongop.
15 Yawu sâm ekyongomu nâŋgâŋetâ âlâ kândâkdâ otmu nâŋgâm yuwu sâwi. “Anitâŋe ikŋe hoŋ bawaŋe hâŋgângumu ge tihitnenŋe otbuap ya Yoane mon?”
16 Yawu sâŋetâ nâŋgâm yuwu sâm ekyongop. “Yeŋe orotmemeyeŋe bâleŋe betbaŋgiŋetâmâ toen katyekbom. Lok âlâ irak betnehembâ âi topŋe katbuap yâhâmâ wâtŋe pato tatbaŋgiap. Yakât otmâ nâŋe yâkât itâkat ya mem kâpekmâ golewaŋgiwomgât dop ki tap. Otmu tânguwomgât dop gurâ ki tap. Nâŋeâmâ yâkât amutgen manmâ yâhâwom. Yâkŋeâmâ Wâtgât mâmâŋahât Heak hâŋgângumu ge mem ketetyekbuap. Nombotŋe manman âiloŋgoân mem katyekbuap. Yâhâ nombotŋeâmâ hâhiwin kakŋan katyekmu mannomai. 17 Otmu den âlâen hâum sâwe. Yeŋeâmâ sot ekmâ mem kiwilim komot ikŋiâk ikŋiâk katmai. Neneŋahât pat otmap ya konohân mem hâwuruŋetâ tatmap. Yâhâ ki neneŋahât pat otmap yamâ mem pilâmai. Yakât dopŋeâk yâkŋe taka biwinenŋahât topŋe ekmâ mem kâsipnongowuap yakât topŋe yuwu. Yâkât tem lâum manmâ yâhânom yamâ ikŋan mem torokatnenekbuap. Yâhâ nombotŋaŋe yâkât hâkâŋ otmâ betbaŋgim manmai yamâ watyekmu kâlâwân kioŋmâ hâhiwin nâŋgâmbisâi.” Yawu sâop.
18 Yâhâ Anitâŋe tihityeŋe otbe sâm oap yakât den pat âlepŋe ekyongop. Yawu otmâ orotmemeyeŋe bâleŋe betbaŋgiŋet sâm den âlâlâ ekyongom eŋgatyeŋan giop.
Herotŋe otmâ hilipguop.
19 Sâp yan lok kutdâ, kutŋe Herot sâm, yâkŋe imiŋahât betŋehen kioŋmâ kahaŋe, kutŋe Herotia sâm, ya miop. Otmu orotmeme bâleŋe topŋe topŋe otmâ gaop. Yakât otmâ Yoaneŋe ekmu bâlemu yakât girem den ekuop. 20 Girem den ekuop ya nâŋgâmu bâlemu imbiâk mem pâi emetŋan katmu talop. Yawu otmâ tosa âlâ miop.
Yoaneŋe Yesu mem toen kalop.
(Mataio 3:13-17 Mareko 1:9-11)
21 Yoaneŋe toen mem katnenehâk sâm lohimbi kiŋgitŋe orowâkŋe yâkâlen ariwi. Yâkâlen ariŋetâ toen mem katyehop. Sâp yan Yesu gurâ yawuâk yâkâlen ariop. 22 Arimu toen mem katmu Anitâ mepaeop. Yawu otmu himbim pâroŋ sâmu Anitâhât Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe kembâ hâtgum Yesu kakŋan ge mâmâŋe otbaŋgiop. Yawu otmu himbimâmbâ Anitâŋe yuwu sâop. “Gâ nine nanne kambiamne. Nâ biwinaŋe gâhâlâk nâŋgâm kepeihekman.” Yawu sâop.
Yesuhât tâmbâlipŋahât kutyeŋe
(Mataio 1:1-17)
23-38 Topŋe katmâ Anitâŋe Atam Ewa katyelehop. Atamgât nanŋe, Set sâm, ya teteop. Setgât nanŋe, Enosi sâm, ya teteop. Enosihât nanŋe, Kenan sâm, ya teteop. Kenangât nanŋe, Mahalali sâm, ya teteop. Mahalalihât nanŋe, Yaret sâm, ya teteop. Yaretgât nanŋe, Enok sâm, ya teteop. Enokgât nanŋe, Metusela sâm, ya teteop. Metuselahât nanŋe, Lamek sâm, ya teteop. Lamekgât nanŋe, Noa sâm, ya teteop. Noahât nanŋe, Sem sâm, ya teteop. Semgât nanŋe, Arapasat sâm, ya teteop. Arapasatgât nanŋe, Kenan sâm, ya teteop. Kenangât nanŋe, Sela sâm, ya teteop. Selahât nanŋe, Ewe sâm, ya teteop. Ewehât nanŋe, Pelek sâm, ya teteop. Pelekgât nanŋe, Lahau sâm, ya teteop. Lahauhât nanŋe, Seruk sâm, ya teteop. Serukgât nanŋe, Neho sâm, ya teteop. Nehohât nanŋe, Tara sâm, ya teteop. Tarahât nanŋe, Awaraham sâm, ya teteop. Awarahamgât nanŋe, Isaka sâm, ya teteop. Isakahât nanŋe, Yakop sâm, ya teteop. Yakopgât nanŋe, Yura sâm, ya teteop. Yurahât nanŋe, Peresi sâm, ya teteop. Peresihât nanŋe, Hesoron sâm, ya teteop. Hesorongât nanŋe, Arani sâm, ya teteop. Aranihât nanŋe, Aramin sâm, ya teteop. Aramingât nanŋe, Aminarap sâm, ya teteop. Aminarapgât nanŋe, Nason sâm, ya teteop. Nasongât nanŋe, Salamon sâm, ya teteop. Salamongât nanŋe, Boasi sâm, ya teteop. Boasihât nanŋe, Owet sâm, ya teteop. Owetgât nanŋe, Yese sâm, ya teteop. Yesehât nanŋe, Dawiti sâm, ya teteop. Dawitihât nanŋe, Natan sâm, ya teteop. Natangât nanŋe, Matat sâm, ya teteop. Matatgât nanŋe, Mena sâm, ya teteop. Menahât nanŋe, Melia sâm, ya teteop. Meliahât nanŋe, Eliakim sâm, ya teteop. Eliakimgât nanŋe, Yonam sâm, ya teteop. Yonamgât nanŋe, Yosep sâm, ya teteop. Yosepgât nanŋe, Yura sâm, ya teteop. Yurahât nanŋe, Simion sâm, ya teteop. Simiongât nanŋe, Lewi sâm, ya teteop. Lewihât nanŋe, Matat sâm ya teteop. Matatgât nanŋe, Yorim sâm, ya teteop. Yorimgât nanŋe, Eliese sâm, ya teteop. Eliesehât nanŋe, Yosua sâm, ya teteop. Yosuahât nanŋe, Ere sâm, ya teteop. Erehât nanŋe, Elimatam sâm, ya teteop. Elimatamgât nanŋe, Ati sâm, ya teteop. Atihât nanŋe, Meliki sâm, ya teteop. Melikihât nanŋe, Neri sâm, ya teteop. Nerihât nanŋe, Salatie sâm, ya teteop. Salatiehât nanŋe, Seruwawe sâm, ya teteop. Seruwawehât nanŋe, Lesa sâm, ya teteop. Lesahât nanŋe, Yoanan sâm, ya teteop. Yoanangât nanŋe, Yota sâm, ya teteop. Yotahât nanŋe, Yosek sâm, ya teteop. Yosekgât nanŋe Semen sâm, ya teteop. Semengât nanŋe, Matatia sâm, ya teteop. Matatiahât nanŋe, Mata sâm, ya teteop. Matahât nanŋe, Nahai sâm, ya teteop. Nahaihât nanŋe, Esili sâm, ya teteop. Esilihât nanŋe, Nahum sâm, ya teteop. Nahumgât nanŋe, Amosi sâm, ya teteop. Amosihât nanŋe, Matatia sâm, ya teteop. Matatiahât nanŋe, Yosep sâm, ya teteop. Yosepgât nanŋe, Yanai sâm, ya teteop. Yanaihât nanŋe, Meliki sâm, ya teteop. Melikihât nanŋe, Lewi sâm, ya teteop. Lewihât nanŋe, Matat sâm, ya teteop. Matatgât nanŋe, Eli sâm, ya teteop. Elihât nanŋe, Yosep sâm, ya teteop. Otmu Yosepgât yuwu nâŋgâm hilipguwi. “Yosepgât nanŋe, Yesu sâm, ya teteop.” Yawu gârâmâ Yesu ya Anitâŋe himbimâmbâ hâŋgângumu ge manop. Otmu Yesuŋe manmu yambu 30 otbaŋgimu nep topŋe kalop.