Mi Banga Vinavatei
E Marko
a nga vataro
1
E Ioanes a nga rorois ngan mi rosar
(Mataio 3:1-12; Luka 3:1-18; Ioanes 1:19-28)
Ine arie man tsuoktsuok vakaek mi Banga Vinavatei surie e Iesu Karisito e Natuon e Raban.
E Isaia mi propet a nga vataro ven ne simi Pakpak Leong,
 
“O ta turan kong ka ni vavatei muo sevoi,
ese va ta rorois ngan ke rosar.” MAL 3:1
“Mi inan mi ka a koupkoup pevien simi beir,
‘Tsang rorois ngan ken rosar mi Nguts.
Tsang vodusie ken sar baiveisveis.’ ” ISA 40:3
 
Io, e Ioanes a nga beit ine simi beir nge tsana mi sinusuruiv. Ma a nga vavatei va mi kulou gi ta mang nga vodon vuris nge por sinusuruiv terengien va e Raban ta mang vodon rivie kegi sar sinavei tsokor. Mi kulou kokouk kuvu i Ierusalem ma sibu enamon kokouk i Iudea gi nga beit seie. Ma gi nga vakokoit katsep ngan kegi sar sinavei tsokor. Ma e Ioanes a nga tsana mi sinusuruiv segie simi da i Ioridan. E Ioanes a nga ko tsekie man tsetstseik gi ta nga tsana ngan mi vuruvuru kamel ma a nga ko verevere ngan mi piripiri vinavinar, ma man nginonginou, mi tsiko ma mi masiu. Ma ine arie ken vinakokoit vavakatsep, “Mi ka va ta vemusurie iou, eie a ngeisngeis rio iou. O kap kalei oit nia korgout nge ruobatie mi suo si man ba poppop. O tsana mi sinusuruiv senga ngan mi da, eiekesen, eie ta tsana mi sinusuruiv senga ngan mi Moromoruo Tamat.”
Ken sinusuruiv ma man konokonon e Iesu
(Mataio 3:13—4:11; Luka 3:21,22; 4:1-13)
Ian sibu ra, e Iesu a nga kovuni i Nasaret simi enamon leong i Galili, ma a nga por sinusuruiv se Ioanes simi da i Ioridan. 10 Duis sien e Iesu ta nga kien beit simi da, a nga pare mi rangit a nga katsep ma mi Moromoruo Tamat a nga peuk i popon malan mi buen. 11 Ma mi ien kuvu simi rangit a nga pevien, “Evoi e natung, o tovie no. Ma o resmata no beitsak.”
12 Ian ngas te, mi Moromoruo Tamat a nga turan e Iesu rakot simi beir. 13 Ma e Iesu a nga mon simi beir bu ra ba sinangavur voveit ma e Satan a nga konon. A nga mon meie bu vinavinar tso ma bu angelo gi nga perngan e Iesu.
E Iesu a nga kukuo bu madar tovtov vourvour
(Mataio 4:12-22; Luka 4:14,15; 5:1-11)
14 I murien gi tate nga vurukude e Ioanes simi vona vinatoreis, e Iesu a nga rakot i Galili ma a nga vavatei ngan man Banga Vinavatei e Raban. 15 A nga pevien, “A te beit nangba mi keipkepide ra e Raban ta nga vile. Mi ra va e Raban ta vuor a te vatavatat. Nga vodon vuris nge vodovodon tuktuk simi Banga Vinavatei!”
16 Sien e Iesu ta nga vor ve veisveis i gegen mi barateis i Galili, a nga pare ba baser kasien e Simon ma e Andre guor ta nga tomekan mi ben simi barateis, simi vunan eguor ba ka vongovongon. 17 Ma e Iesu a nga oeng seguor, “Ngado nemei nge vemusurie iou. Ma o ta me veseveie ngado nia vangoda mi kulou.” 18 Ian ngas te, guor nga sorvekenan keguor sar ben ma guor nga vemusurie e Iesu.
19 Sien tate buer nga veis rakot i pek lili, e Iesu a nga pare e Iakobo ma e Ioanes, ba natuon e Sebedi, i popon mi galeu guor ta nga name kegi sar ben. 20 Ian ngas te, a nga kukuo guor ma guor nga sorvekenan e Sebedi e tamaguor i aron mi galeu meie bu petspets nia tsatsang suri lakep. Ma guor nga vemusurie.
E Iesu a nga kareir rivie mi tsaka moromoruo
(Luka 4:31-37)
21 Gi nga rakot i Kapernaum. Ma simi Rangi Minaes tate nga beit, e Iesu a nga rubukien simi vona rengeir sibu Iuda ma a nga vakaek nge vavasengei. 22 Mi kulou gi nga kudier si ken sar vinasengei, simi vunan a nga vavasengei segie malan mi ka ta suvu ngeisngeis, ma a kap nga malan bu vavvasengei sibu vinuor se Moses. 23 Ian ngas te, i aron kegi vona rengeir, mi ka mi tsaka moromoruo ta nga tsegerie a nga koup leong, 24 “Misa e lalaro tsana segei, Iesu kovuni i Nasaret? Vasa, e nemei nia me voguersa gei? O telekiran va evoi ese. Evoi ken Ka Tamat e Raban!”
25 E Iesu a nga patsarie, “Bong! Rovotsour sorvekenan ine mi ka!” 26 Mi tsaka moromoruo a nga tomeke vuturungie nge vedederie ine mi ka ma a nga koup leong nge rovotsour sorvekenan.
27 Mi kulou gi ta nga mon i aron mi vona rengeir gi nga kudier tsak nge vevuor i kotubugie nge pevien, “Mi sana ine? A vavasengei meie ngan mi ngeisngeis! Ma a terie mi nama ngeisngeis buer sibu tsaka moromoruo ma gi rorong sien.” 28 Ma man vinavatei e Iesu a nga puorkan lalapus te sibu enamon kokouk i Galili.
E Iesu a nga vatoa bu mei palan
(Mataio 8:14-17; Luka 4:38-41)
29 Duis sien e Iesu ma ken sar madar tovtov gi tate nga sorvekenan ine mi vona rengeir, gi nga nomeie e Iakobo ma e Ioanes rakot si ken vonuo e Simon ma e Andre. 30 Ken koko e Simon a nga mutur simi tsur ngan mi mienarouk mi kuirkuir rarap. Ma gi nga pengan se Iesu ine mi vevien. 31 Io, e Iesu a nga rakot sien ma a nga por ka i riman nge kulie nia tsuok vogosongie. Io, mi kuirkuir rarap a nga sorvekenan ine mi vevien ma a nga tsang nginonginou niagie.
32 Sien tate nga reivreiv seserigo, bu mei gi nga kir nemei ngan se Iesu bu tamat mienarouk ma bu mei bu tsaka moromoruo ta nga tsegerie gie. 33 Bu mei kokouk ian simi taon gi nga beit kouk simi matavanuo. 34 Ma e Iesu a nga vatoa palan segie gi ta nga suvuon bu suasuada mienarouk. Ma buer a nga kareir rivie palan bu tsaka moromoruo, eiekesen a kap nga sunurie bu tsaka moromoruo va gi ta nga vakokoit simi vunan gi nga telekiran va Eie ese.
E Iesu a nga ra no simi korot menemenen
(Luka 4:42-44)
35 Simi to vagoso ador, e Iesu a nga pan tamtuir nge sorvekenan mi vonuo ma a nga rakot simi korot menemenen nge ra no en. 36 E Simon ma bu palapalan gi nga veis nge ra nesie. 37 Ma sien gi tate nga ra vorotan, gi nga oeng sien, “Bu mei kokouk gi nesie no!”
38 E Iesu a nga kuil nama, “Giet ta rakot si kavo enamon mene vatavatat, terengien va o ta mang ra vavatei en buer. Arie mi vunan o ta nga nemei.” 39 Ma a nga veis ververiris i Galili kokouk nge vavatei i aron bu vona rengeir sibu Iuda ma a nga kareir rivie bu tsaka moromoruo.
Mi ka a nga suvuon mi mienarouk lepra
(Mataio 8:1-4; Luka 5:12-16)
40 Mi ka ta nga suvuon mi mienarouk lepra a nga nemei se Iesu nge sege pukupukukaek ma a nga no masitinoiv sien. “Sien va e ta sunuir, e ta oit nia vara melemelen nge iou.”
41 E Iesu a nga tovie beitsak ma a nga soburo ngan mi riman. Ma a nga pevien ne, “O sunuir, e ta melemelen!” 42 Ian ngas te mi mienarouk lepra a nga voto ine simi ka ma a nga tsorubeit melemelen.
43 Ma e Iesu a nga ture vavasie meie ngan mi nama ngeisngeis malan ne, 44 “Kian va e ta so pepengan ine mi kepineits si ka mene. Eiekesen, e ta so rakot nge vasanga no simi prist, ma e ta ra terie mi tienebeir nia vara tuktuk nge no i matan bu mei va e te melemelen, malan e Moses ta nga vokokotie.” 45 Ma ine mi ka a nga veis, eiekesen a nga vakaek nge vavatei ngan misa e Iesu ta nga tsana sien. Surie ine, e Iesu a kap ba nga oit nia rubukien si ka taon i matan mi lobaram. Io, a te nga ko mon mo sibu korot beir. Eiekesen mi kulou kovuni sibu enamon kokouk gi ngas nga ko nemei sien.

1:2 MAL 3:1

1:3 ISA 40:3