Ken pakapaka rorou vourvour
E Petro (1)
1
Eou e Petro, ken aposol e Iesu Karisito.
 
O vavataor rakot senga ken kulou vivviel e Raban ese nga ta vepitsitsei nge mon kibang i Pontus, i Galatia, i Kapadokia, i Asia, ma i Bitunia. E Raban mi Tam a nga muna telekira nga ma a nga vara tamat nge nga ngan mi tsinatsangan mi Moromoruo Tamat. Ma a nga vile nga va nga ta mang tor surie ken nama e Iesu Karisito ma mi daran ta mang vara melemelen nge nga.
E Raban ta veleongtie mi tentoiv ma mi molu si kenga sar tino.
Mi vodovodon rorrois ian va ta ba tsorubeit tuktuk
Puongan e Raban, e Taman magiet Nguts e Iesu Karisito! Si ken aor molous leong, e Raban a nga vosuvu vunie giet ngan mi tino vour sen e Iesu Karisito tanga to muerengei simi miensei. Io, a nga vosuvu vunie giet ngan ine mi tino vour terengien va giet ta mang tino ngan mi vodovodon rorrois ian ta ba tsorubeit tuktuk. Ma giet ta vodovodon rorrois nia suvuon mi vavatamaes ian e Raban tate rorois ngan va ken mi kuoluon. A te rorois ine mi vavatamaes nia nga simi rangit ivie va ta kap tsak nge kopop ma ta kap meur. Ma surie kenga vodovodon tuktuk se Raban, eie ta tuir karie nga ngan mi ngesengesien, oit va nga ta so suvuon mi vavato ian tate rorois nia vutuir vasangan simi ra vekvekitip. Io, nga ta ngas res surie ine, misasien nga te mesirik simi puk keipkepide ra ine surie bu suasuada konokonon. Ine bu konokonon a beit nia vara tuktuk ngan kenga vodovodon tuktuk. Kenga vodovodon tuktuk a kalei beitsak rio mi gold ian ta ko tsereiv misasien mi leing ta tunie va ta tsorubeit mi gold matan kesen. Ma kenga vodovodon tuktuk ta mang teie terie senga mi tietienengei, mi matvinavaso ma mi minangarei simi ra va e Iesu Karisito ta tsorubeit vasvas. Misasien nga ta kap ngas nga pare e Iesu Karisito, nga lalaron beitsak. Ma misasien nga kap pare e Iesu Karisito ine sibu ra, nga vodovodon tuktuk sien. Ma nga vous ngan mi nires leong ian ta tsiroup ma kap ka nama a oit nia vakokoit vasangan vasa a tsiroup ven, simi vunan e Raban a nga vatoa nga surie kenga vodovodon tuktuk sien.
10 Surie ine mi vavato, bu propet gi nga menise vititirie nge virei surie nia telekiran vasa e Raban ta vatoa nga ven, ma gi nga vavatei ngan ken tentoiv e Raban ian va ta ba nemei senga. 11 Mi Morumoruan e Karisito ese ta nga mon sibu arogie, a nga peterie segie ken vinekikin e Karisito ma man matvinavaso ian va ta ba nga suvuon i muir. Gi nga konon nia vorotan va ese mei ta nga tsorubeit e Karisito ma venenges va ta nga beit. 12 Sien gi ta nga vavatei ngan ine bu kepineits, e Raban a nga puek vasangan segie va ine bu kepineits ta kap nga tsorubeit tuktuk si kegi sar ra, eiekesen ta ba nga tsorubeit tuktuk si kenga sar ra. Ine, nga te rongomie mi Banga Vinavatei ian bu mei gi ta nga me vavatei ngan. Gi nga vavatei ngan mi ngesengesien mi Moromoruo Tamat e Raban ta nga turan kuvu simi rangit. Ma bu angelo buer gi lalaron beitsak nia katsep surie ine bu kepineits.
Nga ta ngas tino ngan mi tino ian ta tamat
13 Io, bu vinavinadodonga ta ngas rorois nian mi tsientsang. Nga ta ngas mat panpan, ma nga ta ngas vokotserie kenga vodovodon rorrois simi tentoiv ian va ta nemei senga simi ra va e Iesu Karisito ta tsorubeit vasvas sien. 14 Enga bu natuon e Raban, nga ta ngas rorong sien. Kian va nga ta sunuir va kenga tsaka lalaron ta vuortie kenga sar tino. Nga te nga suvuon ine mi tsaka lalaron sien nga ta ngas nga tino sasavoir ngan mi Banga Vinavatei. 15 Eiekesen kenga sar sinavei kokouk ta ngas tamat, malan ken sinavei mi mei ese ta nga vile nga, ta tamat. 16 Simi vunan mi Pakpak leong a pevien, “Nga ta ngas tino ngan mi tino ian ta tamat, simi vunan o tamat.” LEV 11:44,45; LEV 19:2; LEV 20:7
17 E Raban a ko vuortie mi kulou vemusurie bu tsinatsangagie ngan mi suada rosar kes mo. Sien va nga vuotongie va eie mi Tam si kenga sar nono rakot sien, nga ta ngas tino ngan mi mientou sien nga ta ngas mon kibang ine simi kaber. 18 Nga telekiran va e Raban a nga vara ketseketseng nge nga sorvekenan mi tino gov. Ine mi suada tino a nga kovuni sibu tubunga. E Raban a kap nga vara ketseketseng nge nga ngan bu kepineits ian ta tsereiv malan mi silva o, gold, 19 eiekesen ngan mi banga daran e Karisito, mi Natu sipsip kap ka bienebeir o, kirakira sien. 20 E Raban a nga vile e Karisito i muan mi vinagoso simi mangmagoso enaenamon, ma e Raban a nga vutuir vasangan ine sibu ra vekvekitip surie kenga kienelei. 21 Ngan e Karisito, nga te me vodovodon tuktuk se Raban ese ta nga vatoa e Karisito simi miensei nge tsuok terie i kur mi asan, terengien va kenga sar vodovodon tuktuk ma kenga sar vodovodon rorrois ta mang kots se Raban.
22 Ngan kenga sinavei nia rorong surie mi tuktuk, nga te nga vara melemelen ngan kenga sar tino nia suvuon mi tentoiv tuktuk rakot sibu kasinga. Nga ta ngas vengeis nia totoiv ververkis ngan bu aronga kokouk, 23 simi vunan nga te nga suvuon mi tino vour ian ta kap kuvu simi pi ei ian va ta tsereiv eiekesen a kuvu simi pi ei ian va ta kap tsereiv. Eie mi namani tino se Raban ian ta mon rovoriu. 24 Malan mi Pakpak leong ta pevien,
 
“Mi kulou kokouk gi malan mi uotuot,
ma magi sar matvinavaso a malan bu purapura uotuot.
Bu uotuot gi bileits ma bu puorpuor gi kor,
25 eiekesen mi namanien mi Nguts ta mon rovoriu.” ISA 40:6-8
 
Ma ine mi nama, arie mi Banga Vinavatei gi tate nga me vateie nga ngan.

1:16 LEV 11:44,45; LEV 19:2; LEV 20:7

1:25 ISA 40:6-8