4
Ma taumi babada ona taniwaga dumalu omi tu bagibagi emosi po emosi uyahihi, babana ona hanapugena dumaya taumi gasi omi Bada hoi yada e memae.
Lupali wiatatiyanana
Ona galena itete memi po ega omi lupali hina tapitapiya tamogi ona imaamala Yaubada uyahina ma on’omtaibagibagi omi lupali uyahihi. Ma tauyai ubeiyai gasi ona laupali po Yaubada tahaya ina wogeleteya uyahiyai po Keliso tauna Yaubada a nugohine gowagowadana to bahena geleteya lawa uyahihi. Geka tuwegana to ipaliwelena binei ma hi houna luiyeu hoi numa panipani. Uyahinei biugei ona laupali po tuwega dewadewana a paligeleteya po hina hanapugeya ma u bagibagi anona lawa u nugonugohi ina lugiigili.
Tauhi ega Keliso hita itumaganeya u matahi omi dewa hina dumalu, ma ega omi gaogao ona hahaleya. Houga magomagouna a nugohegoyami ona ibaabani omi baha dagidagihahiyei, po omi lawa hai lubayada ona imihena imahiyehi.
Baha sigana
Apo Titikasi ina nehi uyahimi po tuwegau atapuna ina dedeya, tauna walehita dewadewana ma Guyau a tu bagibagi dumadumaluna miteiyai to wobagibagi gogona. A himili po e nenehi ipa i mae binei ina widedede po ina likaohami. Ma walehita dewadewana Onesimo Titikasi mitehi he nenehi. Onesimo tauna omi tupo lawana ma anai witumaganana Yaubada binei i bagibagi imahi. Awai geka hota hi gelegeleta apo hina paliwelemi.
10 Alisitaka miteu hoi numapani to memae ma i mamalimi, ma Maki i mamalimi. Tauna Banabasi oinanana ma lolowa a palipaliwelemi ipa Makina apo ina nehi uyahimi yaka ona likaohaya. 11 Ma Yesu gowana wiluwagana Yusito i mamalimi. Hai tonuga geka tauhi mi Yudeya ma mitehi to wobagibagi gogona Yaubada anani taniwaga binei po he inugokadidiliu. Ma ega Yudeyagei gehouna ita haguwe.
12 Epapila i mamalimi, tauna omi tupo lawana ma e wobagibagi Yesu Keliso binei ma houga magomagouna bimiyei e laupali ipa ona towotowolo a nugomotumi ma Yaubada a nugotuhu ona wootago imahiyehi anai nugokadidilimi. 13 A kawamoineya tauna e ileta kadidili taumi bimiyei ma gasi mi Leodisiya po mi Helapoli ubeihi. 14 Tulata Luka tauna tu ulaula, ma Dimasa hai wimaamala uyahimi. 15 Ata lawa tupo Leodisiya he memae u wimaamala ona paliwelehi po tu witumagana Nimipa a u numa he tapatapalolo u wimaamala ona paliwelehi.
16 Omi leta geka taumi tu witumagana ona hiyawa tahaeya ma apoma ona himila niyeya Keliso a bolu Leodisiya uyahihi, ma mi Leodisiya hai leta a himihimili apo gasi ona hiyawi.
17 Akipo ona paliweleya po Guyau bagibagi i weleweleya ina wiletaya po ina wikokowi.
18 Tau Paulo, wimaamala geka nimaugei a gilumiyahi. Ma ona nugotuhuwe hoi numa panipani a memae. Yaubada a lunugotootogo ina melabenimi.