^
Pilipai
Wimaamala
Paulo a lupali mi Pilipai ubeihi
Paulo i nugohalena meya Keliso binei
Nugohopuhopu binei
Yayata tu mehipuli ubeihi
Timoti ma Epilodasi hai bagibagi
Dewa dumadumaluna binei
Wiututululougo
Mi Pilipai hai ani’mbenena Paulo uyahina