14
Tatmâ nâŋgâ nâŋgâ sâpŋan lok âlâ bitâp tetewaŋgiop ya Yesuŋe walipgumu orok sâop.
Tatmâ nâŋgâ nâŋgâ sâp âlâen Parisaio yeŋgât kunyeŋaŋe bukulipŋe nombotŋe Yesu orop dâiyekmu emetŋan yâhâ tatmâ sot newi. Nem tatbi yan Yesuŋe otmâ hilipguwuap me bia yakât Parisaioŋe ekmâ tatbi. Ekmâ tatŋetâ lok âlâ bitâp pato tetewaŋgiopŋe Yesu ekbe sâm yâhâop. Yâhâmu Yesuŋe ekmâmâ Mosehât girem den kâsikum yiŋgiminiwi otmu Parisaio ya yuwu sâm âiyongop. “Tatmâ nâŋgâ nâŋgâ sâpŋan âi ki tuhunomgât Moseŋe girem den âlâ kulemguop. Yawu gârâmâ tatmâ nâŋgâ nâŋgâ sâpŋan lohimbi heŋgemyongowomgât dop tap me bia? Sâŋetâ nâŋgâwe.”
Yawu sâm âiyongomu biwiyeŋe umatŋe otmu olotoŋâk tatbi. Olotoŋâk tatŋetâ Yesuŋe lok ya bitâpŋan walipgumu orok sâmu emelambâ kioŋmâ ariop. Arimuâmâ emelan tatbi ya Yesuŋe yuwu sâm ekyongop. “Tatmâ nâŋgâ nâŋgâ sâpŋan naom âlâ me bulimakao âlâ lâmân kioŋmu ya pilâŋetâmâ lâmânâk tatbuap me mem dâiŋetâ gawuap?” Yawu sâm âiyongomu yawuâk olotoŋâk tatbi.
Hâknenŋe ki mepaeaknom.
Yâhâ emet yakât biwiŋan Parisaio nombotŋaŋe yeŋahât nâŋgâŋetâ yahatmu kou senŋan yâhâ tatbi ya yekmâ den âlâen hâum yuwu sâm ekyongop. “Bukuyeŋe âlâŋe yen orowâk tatmâ sot um nenom sâm dâiyekmu emetŋan yâhâ kou senŋanâk tatne yawu ki nâŋgânomai. Yâhâ lok papato nombotŋe yen orowâk dâiyekbuap yâkŋe kou senŋanâk tatnomaihât nâŋgâwuap. Yawu gârâmâ yeŋe kulet sâyiŋgim kou senŋan tatnomai yan lok papato takaŋetâmâ emet amboŋaŋe yen yuwu mon sâm ekyongowuap. “Wa, bukulipne, yuâmâ yeŋgât kawe bia, keterakŋet.” Yawu sâm ekyongomu aŋulakmaihât aŋgoân yâhâmâmâ kou topŋan tatnomai. 10 Yawu tatŋetâ emet amboŋaŋe kundup mem kou senŋan liŋgatbuap. Liŋgatmâ “gam yâhâ tatŋet” sâm ekyongomu yanâmâ yâhâ tatnomai. Yawu otŋetâ yanâmâ bukulipyeŋaŋe nâŋgâyiŋgiŋetâ âiloŋgo otbuap. 11 Yakât topŋe yuwu sâmune nâŋgâŋet. Lok âlâ me âlâŋe yeŋahât nâŋgâŋetâ gewuap ya yeŋgât Anitâŋe nâŋgâmu yahatbuap.”
12 Yawu sâm ekyongom emet amboŋe ya yuwu sâm ekuop. “Kapi ambolipŋe orop heroŋe otmâ sot um nenom sâm imi atalipge, me wârâ toulipge, me hep torehenlipge, me bukulipge, me lok iri sikumyeŋe orop mansai ya ki dâiyekmâ garâ sot nenomai. Yâhâ lok yawuya dâiyekmâ garâ sot nenomai otmuâmâ hâmbâi yakât matŋe sâm dâihekŋetâ yâk orop sot neŋetâ pesuk sâwuap. 13 Yakât otmâ yuwu sâmune nâŋgâ. Gâŋe heroŋe otmâ sot um lok dâiyekbuat otmuâmâ lok tâŋât, kopa, pareŋe, senyeŋe bok sâsâŋe yawuya dâiyekbuat. 14 Lok yawuya dâiyekmâ bât belaiâk sot um yiŋgirâ nem heroŋe otnomai. Yawu gârâmâ hâmbâi Anitâŋe lohimbi mumuŋambâ mem yahatnenekbuap yan ikŋak yakât matŋe gihiwuap. Yakât otmâ biwihaŋe heroŋe nâŋgâwuat.” Yawu sâop.
Himbimân heroŋe otnomgât sâop.
(Mataio 22:1-10)
15 Yawu sâm ekumu nem tatbi ya yeŋgâlen gâtŋe âlâŋe den ya nâŋgâmâmâ yuwu sâm ekuop. “Anitâŋe himbimân mannomgât pat kuningimu mansain. Yakât otmâ sâp patoen Anitâhât kapiân tatmâ sot nem heroŋe otnom yakât nâŋgâmune tepne heroŋe oap.”
16 Yawu sâm ekumu den âlâen hâum yuwu sâm ekuop. “Lok kutdâ âlâŋe bukulipŋe orowâk heroŋe otmâ sot um nenomai yakât sâp kalop. 17 Yâhâ sâpŋe otmu yan soŋgo bau me sot kâle topŋe topŋe um hâwurumu eŋ âtâmun kinop. Ya ekmu ârândâŋ otmu hoŋ bawa âlâ hâŋgângumu ari yâkât bukulipŋe yuwu sâm ekyongop. “Soŋgo bau sot kâle yamâ emelâk umunŋe siap. Yakât otmâ gaŋetâ heroŋe otmâ nenom,” yawu yap” sâm ekyongop. Ekyongomu hâkâŋ otbi.
18 Lok aŋgoân ekuop yaŋe yuwu sâop. “Nâmâ hân puluhuan ya ekbe sâm ariwom. Yakât otmâ lok kutdâ ya ekurâ ki nâŋgânihimu bâlewuap.” Yawu sâop.
19 Yâhâ âlâŋeâmâ yuwu sâop. “Bulimakao bâlâk ŋerek puluhumune kapi kâlepŋehen tap ya ari meyekmâ takawom. Yakât otmâ lok kutdâ ya ekurâ ki nâŋgânihimu bâlewuap.” Yawu sâop.
20 Yâhâ âlâŋeâmâ yuwu sâop. “Yiwereŋeâk imbi mian. Yakât otmâ ki gawom?” Yawu sâop. 21 Yawu sâŋetâ hoŋ bawa yaŋe âwurem ari lok kutdâŋe den sâwi ya ekumu nâŋgâmu bâleop. Nâŋgâmu bâlemu hoŋ bawaŋe ya yuwu sâm ekuop. “In yawu ari mâtâp kunŋan kinmâ lok umburuk, me lok pareŋe, me ândâpyeŋe bok sâsâŋe, me senyeŋe bok sâsâŋe, lok yawuya yuken yaken arine sâm oai ya ekyongorâ taka sot yu neŋet.” Yawu sâm ekum hâŋgângumu ari mem teteyekmâ ekyongomu taka emetŋan yâhâ tatbi. Yâhâ tatŋetâ hoŋ bawaŋe yaŋe yâkâlen yâhâ yuwu sâm ekuop. 22 “Lok kutdâne, den yat ya oan. Otmu emelan yâhâ tai yamâ ki pik yai. Yakât otmâ girawu naŋgat?”
23 Sâmu sâop. “Yakât otmâ âlâku ari lohimbi kewilâyekŋetâ mansai ya mem teteyekmâ ekyongorâ takanomai. Takaŋetâ yanâmâ emetne pik sâwuap. 24 Yâhâ bukulipne aŋgoân ekyongoat yamâ nâhâlen ki takanomai.” Yawu sâop.” Yesuŋe yawu sâm ekuop.
Manmannenŋe ki alitmâ manmâ yâhânom.
(Mataio 10:37-38)
25 Lohimbi kiŋgitŋe orowâkŋe Yesu betŋan ariŋetâ purik sâm yuwu sâm ekyongop. 26 “Lok âlâ me âlâŋe nâhâlen torokatmâ orowâk mannom yawu nâŋgânomai otmuâmâ âwâ mâmâlipyeŋe, me imbi naomlipyeŋe, me imi atalipyeŋe, me wârâ toulipyeŋe betyiŋginomai. Otmu yeŋe manmanyeŋe ki alitnomai. 27 Otmu lok âlâ me âlâŋe nâhât den lâum âi tuhuŋetâ bukulipyeŋaŋe nâŋgâm bâleyiŋgim hilipyongone sâm otnomai yanâmâ hâkyeŋe alitmâ betnihinomai. Lok yawuya nâhât pat ki otnomai. 28 Yakât nâŋgâŋetâ keterahâkgât den âlâen hâum yuwu sâmune nâŋgâŋet. Lok âlâ me âlâŋe emet tuhune sâm aŋgoân tewetsenŋe amon yaŋe senŋe âlâlâ puluhum emet ya tuhunomai yakât nâŋgânomai. 29 Gârâmâ yawu ki otnomai otmuâmâ emet ya mem kânâŋgâŋetâ tewetsenŋe biatmu pâŋan pilânomai. Yawu otnomai yanâmâ lohimbiŋe emet ya torehenŋeâk kinmu ekmâ yakât den pat alahu gulahu otmâ senyeŋan gem giriŋyiŋgim yuwu sânomai. 30 “Lok yuŋeâmâ saran kânâŋgâŋetâ giop yamâ tewetsenŋe biatmu pâŋan pilâŋetâ inâk tap.” Yawu sânomai.
31 Yâhâ den âlâen hâum yuwu sâmune nâŋgâŋet. Lok kutdâ âlâ me âlâŋe kasalipyeŋe orop ahonomai yanâmâ in yawu yâk yeŋgâlen ki surutuk sâm arinomai. Yamâ aŋgoân biwiyeŋaŋe yuwu nâŋgânomai. “Nen yu getek âlâ, lok 10,000 yawu mansain. Yâhâ kasalipnenŋe endaken lok kiŋgitŋe orowâk, 20,000 yawu mansai. Yakât otmâ nenŋe yongonomgât dop ki otbuap.” 32 Yeŋahât yawu nâŋgânomai otmuâmâ ki kundutmâ arinomai. Aŋgoân kasalipyeŋe orop buku konok manne sâm hoŋ bawalipyeŋe hâŋgânyongoŋetâ ari mem lohotŋe tuhuyeknomai. 33 Yakât otmâ yuwu sâmune nâŋgâŋet. Yeŋgâlen gâtŋe âlâ me âlâŋe senŋe âlâlâyeŋe me iri sikumyeŋe kerehâk pilâm nâhâlen torokatnomai otmuâmâ nâŋgâyiŋgimune orowâk mannom.
Kâtembe yakât dop
(Mataio 5:13 Mareko 9:50)
34 Yeŋgât topyeŋe teteâkgât den âlâen hâum sâmune nâŋgâŋet. Kâtembe ihim solân hoŋmâ sot ya nemunŋe launenŋan memap. Yakât dopŋeâk yenâmâ lohimbi hohetyeŋan manmâ manman âiloŋgo manŋetâ yekmâ Anitâ heroŋe nâŋgâwaŋgim mepaenomai. 35 Yâhâ kâtembe heleŋân ki hikum ikainom yanâmâ pâlâmŋe otbuap. Yawu otmu girawu tuhumunŋe âlâkuâk ukenŋe otbuap? Yamâ ki orotŋe. Pâlâmŋe sâm lâum pilâmain. Den yuâmâ biwiyeŋanâk katmâ manmâ yâhânomai.” Yawu sâop.