4
Godón Ubi Ngarkwatódó Ngyaben
Dómdóm kibü bóktan asiko. ⌊Zonaretal⌋, e kibükagab umul bainarre, e ngyaben ia kwarilo Godón ubi ngarkwatódó. Wata módóga, e ta enezan ngyabendakla. Mi blaman Lod Yesuka dabyórrünakla, ki errkyadan igósidi yabü arüng atandakla akó arüngi byaldakla Godón metat bagürwóman ngitanóm yabü ngyaben tonarrdógab. Zitülkus módóga, e ene umulbain bóktan umulakla ki yabü ne kla nüliónónóp Yesun ngidü. Godón ubi e ⌊kolkal ó akó yabi-yabi kwarilo⌋ tóbankü. Da e wata babulan koralo ngibürr kolpampükü utüm, yabü kol ó morwal koke nidipko; e darrpan-darrpan, kol a pam, umul koralo e yabiób büban ubi ia balngomól koralo* büban ubi balngomól, Grrik bóktan oporan küp nisamli: e kolpükü ia ngyaben kwarilo ó e kol ia azeb kwarilo yabióbkü. inzan kwata, wa kolkal yarile akó yabü pamkolpama morroal nangónórre. Büban ubia yabü koke ki balngomól yarile, Yesun obae angun pamkolpamzan, Godónbóka umul-kók nidipko. Darrü pama kolae tonarr koke tónggapóne tóba Yesun ngidü zonaretódó a oya koke ilklió iline oya kol gómól-gómól apadóm. Inzan koke tónggapóne, zitülkus Lod pam sab tibiób kolae tonarrab darrem nülirre, inzan kolae elklaza nidi alngóndako. Ki yabü enezan ngaen nilóp akó yabü wirri arüng bóktan nókyenóp. Zitülkus módóga, God mibü kol gómólóm a pam gómólóm koke ngibtaunóp; wa mibü kolkal ngyabenóm ngibtaunóp, Godón pamkolpamzan. Da módóga, nadü oloma ini bóktan alzizi amaikda, wa pamakan koke alzizi amaikda a Godón, tóba kolkal Samu nótó aliónda yabü.
Akó darrü bóktan asine ⌊moboküpdü ubiankwata⌋ zonaretaldó. Darrü zitülkus babula yabüka wialómóm enekwata, zitülkus yabü God kuri umul ninóp moboküpdü ubi asi yarile yabiób darrpan-darrpandó. 10 Da módóga, yabü moboküpdü ubi ta asine blaman zonaretaldó, blaman basirrdü nidi ngyabendako Masedonia prrobins kugupidü. A ki yabü arüngi byaldakla, zonaretal, yabü moboküpdü ubi dódórr ainüm. 11 Ki akó yabü arüngi byaldakla wirri arüngi ataninüm piküpan ngyabenóm, yabü gyagüpitótók angrinüm yabiób zagetódó, akó zagetóm yabiób büban ngyaben elklazam, kizan yabü arüng bóktan nilóp. 12 E ne inzan nóma ngyaben kwarilo, Yesun amkoman koke nidi angundako sab yabü morroal tórrmen tulmil nósenórre, da yabü ⌊morroal bangón⌋ kwarile. Akó e ne inzan nóma ngyaben kwarilo, e sab koke ngambangólnórre darrü pamdó.
Yesun Alkomól Tonarr
13 Zonaretal, kibü ubi e umul bainane sab laróga tómbapóne ene kolpamdó nidi nurrbarinürr, igósüm e koke yón gyaur kwarilo, Godónbóka umul-kók kolpamazan kaindako. Godónbóka umul-kók nidipko, i ⌊gedlóngóm⌋ koke bairre ngarkwat-koke arról apadóm. 14 Mi amkoman angundakla Yesu nurrótókórr akó türsümülürr, da mi ta akó amkoman angundakla God sab, Yesu nóma tolkomóle, nurrbarirrün pamkolpam simarrue Yesuka, oya nidi mamoan kwarilürr. 15 Ki yabü ne poko byaldakla, wa Lodón tóba bóktane wagó, ene nidi nurrbarinürr akó mibü ae tümgütóp, sab singül kwata ogobe Lodkü basenóm wa nóma tolkomóle. Mi arról nidi koralo Yesu nóma tolkomóle, mi sab solkwat ogobo usakü basenóm. 16 Amkoman, Lod tüób sab kwitümgabi tübine wirri taegwarre arüng bóktanpükü. Zon 5:28 Pamkolpama sab wirri ngi ⌊anerruan⌋ bómgól barrkrrule, akó Godón mobolzan klama mobolzan kla, Mórrke-mórrke módóga: trumpet. bódeale. Nidi nurrbarinürr, Yesun amkoman nidi yangunónóp, sab ugón ngaen-gógópan idi tübarsine. 17 Da solkwat mi arról nidipakla, sab darrpan pokodó dakatusurre usakü, ugósan simarrue pülpül pokodó Lodkü pülpüldü basenóm. Olgabi mi sab usakü kwarilo metatómpükü. 18 E igósidi yabiób darrpan-darrpan arüng bütan kwarilo we bóktanpükü.

*4:4 büban ubi balngomól, Grrik bóktan oporan küp nisamli: e kolpükü ia ngyaben kwarilo ó e kol ia azeb kwarilo yabióbkü.

4:16 Zon 5:28

4:16 mobolzan kla, Mórrke-mórrke módóga: trumpet.