1 Yoni
1
Baha i wilawa hota
Odubo walihaga hougana, Baha lauyagohanana i memae binei to ibaabani babana Bahana tauyai i houga uyahina mataiyei to galeya po tanigaiyei ponana to nonoli, ma to wihalugeya po hinina nimaiyei to wodadani. Luyagohana i hopu mai hoi hipuli po galenana to galeya po to kawamoineya yaka binei uyahimi to ibaabaniyeya. Naka tauna luyagohana memewahagana a baba ma odubona Amana mitehi hi memae po i hopu mai uyahita. Tauna to galeya po ponana to nonoli yaka uyahimi to ipaliweleneya ipa taumi po tauyai ta witulana gogona, gasi Amata ma Natuna Yesu Keliso mitehi ta witulana gogona. Ega yaka geka omi leta to gilumiyahi po ona hiyawi ma ona kaoha labatana.
Yaubada yayatanei ta nenae
Tuwega geka i paliweliyai po uyahimi to ibaabaniyeya naka Yaubada tauna yayata dumana po ega uguwa gehouna uyahina ita memae. Uyahinei apo uguwa tupona uyahina ta memae yaka ega ipa tana ikoyakoyama po tana pa, ‘Yaubada mitehi to itulatulana,’ naka ega dewa dewadewana. Yaubada yayata uyahina e memae ma inapa tupo yaayatanei ta nenae yaka apo yayatanana uyahinei ata lawa mitehi ta witulatulana imahi, babana Natuna Yesu talanei ata apapoe atapuhi i liyeuyeuhi.
Apapoe ta nugohaleya
Tauta magomagouta tu apapoe ma ega ipa ta bowibowi ma ta koyakoyamena meta po tana pa, ‘Tauta ta dewadewa po ega ata apapoe.’ Ma tamogi ipa ta baha dumalu tana pa, ‘Aee, tau amaka a powaya,’ yaka Yaubada apo ata apapoehi atapuhi ina paligigilihi ma ina liyeuyeuta po ina houna idumaluta, babana Yaubada i dumalu yaka apo a baha ina limoineya. 10 Apo ta baha tana pa, ‘Ega houga gehouna apapoe ata dewaya,’ naka mei Yaubada ta kawaikoyakoyameya, babana a baha u nugonugota ega tata witumaganeya.