3
Menata a dewa
Walewalehiu, ega ita dewadewa ipa atapumi wiatatiyana luhogalana uyahimi ina lalata. Meka po apo tauyai taniwaga tu wiatatiyanena Yaubada a lugagayo to tulagoni yaka apo ina wigou dumiyai. Magomagouta apapoe uyahina ta pipeu, ma apo lawa awai ega gamonei baha apapoena ina geleta yaka, tauna lawa woyeuyeuna yaka apega hinina ina wibagibagi powaya.
Gamogamo gowana hosi ta nugotuhuya, apo gulawa u gamona ta houni ma ata luhogala ipa meka ina nae naka guluwana uyahinei apo ta yabiyabiyeya. Wam baneina ta nugotuhuya, tauna houga dewadewana bo houga wowoli e bulibulili, ma yabiyabi ginouli habuluna ma emoemotana apo tu luyabiyabi a nugotuhu ina wotagoya. Menata naka pitenana, naka ginouli habulu dumana ma tamogi baha gegae apo ina baheya. Ma mayau ebalana naka ginouli habuluna ma tamogi pitapita baneina ina alahi. Mena ginouli apapoe dumana hini atapuna u hinena po a dewa mei mayau ebebalana, tauna ginouli magomagouhi e iapapoenihi. Tauna ata luyagohana tu wiapapoena po hinita atapuna tu apuna, babana Tomodulele menata e laiebali.
Yaubada a wiwawala magomagouhi lawa emoemotata ta woimalagamihi, hipuli gamogamohi woyahiyahihi atapuhi po kiu atapuhi, po iyana. Ma lawa menata ega emoemotata po ta woimalagami, babana baha wigola menata i lihogoya.
Gamota uyahinei Amata po ata Guyau ta maamali, ma gamotana uyahinei tulata ta iapapoeya, tauna galenana mei Yaubada, yaka Yaubadana ta iapapoeya. 10 Walewalehiu, gamota emosi hota ma uyahinei baha wotalagaena po baha apapoena he gelegeleta, naka ega ita dewadewa. 11 Goila huhulana a kamna apega ina buiya po houga gehouna ina dagiha, ma houga gehouna ina wigola. 12 Walewalehiu, goila waigolana apega ina buiya po ina wigoila hota. Mei gasi mayau ugohi kamnahi apega hina buinihi. Mayau galenana mei mabewa, ugona apega piyowi ina houni, ma piyowi ugona apega mabewa uyahina ina houni.
Yaubada a hanapu Tu hanapugena
13 Apo u hayami lawa awai tu hanahanapu, yaka a hanapuna ina wogeleteya a mae dewadewana uyahinei, po ina bagibagi anai nugohopuhopuna. 14 Apo u nugonugomi omgenagenalili po nugotuhu meme hina memae yaka naka apapoe. Uyahinei ega ona koyakoyamena memi po ona pa, ‘Tauyai tu hanahanapu.’ 15 Geka nugotuhuhi ega yadei hita hopu mai; tauhi hipuligei hi nei. Ega Yaubada ita woogeletehi ma Tomodulele e woogeletehi. 16 Apo lawa hina yamgenagenalili ma hina nugonugotuhu mehi yaka apo wimemepuputana po dewa apapoehi atapuhi hina geleta.
17 Hanapu yadei i hopuhopu mai geka pitenana a dewa: Lawa tu hanahanapu a dewa hi yeuyeu, ma i lunugotootogo, i nugodewa ma i lunonola imahi, e ihaguhagu po tauna mei mayau dewadewana ugo dewadewahi e ugugogehi. Tauna apega ina luhogala luwaluwaga po lawa ina koyamehi. 18 Tu nugohegoya anai nugodumolahi he laupehi yaka mahula he tutuhagaya naka dewa dumadumaluna.