2
A luhogaleya ipa ona hanapugeya tau a ileta labatana taumi bimiyei po mi Leodisiya ubeihi po lawa gehouhi yohola ega hita gagaleu ubeihi. Ma u winugonugotuhu ipa taumi ona nugomotu po ona itulatulana imahi ma omi hanapu uyahinei taumi mei tu wasawasa po tu hanahanapu hai mae po Yaubada a nugohine gowagowada naka Keliso ona galena tuhaga imahiyeya. Babana tauna uyahinei hanapu po nogutuhu wasawasahi he gelegeleta. Geka a ibaabani uyahimi ma ega lawa hai baha dagihanei hina koyakoya memi. Geka hougana tau a mebala daogemi ma u nugotuhu uyahimi e memae po a kaokaoha omi meimahi po omi witumagana kadidili Keliso uyahina binei.
Ani meimahi Keliso
Ata Guyau Yesu Keliso amaka o tuhagaya yaka uyahina ona memae. Ma Keliso witumaganana binei hi iatatatiyemi tauna ata baba dumana yaka ona wileta kadidili po dedemi hina hopu u hinena ma u iyawena ona lunuma imahi ma ona imaamala labatana.
Ega lawa hina koyamemi po hai baha hanahanapugei hina panipanimi babana lawa hai hanapu ginouli yabayababa. Hai winugonugotuhu ega Keliso uyahinei hita nenei ma Tomodulele uyahinei he nenei po lawa hai dewa uyahihiyei he nenei.
Matababana Keliso Yaubada a woihudihudi hogohogona uyahina i memae po i wilawa hota. 10 Ma Keliso uyahinei luyagohana hogohogona amaka ta tuhagaya naka tauna tu witaniwaga po tu kadidili gowagowadahi po atapuhi i gelagonihi. 11 Ma Keliso uyahinei hapihapi ta tuhagaya, ega lawa nimahiyei tamogi hipuli a kamna apapoena binei ma i hapita po ta yeuyeu. 12 Ma hougana ta ibapatiso anona naka Keliso mitehi ta hilage gogona po Keliso mitehi hilage uyahinei ta towolo meme babana Yaubada a kadidili ta itumaganeya naka Keliso hilage uyahinei i witowolo meya. 13 Ma taumi lolowa apapoe u hinena o hilage duma po o mebala dao babana taumi tu meuputa. Ma Yaubada yautu dewadewana i welemi Keliso mitehi po omi apapoehi i paligiigilihi. 14 Ma ataputa ata yaga i hamaga haleya po lugagayo wiponahahalenana ani take uyahina hi tutulawiteya. 15 Ma tu witaniwaga po tu kadidili gowagowadahi i houna hopunehi hoi ani take po i wihubahi ma i kadidili lagonihi.
16 Uyahinei ega emoemotana po iyai gehouna ipa ina tanitaniwagemi omi wiyohi binei po omi toleha binei po wamahiya wouna nugomomotana binei po iyeta dalabu binei. 17 Geka ginoulihi wekiwekilala hota ma limoinahi Keliso uyahinei amaka hi geleta. 18 Ma ega iyai gehouna ina gagalena idibogimi po ina pa, ‘Taumi ega kikina ota nugohopuhopu babana tu winoyanoya mi yadena ega ota wotalagiyehi.’ Luboniyei hai winugonugotuhu powa hi geleta po he nugonugogege yababa. 19 Po tauhi Keliso uyahinei hi boli halena mehi. Ma tauta Keliso mitehi ta wibolu emosi, tauna ununuta ma tauta hinina gutagutana emosi po emosi. Uyahinei Keliso e tanitaniwageta ma emosi po emosi e poopo emoteta po hini emosi. Ma Yaubada e ianita ma ta lalata.
Yautu wouna Keliso uyahinei
20 Taumi amaka Keliso mitehi o hilage gogona po Tomodulele a taniwaga u hinena amaka o kokoe ma awai binei o wootago gawahi po mei taumi tu mehipuli hai bagibgi naka pitenana? Awai binei lawa hai lugagayo o wootagohi? 21 Hi palipaliwelemi hi pa, ‘Geka ginoulina ega ona wodadani ma gehouna ega ona hanahanadadani ma gehouna ona wiyohi.’ 22 Ma a paliwelemi geka ginoulihi, ginouli kookoehi babana lawa hai nugotuhu po hai wiatatiyana uyahihiyei hi nei. 23 Geka lugagayohi ani galenahi mei lugagayo dumahi babana hai tu wimulitago tapalolo uyahina he ileta anai nugohopuhopuhi ma he hudihudi ma tamogi lugagayohi ega kikina hita kadidili ipa luhogala apapoena hina guduya.