^
TATIAS
Weng umka-emin uta ko
Tatias imi ogok uyo Provins Krit kal telelamsa uta ko
Bisop weng baga-e-bom kuguup mafak kafalemin tinum imi sang uta ko
Unang afek so tinum usom so imi sang uta ko
Man tinum maat imi sang uta ko
Bisop de imolip tinum maak imi ogok kemin unang tinum imi sang uta ko
Atin fengmin binim tambaliim kup bom Krais imi tolon-tema umi fenan-temup umi sang uta ko
Fol imi bogo-nala, “Utama-bom-nilipta, kuguup tambal kup telelmin o,” agesa uta ko
Fol imi bogo-nala, “Boyo kanumal o,” agesa uta ko
Weng umka-emin uta ko