2 TESALONIKA
1
Wimaamala
Tau Paulo, ma Sailasi, ma Timoti, tauyai omi leta geka to gilumiyahi, tu witumagana bolumi Tesalonika tuponana uyahimi, babana taumi Yaubada Amata ma ata Guyau Yesu Keliso tu witumaganehi.
Yaubada Amata ma ata Guyau Yesu Keliso hai lunugotootogo po hai nugodumola hina melabenimi.
Keliso a libahibahi iyetana
Walewalehiyai, i linanaiyai ipa houga magomagouna Yaubada to maamali babana omi witumagana e galugalu gawagawata, gasi emosi po emosi o lauhogalena memi po omi luhogalana e lalata. Uyahinei Yaubada a bolu tupo magomagouhi u matahi ma to hunehunemi to pa, ‘Mi Tesalonika tauhi tu’mtaibagibagi dumahi. Hawena hai gawiya po wiyuwa baneina hi wialoni, ma tamogi anai witumaganahi hi’mtaibagibagi.’
Geka ani galena dewadewana uyahinei apo Yaubada a taniwaga dumadumaluna ona hanapugeya, babana omi witai uyahihiyei i wikadidilimi. Yaka omi lui anani taniwaga uyahina apo ina linanami. Naka pitenana tauhi tu apapoe ani wimeihahi Yaubada i wononogogeya po apo a uyogigai hina tuhagaya. Taumi tu nugodubu a paliwelemi ma tauyai gasi, apo yohola ata Guyau Yesu yadei ina hopuhopu mai anai ebebalana a tu winoyanoya kadikadidilihi mi Yadena mitehi ma apo ata wiyagohina ina weleta. Hougana ina hopuhopu mai tauhi Yaubada tu winugoniniyena hai meiha witewiteina ina welehi, matababana ata Guyau Yesu Keliso a tuwega ega hita wiponawogogeya. Uyahinei apo apapoe memewahagana hina wialoni po Guyau u matana ina boli halehi po a manini diidigana apega hina galeya. 10 A houga nei iyetana uyahina a lawa waiwoiyawata wotalagae banei dumana apo ta weleya uyahinei tauta tu witumaganena ataputa apo ta goholita galenana binei. Ma taumi gasi babana lolowa tuwega dewadewana to bahebaheya po o itumaganeya.
11 Uyahinei to laupali bimiyei ipa ona meimahi mei lolowa Yaubada i inaganimi mae dewadewana binei, ma ina wikadidilimi po a bagibagi ona dewahi, anai witumaganami awai o lauhogalehi naka pitenana. 12 Geka dewahi uyahihiyei apo lawa ata Guyau Yesu gowana hina huneya. Apo taumi gasi Guyau ina hunemi babana taumi Yaubada ma ata Guyau Yesu Keliso hai lunugotootogo uyahimi i lata duma.