Ken pakapaka rorou vourvour e Paulo rakot
Sibu Tesalonika (1)
1
Eou e Paulo, egatuo e Silas ma e Timote, gatuo vavataor rakot simi kulou vodovodon tuktuk i Tesalonika, enga ese se Raban mi Tam ma simi Nguts e Iesu Karisito.
Mi tentoiv ma mi molu ta mon meie nga.
Mi namani vuot kalei surie kegi vodovodon tuktuk bu Tesalonika
Gei ko munu vuot kalei se Raban surie nga kokouk sien gei ta ko no surie nga. Si kegei sar nono, gei pengan se Raban mi Tam surie kenga sar banga tsientsang nga ta nga tsana ngan kenga vodovodon tuktuk, ma buer kenga bieneroik meie ngan mi tentoiv ma kenga baitinuir pidipidin i aron kenga vodovodon rorrois surie mi ra va e Iesu ta muerengei. Bu kasiung, e Raban a tovie nga, ma gei telekiran va a nga vile nga va enga seie, simi vunan mi Banga Vinavatei gei ta nga poro nemei ngan senga, a kap nga nemei ngan mo mi nama, eiekesen a nga nemei ngan buer mi ngeisngeis ma mi teletelekirei tuktuk ian mi Moromoruo Tamat ta nga terie. Nga telekiran vasa gei nga ko tino ven nia kulie nga sien gei ta nga mon i kotubunga. Nga te nga pupua kegei tino ma mi tino simi Nguts. Misasien bu vinekikin ngeisngeis, nga nga resmatan mi Banga Vinavatei ngan mi nires simi Moromoruo Tamat. Io, nga nga tsorubeit mi puppuo simi kulou vodovodon tuktuk simi enamon leong i Makedonia ma i Akaia. Ma ken nama mi Nguts a nga kovuni senga ma a nga puorkan bu enamon kokouk ivie mi kulou gi tate me telekiran kenga vodovodon tuktuk se Raban, a kap mo va i Makedonia ma i Akaia. Io, gei kap pinat te buer nia vokokotie ka nama surie ine. Mi kulou kokouk gi vor ve pepengan vasa nga nga resmata gei ven sien gei ta nga mon meie nga. Gi nga pengan buer vasa nga nga vuris ven rakot se Raban sorvekenan bu raban bitbit nge tsatsang simi Raban tuktuk ta tino, 10 ma nia rosie e Natuon e Raban va ta kuvu simi rangit, ese e Raban ta nga vatoa simi miensei. Eie e Iesu, ese va ta vatoa giet si ken aor rarap e Raban va ta so beit.