2
Tu wiatatiyana koyakoyama
Tu bahapiko koyakoyama odubohi hi gelegeleta lawa u hayahi, mei geka hougana gasi apo tu wiatatiyana koyakoyama hina geleta u hayami po hina koyamemi hai wiatatiyana apapoenei, po Guyau i gimagimaleta hina bowiyeya, yaka apo hai apapoe mihana hina tuhaga yagiyagineya. Tauhi dewa waitepahinihinimayahi uyahihiyei apo lawa magomagouhi hina koyamehi po hina wotagohi ma tu meuputa hina galehi po hina pa, tu tapalolo hai dewa hi apapoe. Tauhi gapola luhogalana u nugonugohi i lata duma, ma hai baha dagiha uyahinei ipa nugonugomi hina winihi po hina lugapolemi koyama uyahinei. Ma tamogi Yaubada hai ani libahibahi amaka i wononogogeya po e iotonana.
Yaubada tu winoyanoya mi yadena hai apapoe binei ega ita kawahawenihi yaka i wihulu hopunehi domo uguguwana u hinena po he memae ma libahibahi iyetana he iotonaneya. Odubona Yaubada tu meuputa atapuhi ega ita lunugotootogogehi yaka goila hopu uyahina i uni pahihi. Nowa a lawa magouhi 7 mitehi i luyawahihi, babana tauna lawa dumadumaluna ma tu wiututululougo. Ma dobu apapoehi luwaga i apuhi po hi alahihi naka Sodom ma Gomola, po ipa ta galena tuhaga po dewa apapoehi ega ta dewadewahi. 7-8 Ma dobuhi uyahihi Lota tunawana lawa a dewa dumadumaluna yaka Yaubada i haloya. Lota u hayahi i memae ma hai dewa gobugobuhi po hai wiponahahalena matanei i gagaleya po taniganei i noonoli yaka nugonugona i wiyuwa duma. Uyahinei ipa ta hanapugena dumaya Guyau tu dewadewa atapuhi ludadana uyahihiyei apo ina halohi. Ma tu apapoe apo ina panipanihi a sigana libahibahi iyetana ina geleta. 10 Naka tauhi tu apapoe Yaubada a taniwaga dewadewana hi wihinigigiyeya ma dewa apapoena po kamna apapoena he wotagoya, yaka apo maiha apapoena ina welehi.
Tu apapoe ega hita iyateyate ma hi nugogegae yada tu miyena yeuyeuhi uyahihi po he palipaliapapoenihi. 11 Tu winoyanoya kadikadidili dumahi Yaubada uyahina he memae ma tamogi yada tu miyena apapoehi ega hita palipaliapapoenihi Guyau u matana. 12 Tu wiatatiyana koyakoyama dewa apapoena he dewadewaya galenahi mei gamogamo, po hai kamna tunawa he wootagoya ma he nenae. Hai winugoneina binei he palipaliguyaguyau yaka apo hai hilage mei gamogamo hai hilage walo uyahina, 13 po hai apapoe mihana hina wiyuwa. Matababana lawa u matahi hai luhogala gowagowada anohi hi wogeletehi. Ma apo mitehi on’am gogona yaka apo hina witepahubami hai dewa apapoe ubeihi. 14 Hai matamaga binei he ihola yababa nae ma dewa apapoena ega hita liwoloeya, ma lawa tu lunugoluwaluwaga dewa apapoena uyahihiyei he titeinihi, ma hi’mboho duma. Naka binei Yaubada i paligubahi. 15 Dewa dumadumaluna tahayana hi welupaleya ma hi welupowa, po Biyo natuna gowana Balama a dewa hi wotagoya, babana tauna i luhogaleya ipa dewa apapoe uyahinei ma apo ina wigapola. 16 Doniki Balama i palimatani a dewa buubuuwa binei, gamogamona i ibaabani mei lawa hota ina ibaabani po i baha nae Balama uyahina yaka a dewa apapoehi i wohounihi.
17 Lawa hai dewa geka pitenana galenahi mei goila halehaleyanahi po mei gahu togowa e yoyogenaniyehi. Yaka Yaubada apo ina houna hopunehi dobu uguguwana uyahina po hina mewahaga. 18 Hai dagiha i winugogegehi ma he ibaabani koyakoyama hini luhogalana binei ma tu nugobui wouhi he titeina wiwila mehi hai dewa gobugobuhi uyahihi. 19 Hai wiatatiyana tu wotagohi uyahihi hi pa, ‘Geka dewahi hoehoe halenahi.’ Ma tamogi tauhi hai dewa gobugobuhi ubeihi ma he panipani mehi. Uyahinei lawa awai dewa apapoena e dewedewena gawahi tauna e panipani meya. 20 Lolowa tauhi ata Guyau Yesu Keliso Tu wiluyagohanita tuwegana amaka hi nonoli po hi witumaganeya ma dewa apapoehi hi wihinigigiyehi ma inapa hina gunawilena mehi po hai dewa apapoe odubohi hina wimehi yaka hai apapoe tahatahayahi hina gelagonihi. 21 Itapa tahaya dumadumaluna ega hita hanapugeya ma apapoe hita wialoni. Ma tamogi tahaya dumadumaluna amaka hi hanapugeya, ma hi nehaleya yaka mae apapoe dumana uyahina apo hi geleta babana lugagayo yeuyeuna hi nehaleya, 22 po hai dewa apapoehi hi dewena mehi po ani galenahi mei kedewa medahi he yam mehi ma polo hinihi ta liyeuyeuhi ma hi gunawilena mehi po he laubigabiga meme.