Mi Banga Vinavatei
E Luka
a nga vataro
1
Mi nama vavakatsep
Ka leong Tiopilus.
Palan mi kulou gi nga konon nia vavataor vuturungie ian bu kepineits gi ta nga tsorubeit tuktuk i kinorutugei. Mi kulou ese gi ta nga pare ine bu kepineits ngan bu katsomatagie ma mi kulou vavvatei ngan mi namanien e Raban, gi nga me vateie gei ngan ine bu kepineits. Arie mo gi nga vavataor vemusurie. Io, eou buer o nga menise vititirie ine bu kepineits kokouk ta nga tsorubeit vakaek si man vakavakaek, ma o vodon buer va ta kalei sien va o ta vavataor petan ine bu kepineits rakot sevoi, Tiopilus mi ka leong, terengien va e ta mang telekire vititirie ine bu nama gi ta nga vateie no ngan, va a tuktuk rovoriu.
Ken kienakav e Ioanes mi ka ni sinusuruiv
Sibu avareit e Erot ta nga muomuo i Iudea, mi prist a nga mon. Mi asan e Sakaria. Eie mi prist simi tietie se Abia ma ken vevien, mi asan e Elisabet. Eie simi tietie se Aron. Keguor tino a nga dokei i matan e Raban. Guor nga vemusurie vititirie bu vuna vinuor ma mi saran mi tino simi Nguts. Eiekesen guor kap nga suvu nout, simi vunan e Elisabet a kap nga oit nia porpor madar, ma guor te nga komois.
Simi ra mene sien mi gargar se Sakaria gi ta nga tsatsang prist, ine mi ra va eie e Sakaria ta nga tsatsang prist sien i matan e Raban, simi vunan gi te nga vile vemusurie mi saran mi tsinatsangagie bu prist va ta nga rubukien simi vona rengeir simi Nguts nia ra tunie mi buliebuliet saien sosong. 10 Ian simi poko ra ta nga tunie mi buliebuliet saien sosong, mi bineit leong gi ta nga mon i marar, gi nga no.
11 Samo ken angelo mi Nguts a nga beit sien ma a nga tuir simi bienengeiv suv simi korot nia tu buliebuliet saien sosong. 12 Sien e Sakaria ta nga pare mi angelo, a nga kudier tsak ma a nga motou. 13 Eiekesen mi angelo a nga oeng sien, “Sakaria, kian va e ta motou. E Raban a te rongomie ke sar no. Ke vevien, e Elisabet, ta kava mi madar tamat. Ma e ta so tour asan ngan e Ioanes. 14 E ta so vous ngan mi nires leong ma palan bu mei gi ta res meie no sien va e kinan ta kava, 15 simi vunan, eie ta suvu as leong i matan mi Nguts. Eie ta kap un dangi vain ma da ngeisngeis. Ma sien ta ngas mon i aron e kinan, ta vous ngan mi Moromoruo Tamat. 16 Eie ta kir muerngan palan bu Israel rakot simi Nguts magi Raban. 17 Eie ta suvuon mi moromoruo ma mi ngeisngeis malan se Eliia ma ta muo ngan mi Nguts. Eie ta vurisan bu arogie bu tam nia aor kes meie bu natugie, ma ta vurisan kegi tino mi kulou rong tsak va gi ta mang tino vemusurie mi sinavien mi kulou duis. Ine arie vasa eie ta tsang rorois venengan mi kulou nia rosie mi Nguts.”
18 E Sakaria a nga vereie mi angelo, “Vasa o ta telekire venengan va ine mi nama a tuktuk? O te komois ma kong vevien buer a te labatevien.”
19 Mi angelo a nga kuil nama, “Eou e Gabriel. O ko munu mon i matan e Raban. Ma a nga tura iou nia me vateie no ngan ine mi banga vinavatei. 20 Rorong. Ine e ta ngong, ma e ta kap oit nia vakokoit tuir oit simi ra va ine bu kepineits gi ta tsorubeit tuktuk, simi vunan e kap vodovodon tuktuk ine si kong sar nama ian va gi ta tsorubeit tuktuk si magi sar keipkepide ra duis.”
21 Sien ine mi kepineits ta nga tsorubeit, mi kulou gi nga rosie e Sakaria, ma gi nga vodovodon palan surie a te nga mon pilang te i aron mi vona rengeir simi Nguts. 22 Sien ta nga rovotsour, a kap nga oit nia vakokoit segie. Ma gi nga telekiran va a nga pare ka baidendeng i aron mi vona rengeir, sien tate nga tsana mi vinakokoit ngan mo ba riman rakot segie surie a te nga ngong.
23 Sien ken tsientsang tate nga voto, a nga muerengei rakot si ken vonuo. 24 I murien ine, ken vevien e Elisabet a te nga kour. Ma a nga mon mo simi vonuo ba vura mi napaririem, ma a nga pevien, 25 “Sibu ra ine, mi Nguts a pernge iou. Ma a te tsang rivie kong mienengeir i matan mi kulou.”
Ken kienakav e Iesu
26 Sien tate nga napaririem potsu kes bu vura e Elisabet tate nga tian sien, e Raban a nga turan e Gabriel mi angelo rakot simi taon i aron i Galili gi nga vuotongie ngan i Nasaret. 27 Io, e Gabriel a nga ra vorotan mi vevien vour ese gi tate nga vouo ngan mi ka mi asan e Iosep. E Iosep eie mi ka simi tietie se Davit. Mi asan ine mi vevien vour e Maria. 28 Ma a nga beit sien nge pevien, “Mi molu ta mon meie no. E Raban a resmata no! Mi Nguts a mon meie no.”
29 E Maria a nga rongomie ine mi nama ma a nga kudier nge vodon, “Mi sana nama ine?” Mi aron e Maria a nga bakiet surie ken sar nama ine mi angelo ma a nga vodovodon palan va mi sana man vuevue ine mi vinakokoit. 30 Mi angelo a nga oeng sien, “Maria! Kian va e ta motou. E Raban a te lalaro vatamase no. E Raban a resmata no. 31 Rorong! E ta so tian nge kava mi madar tamat. Ma e ta so tourasan ngan e Iesu. 32 Eie ta suvuon mi as leong, ma gi ta vuotongie ngan e Natuon e Raban ese ta tsiroup. Mi Nguts e Raban ta terie sien ken mogomogos ni nguts e Davit e tubuon. 33 Ma eie ta vuortie mi tietie se Iakop sibu ra bu ra, ma ken vinuor ta kap voto.”
34 Ma e Maria a nga vereie mi angelo, “Eou o kap ngas telekire ka. Vasa ine mi kepineits ta tsorubeit ven?”
35 Mi angelo a nga kuil nama, “Mi Moromoruo Tamat ta nemei sevoi ma mi ngesengesien e Raban ese ta tsiroup ta kuva no. Arie mi vunan, ine mi madar ken tino ta tamat ma gi ta vuotongie va e Natuon e Raban. 36 Rorong! E patsa, e Elisabet, misasien a te labatevien, a te tian ngan mi madar tamat. Gi nga ko pevien va eie mi vevien a kap ko porpor madar, eiekesen a te tian sibu vura mi napaririem potsu kes. 37 Surie a kap ka kepineits a mavev se Raban.”
38 Ma e Maria a nga pevien, “A kalei, eou ken petspets mi Nguts. Mi sana kepineits e tate oeng ngan seou, ta tsorubeit malan.” Samo mi angelo a nga sorvekenan.
E Maria a nga ra pare e Elisabet
39 I murien ine, e Maria a nga tamtuir lalapus rakot simi taon simi enamon i popon bu kuitskuits i Iudea. 40 A nga rubukien i aron ken vonuo e Sakaria ma a nga oeng vatamase e Elisabet. 41 Sien e Elisabet ta nga rongomie ken nama e Maria, mi madar i aron a nga kolueits ma mi Moromoruo Tamat a nga vovosuo e Elisabet. 42 Ma a nga oeng leong malan ne, “Ken vatavatamse e Raban a leong sevoi i kotubuon mi langei kokouk. E Raban ta vatamase ian mi natu madar va e ta kava! 43 Surie misa ine mi kepineits ta tsorubeit seou va e kinan mong Nguts ta me iro iou? 44 Pare! Sien o ta rongomie mi ina, mi madar i aroung a kolueits ngan mi nires. 45 E Raban ta vatamase no, simi vunan evoi e vodovodon tuktuk simi sana nama mi Nguts ta vokokotie sevoi va ta tsorubeit tuktuk!”
Ken pak e Maria nia puongan e Raban
46 E Maria a nga pevien;
 
“Mi aroung a puongan mi Nguts.
47 Ma mi morumoruong a resmatan e Raban kong vavato,
48 surie a te nga vodonomie iou misasien eou ken petspets tuvuon mo.
Rorong! Vakaek ine ma i muir, mi kulou kokouk gi ta so pevien va a te nga vatamase iou,
49 simi vunan eie ese ta ngeisngeis beitsak, a te nga tsana bu kepineits leong surie iou,
ma mi asan a tamat.
50 Ma ta vasangan ken aor molous segie ese gi ta mangaran,
si kegi sar tietie sibu kienakav kokouk.
51 A te nga tsana bu tsientsang ngeisngeis ngan mi riman.
Ma a te nga sunura gie mi kulou gi ta vodon sibu arogie va egie gi asna.
52 A te nga pop terie gie i keim bu muomuo ni vuor si kegi sar mogomogos ni vuor,
ma a nga tsuok terie i kur egie ese gi ta nga vilikitie gie kesegie.
53 A te nga vetingie mi kulou gi ta nga vitor ngan bu banga kepineits,
ma egie ese gi ta nga suvuram a nga ture muernga gie ngan bu riem kapasen.
54 A te nga kulie i Israel ken petspets,
surie a nga vodonomie va ta aor molous nge gie,
55 e Abaraam ma bu natuon sibu ra bu ra,
malan ta nga pengan sibu tubugiet.”
 
56 E Maria a nga mon meie e Elisabet siba vura tour ma i muir, a nga muerengei rakot si ken enamon.
Ken kienakav e Ioanes mi ka ni sinusuruiv
57 Io, mi ra nia por madar a te nga beit se Elisabet, ma a nga kava mi madar tamat. 58 Bu palapalan ma bu patsan gi nga rongovan va mi Nguts a te nga vasangan ken aor molous leong sien, ma gi nga res meie.
59 Simi ra ta nga napaririem potsu tourngan, gi nga me varapuo, ma gi te nga lalaro tourasan ngan e Sakaria vemusurie e taman. 60 Eiekesen e kinan a nga pevien, “A kap! Mi asan gi ta vuotongie ngan e Ioanes.”
61 Gi nga oeng sien, “Eiekesen kap ka mei sibu patsa a nga suvuon ine mi as!” 62 Samo, gi nga teik matan e taman nia telekiran vasa ken lalaron surie mi asan.
63 A nga revie gie ngan ka napa ei ma a nga vavataor, “Mi asan e Ioanes.” Ma egie kokouk gi nga kudier tsak. 64 Ian ngas te, mi ngutsuon ma mi karamen a nangba nga ketseketseng. Ma a nga tsuok vakaek nge vakokoit ma a nga puongan e Raban. 65 Bu palapalan gi ta nga mon vatvatta, bu arogie a nga vous ngan mi mientou. Ma sibu enamon i popon bu kuitskuits kokouk i Iudea, mi kulou gi nga vor ve vokovokokotie ine bu kepineits kokouk. 66 Mi kulou kokouk ese gi ta nga rongomie ine, gi nga vodovodon palan nge virei, “Ine mi madar, vasa ta so tsorubeit ven vevemuir?” Simi vunan mi ngesengesien mi Nguts a te mon meie.
Ken vinakokoit peteteir e Sakaria
67 E taman e Ioanes, e Sakaria a nga vous ngan mi Moromoruo Tamat ma a nga vokokotie mi nama peteteir malan ne;
 
68 “Giet ta puongan e Raban mi Nguts sibu Israel,
simi vunan a nga nemei nge vara ketseketseng ngan mi kuoluon.
69 A nga terie segiet mi ka ni vavato ese ta ngeisngeis beitsak,
kuvu simi tietie se Davit, ken petspets,
70 malan tate nga vakokoit i ngutsugie ken sar propet muomuo te
71 va ta vatoa giet si magiet sar matakorot,
ma i riman bu mei kokouk gi ta nga ko karto giet.
72 A nga pevien va ta vasangan ken aor molous sibu tubugiet,
ma a nga vodonomie ken kinubuits ian ta tamat,
73 mi kinubuits ta nga tsana se tubugiet e Abaraam.
74 A te nga vatoa giet i riman magiet sar matakorot,
terengien giet ta kap motou ma giet ta mang tsatsang sien,
75 simi sinavei ta tamat ma ta duis i matan
sibu ra kokouk si kegiet sar tino.”
 
76 “Evoi, e natung, gi ta vuotongie no ngan ken propet e Raban ese ta tsiroup,
surie e ta muo ngan mi Nguts nia rorois ngan mi rosaran,
77 terengien va mi kuoluon gi ta mang telekiran
va ta vodon rivie kegi sar sinavei tsokor nge vatoa gie.
78 E Raban a nga tsana malan ne, simi vunan ken aor molous a leong beitsak.
Ma surie ine, a tsana va mi matanias ta rar tsour i popogiet kuvu simi rangit,
79 terengien va ta mang rarangie mi kulou gi ta mon simi ngingi ma simi minoruvien mi miensei,
ma nia vavasie kegiet vineis rubukien simi saran mi molu.”
 
80 Io, ine mi natu madar, a nga vor ve leongleong ma ken tino simi moromoruo a nga tsorubeit ngeisngeis. Ma a nga mon simi beir tuir oit simi ra ta nangba nga tsorubeit vasvas simi kulou i Israel.