EFESUS
Efesus mbal tuku waŋe Paulusŋge kuyarna
Yesus nu luka samba mbol kina le yar 32 kinaig le Paulus nu Romŋge muli wandek sinamŋge minmba Efesus mbal tuku waŋe te kuyarna sulumba nane teŋenmba saniŋgina: Yesus nu Moses tuku tukul ŋakmba kile-sika nuŋe ŋgarosumbi Zu mbal kasomok mbal ulendimba taŋgo kitek ndindo te-mayokna.
1
Tane Kuate tuku mbal Efesusŋge minmba Kristus Yesus dubi mayede ta tane ŋakmba kaiye. Ye Paulus Kuateŋge madiyina le Yesus tuku aposel minet yeŋge tane ndoŋ pasatam prowet.
Siŋgine Mam Kuate, Suŋgo Yesus Kristus nale ake sinaŋ tane make patika ŋgamuŋgal wamdus bul sertiŋguwaik. Son.
Kuate nu sine mbolŋge wam magenu kina
Siŋgine Suŋgo Yesus Kristus tuku Mam Kuate sine nu tuku nyu te-duŋgube. Sine Kristus ndoŋ ulendikeg le Kuate nu samba mbolok wam magenu ŋakmba Tukul Guwa mbolŋge siŋgit le gare suŋgo ŋak mineg.
Kuate nu kilke te te-mayok ndana sulumba nu Kristus mbolŋge sine kilam tuku madisiŋgina. Sine nu tuku mbal purfeŋnu mbar kugatok nu am mbolŋge tiŋgam tuku nu taŋana. Nu sine tuku kume purmba Kristus mbolŋge nuŋe kiŋo kame mayok kambim tuku idusna. Nu nuŋe raŋgun mayenu maŋau ta dubimba wamdus ta tina. Sine nu tuku nyu suŋgo ta te-duŋgube ŋga nu nuŋe wam mayenu ta te-mayokmba nuŋe Kiŋo nuŋe tuku kume purna ta nu mbolŋge sine ake sinaŋ make patikina.
Nu sine make patikate maŋau ta fudiŋndo kuga. Wam ta suŋgo ŋayo. Nuŋe Kiŋo nuŋe tuku kume mbolŋge nu sine tuku mbar saukina sulumba sine tuku muskil kile-tidiŋgina. Nu lato lato sine make patika wamdus kila magenu siŋgit le nuŋe wamdus buk kuirok minna ta kila pile mayeweg. Kuate nu o buk nuŋe raŋgun mayenu maŋau ta dubimba wamdus tina ta teŋenmba. 10 Ŋgumneŋga ait kumuŋguwa le nu samba kilke agaŋ ndende ŋakmba kilmba Kristus kumnemŋge patikuwa le naŋgine ma mbolŋge minwaig le Kristus nu gabat suŋgo minamŋgat.
11 Kuate nu wamdus tumba taŋamba wam mayok kuwaig ŋga sakate ta kumumba mayok kinig. Nu o buk wamdus ande tumba Kristus mbolŋge sine kilam tuku madisiŋgina ta kile sine kilit. 12 Kristus nu sine muskil kile-tidiŋguwa ŋga amboŋga sine Zu son ŋgigeŋ mbal sine siŋgine mine ŋakmba mbolŋge Kuate tuku nyu suŋgo ta te-duŋgube ŋga nu sine madisiŋgina. 13 Kristus nu taŋgine muskil kile-tidiŋge tiŋgina ta tane pasa mayenu tugusek ta ismba tane Kristus tuku son ŋginaig. Taŋanaig le nu tane kasomok mbal mata yiŋe mbal ŋga Tukul Guwa tiŋmba saŋgatiŋgina. Nu o buk nuŋe mbal Tukul Guwa niŋgam tuku sakina. 14 Sine Tukul Guwa ŋak mineg tukunu sine Kuate tuku wam magenu kilamŋgig. Nu ŋak minbe le ma ma Kuate nu sine tuku muskil kile-tidiŋge siŋgamŋgat. Nu taŋawa le sine nu tuku nyu suŋgo ta te-duŋgamŋgig.
Paulus nu Efesus mbal tuku Kuate yabaŋna
15 Ye wam kame sakit ta ŋakmba idusniŋmba tane Suŋgo Yesus tuku kume tuku saŋgri tomba tiŋga Kuate tuku mbal ŋakmba tuku kume purde ta ye ismba ye mara mara Kuate gare pasa tuwet. 16 Ye nu yabaŋet ta ye tane gilai ndaŋget. 17 Siŋgine Suŋgo Yesus Kristus tuku Mbara nu agaŋ ndende ŋakmba tuku gabat suŋgo. Nu tane nuŋe Guwa tiŋguwa le nu wamdus kila mayenu tumtiŋguwa le tane Kuate kila pile mayewap ŋga ye yabaŋet. 18 Nuŋge tane wamdus kilŋatiŋguwa le Kuate nu tane wikina le nu tairŋga minig ta tugunu kila pile mayewap. 19 Nu tane nuŋe mbal minam tuku kilit ta wam sugo pasa ŋak tane tuku minig ta kila palpe sulumba sine Kristus tuku son ŋgeg mbal saŋgri suŋgo mara mara sine tam tuku minit ta tane katese mayewap ŋga ye yabaŋet.
20 Saŋgri ndui tambi Kuateŋge Kristus kumna le te-timba tumba samba mbolŋge nuŋe ndinam kumamŋge pilna le minit. 21 Nu sugo sugo ŋakmba liniŋmba o mbolŋge minmba nyu sugo sugo kilke te mbolŋge kilke kitek mbolŋge ta ŋakmba liniŋmba nu mbolŋge minmba minamŋgat. 22 Kuate nu agaŋ ndende ŋakmba nu kumnemŋge patikina sulumba nuŋe kuasmbi tuku gabat suŋgo minwa ŋga nu pilna. 23 Kuate tuku kuasmbi ta Kristus tuku ŋgarosu. Nuŋe ŋgarosu mbolŋge nuŋe nyu suŋgoka mayok ka nu kumumbi minit le agaŋ ndende ŋakmba nu mbolŋge kumumbi mine likade.