5
Witumagana uyahinei apo hipuli dewana ta kadidili lagoni
Apo Yesu ta witumaganeya po tana pa, ‘Tauna Besinana lawana,’ yaka tauta Yaubada natunatuna. Ma inapa Amata ta luhogaleya yaka natunatuna gasi ta luhogalehi. Iyowai ma apo ta hanapugeya Yaubada natunatuna ta lauhogalehi? Babana Yaubada ta luhogaleya ma a taniwaga ta wiponawogogehi. Apo Yaubada ta luhogaleya yaka ta wiponawogogeya po a taniwaga uyahita hina teyateya. Tauta Yaubada natunatuna yaka hipuli dewahi ta kadikadidili lagonihi. Awai uyahinei ta kadikadidili? Ata witumaganagei. Apo Yesu ta witumaganena dumaya tauna Yaubada Natuna naka uyahinei apo hipuli dewana ta kadidili lagoni.
Yesu ani limoinana
Yesu Keliso i wogeletana meya uyahita naka goilei bapatiso i waya ma talana i kolokololo uyahinei. Ega goila tunawana uyahinei, ma goila po gasi tala uyahihiyei. Naka binei ma Yaubada Alugona i limoineya, babana Alugona a dewa hi dumalu duma. Yesu ani limoinana ginouli tonuga he memae, naka Alugo, ma goila, ma tala, geka hai tonugahi hai wiatatiyana emosi. Inapa lawa hai kawamoina ta wotagohi, yaka Yaubada a limoina Keliso binei ta wotagoya babana Yaubada tauna i hanapu duma po Natuna binei i baheya. 10 Inapa tauna ta witumaganeya apo u nugonugota mayana ta waya, baha dumana tauna Yaubada Natuna. Ma inapa ega tana itumaganeya yaka apo Yaubada ta kawaikoyakoyameya, babana a wibaabani Natuna binei ega tata witumaganeya. 11 Ma a limoina naka Natuna uyahinei luyagohana memewahagana i weleta. 12 Apo iyai Yaubada Natuna mitehi hina memae, lawana luyagohana amaka i tuhagaya ma apo iyai ega Yaubada Natuna mitehi, tauna luyagohana ega uyahina.
Luyagohana tuwetuwenai binei
13 Omi leta geka a gilugilumiyahi ipa ona hanapugeya, ma inapa Yaubada Natuna gowanei ona itumagana apo luyagohana tuwetuwenai ona tuhagaya. 14 Apo ata lui Yaubada u matana ta hanapugeya yaka naka Yaubada a nugotuhu ta wotagohi ata lupali uyahihi po apo ina nonolihi awai po awai ta laupali ubeihi. 15 Uyahinei ata lupali atapuhi i nonolihi yaka ta hanapugeya ata lupalihi anohi e weleweleta.
16 Apapoe gehouhi mihahi hilage, ma gehouhi eega, uyahinei inapa tam iyai walehim a apapoe una galeya po apapoena ega ina lata naka ega mihana hilage, ma tamogi tu apapoena binei una laupali Yaubada uyahina po Yaubada om lupalina ina nonoli po walehimna ina wiluyagohani. Ma apapoe hai meiha hilage ega ubeihi ona laupali Yaubada uyahina. 17 Powa atapuhi naka apapoe ma gehouhi hai meiha ega hilage uyahina.
18 Ma amaka ta hanapugeya ipa apo Yaubada ina kawainatuneta yaka ega ta wooapapoe, babana Yaubada a Natututuwoga e gagalena iteteta po Tu apapoe apega ina wogodadanita. 19 Ma tauta ta hanapugena meta Yaubada e inatuneta, tamogi tu mehipuli magomagouhi Tu apapoena e tanitaniwagehi. 20 Ma gasi ta hanapugeya Yaubada Natuna amaka i nei po nugonugota i liyayahi, po Yaubada a nugotuhu dumana ta hanapugehi, babana tauta Natuna Yesu Keliso mitehi ta memae. Ma Yesu tauna Yaubada dumana po tauna luyagohana tuwetuwenai ega sigasigana i weleta.
21 U logaloga ona galena itete memi po ani witumagana powa uyahihiyei ona lowogena memi.