21
Küsil Pülpül akó Küsil Tüp
Olgabi ka küsil pülpül akó küsil tüp nóserró, zitülkus ene ngaen-gógópan pülpül akó tüp myamem babul namülnürri. Akó myamem malu ta babul yarilürr. Aesaya 65:17; 2 Pita 3:13 Ka Gyabi Wirri Basirr eserró, ene küsil Zerrusalem, kwitümgabi abindi Godkagab. Ene wirri basirr arrearrón kolzan püti airrün warilürr müórankü, wa ne pam amiógüm kaindo. Aesaya 61:10 Olgabi ka wirri bóktan bómgól arrkrrurrü ene kingan mórran klamdógab, bóktande wagó, “Sazil, Godón ngyaben marrgu errkya pamkolpampüküma, da wa sab inkü ngyaben yarile. I sab oya pamkolpam kwarile, akó wa sab tüób ola yarile inkü, akó wa sab ibü God yarile. Wa sab blaman yarrmurr norrgorre ibü ilküpdügab. Pamkolpama sab myamem koke nurrbarin kwarile. I sab myamem yón gyaurdü koke kwarile ó yóndü ó azidüdü, zitülkus ene ngaep elklaza tibiób tulmilpükü myamem sab babulan kwarile.”
Nótó mórran yarilürr ene kingan mórran klamdó, igó bóktanórr wagó, “Sazil, ka blaman elklaza küsil byóndóla!” Olgabi wa bóktanórr wagó, “Ini poko wibalóm, zitülkus ini ngambangól akó amkoman bóktan oporako.” Olgabi wa kürüka bóktanórr wagó, “Blaman ene elklaza errkya kuri tómbapórre. Ka Alpa akó Omegala,* Alpa akó Omega: Ma müsirrga ain bóktan 1:8 ngakanke. Zitülkus akó Solo. Yabü blaman, naem nidipako, ka sab yabü ok ninünümo nae anónóm ene arról-gail nae aróbdógab darrem klam-koke. Kolae nótó ⌊ut-ut ainda⌋, ini elklaza sab oya kwarile, akó ka sab oya God namulo, ó wa sab kürü olom yarile. A gum nidipako Yesun mamoanóm, kürü amkoman koke nidi angundako, aroam elklaza nidi tómbapóndako, kolpam büdülümpükü nidi akrrandako, kolpampükü nidi utódako ibü kol ó morwal koke nidipko, merram-merram akó wapi-wapi nidi kaindako, obae god nidi ⌊ótókdako⌋, akó blamana nidi obae tizdako, sab ene urpükü maludü ogobe, kolae ilangan ingülküppükü kolae ilangan ingülküp: Ma müsirrga ain bóktan 9:17 ngakanke. ne klama baebda. Ene wa nis ngim büdüla.”
Küsil Zerrusalem
Darrü ene 7 anerru, ene 7 kübül nibiób kwarilürr 7 dómdóm wirri gum müppükü, kürüka tamórr akó bóktanórr wagó, “Yao, ka kubó marü mómtyeno ene arrearrón kol, ene ⌊Sip⌋ Kupoan kol.” 10 Olgabi ene anerrua kürü küdódürr Godón Samuan arüngi darrü wirri kwitüm pododó. Wa kürü ene Gyabi Wirri Basirr Zerrusalem kómtyanórr, kwitümgabi abindi Godkagab. 11 Godón ⌊wirri kómal zyóna⌋ ene wirri basirr zyónan ngitan yarilürr, akó oya zyóna krristalzan krristal: Ma müsirrga ain bóktan 4:6 ngakanke. ⌊kolkal⌋ warri bapón yarilürr, wamaka ne darrü wirri darrem ingülküpa, ngi zaspa.§ zaspa: Ma müsirrga ain bóktan 4:3 ngakanke. 12 Ene wirri basirr amarüksimarük angórrón, darrü wirri akó kokrrapan gri yarilürr 12 barrbün mamtaepükü. Da darrpan-darrpan anerrua bórrang kwarilürr ene 12 barrbün mamtaedó. Ola Isrraelón 12 zitülab ngi wibalómórrón asi koralórr ene 12 barrbün mamtaedó. 13 Aüd barrbün mamtae abüsa banik bwóbdübóna kwarilürr, aüd barrbün mamtae bolmüótüdübóna, aüd barrbün mamtae malubarrdóbóna, akó aüd barrbün mamtae abüsa bótao bwóbdübóna kwarilürr. 14 Ene wirri basirran gria 12 zitül ingülküpdü zamngórrón yarilürr. Ene ingülküp zitülkusdü Sip Kupoan 12 ⌊apostolab⌋ darrpan-darrpan ngi wibalómórrón kwarilürr.
15 Ene kankü ne anerrua bóktan yarilürr, oya darrü ngarkwat bütanin tupuru yarilürr, golde tónggapórrón, ene wirri basirran ngarkwat, oya barrbün mamtae akó oya gri ataninüm. 16 Ene wirri basirr dudu mumu yarilürr gurrkak bapórrón, akó oya taptap akó oya kokrrap wata darrpan ngarkwat namülnürri. Wa ene wirri basirr ataninürr ene tupuru-i. Oya kokrrap, taptap akó kwit we ngarkwat kwarilürr, 2,400 kilomita.* 2,400 kilomita, Grrik bóktane ma inzan angrirrüna: 12,000 stadia. 17 Wa ene wirri basirran gri ataninürr, da 65 mita 65 mita, Grrik bóktane ma inzan angrirrüna: 144 kyubit. kwit yarilürr. Ene anerrua we ngarkwate ataninürr pamkolpama ne ngarkwate bütanindako. 18 Ene gri zaspa-e tónggapórrón yarilürr, akó ene wirri basirr kolkalan golde tónggapórrón yarilürr, tóman-koke ne kla yarilürr, glaszan. 19 Ene zitül ingülküp ene wirri basirran gri lorodó, kari morroal agurr ingülküpi püti airrün koke kwarilürr. Ngaen-gógópan zitül ingülküp zaspa yarilürr, nis ngim zitül ingülküp ama sapaea sapaea ongang bapón glaszan blu ingülküpa. Mórrke-mórrke módóga: sapphire. yarilürr. Aüd ngim ne zitül ingülküp ama kalsedoni§ kalsedoni ongang bapón karibóka baeb blu ingülküpa. Ngibürr Godón Buka ma agat ngiliandako. Agat arirrküpi ingülküpa. Mórrke-mórrke módógamli: chalcedony akó agate. yarilürr. Tokom ngim zitül ingülküp ama emerral* emerral: Ma müsirrga ain bóktan 4:3 ngakanke. yarilürr. 20 5 Ngim zitül ingülküp ama sarrdoniks sarrdoniks ongang bapón óe-óe akó baeb wi-wi ingülküpa. Ngibürr Godón Buka ma oniks ngiliandako. Mórrke-mórrke módógamli: sardonyx akó onyx. yarilürr. 6 Ngim zitül ingülküp ama karrnilión karrnilión ongang bapón óezan óe-óe ingülküpa. Ngibürr Godón Buka ma sarrdius ngiliandako. Sarrdius ur berrezan óe-óe ingülküpa. Mórrke-mórrke módógamli: carnelian akó sardius. yarilürr. 7 Ngim zitül ingülküp ama krrisolaet§ krrisolaet ongang bapón aruri akó arirrküpi ingülküpa. Mórrke-mórrke módóga: chrysolite. Good News Bible ma yellow quartz ngilianda. yarilürr. 8 Ngim zitül ingülküp ama berril* berril ongang bapón glaszan bluan arirrküpi ingülküpa. Mórrke-mórrke módóga: beryl. yarilürr. 9 Ngim zitül ingülküp ama topaz topaz ongang bapón glaszan blu o aruri a arirrküpi ingülküpa. yarilürr. 10 Ngim zitül ingülküp ama krrisopreis krrisopreis arirrküpi ingülküpa. Mórrke-mórrke módóga: chrysoprase. Good News Bible ma kalsedoni ngilianda, Mórrke-mórrke módóga: chalcedony. yarilürr. 11 Ngim zitül ingülküp ama zasint§ zasint ongang bapón óe-óe a pugan blu ingülküpa. Good News Bible ma turrkoiz ngilianda. Ene pülpül wi arirrküpi ingülküpa. Mórrke-mórrke módógamli: jacinth akó turquoise. yarilürr. Akó 12 ngim zitül ingülküp ama ametist* ametist ongang bapón glaszan ilulu óe-óe ingülküpa. Mórrke-mórrke módóga: amethyst. yarilürr. 21 Ene 12 darrpan-darrpan barrbün mamtae pel pel: Ma müsirrga ain bóktan 17:4 ngakanke. kwarilürr. Ene wirri basirran wirri kwat kolkal golde tónggapórrón yarilürr, tóman-koke glaszan.
22 Ka ⌊Godón Gyabi Müót⌋ koke eserró ene wirri basirrdü, zitülkus oya Gyabi Müót módóga, Wirrian Arüng Lod God akó ene Sip Kupo. 23 Ene wirri basirran myamem abüs ó melpal zyón amkün babula, zitülkus Godón wirri zyóna oya zyón apónda, akó ene ne Sip Kupo-e oya zyón klamzana. 24 Bwób-bwób pamkolpama sab oya zyóndü bagólóle, akó ini tüpan kinga sab ibü mórrel ene wirri basirrdü tübarrmüle. 25 Oya barrbün mamtae sab darrü simam myamem koke murrnausnórre, zitülkus irrüb ola babula. 26 Sab bwób-bwób pamkolpama togobe ene wirri basirrdü oya ngi wirri kwitüm amngyelóm akó oya wirri ngi atenóm. 27 Darrü tómanpükü klama sab kokean bangrine, akó darrü büódan tulmil tómbapón olom ó obae tiz olom, sab kokean bangrine. Ene wata sab we pamkolpama barrbüne, ene nibiób ngi wibalómórrónako ene Sip Kupoan ⌊ngarkwat-koke arról⌋ pebadó.

21:1 Aesaya 65:17; 2 Pita 3:13

21:2 Aesaya 61:10

*21:6 Alpa akó Omega: Ma müsirrga ain bóktan 1:8 ngakanke.

21:8 kolae ilangan ingülküp: Ma müsirrga ain bóktan 9:17 ngakanke.

21:11 krristal: Ma müsirrga ain bóktan 4:6 ngakanke.

§21:11 zaspa: Ma müsirrga ain bóktan 4:3 ngakanke.

*21:16 2,400 kilomita, Grrik bóktane ma inzan angrirrüna: 12,000 stadia.

21:17 65 mita, Grrik bóktane ma inzan angrirrüna: 144 kyubit.

21:19 sapaea ongang bapón glaszan blu ingülküpa. Mórrke-mórrke módóga: sapphire.

§21:19 kalsedoni ongang bapón karibóka baeb blu ingülküpa. Ngibürr Godón Buka ma agat ngiliandako. Agat arirrküpi ingülküpa. Mórrke-mórrke módógamli: chalcedony akó agate.

*21:19 emerral: Ma müsirrga ain bóktan 4:3 ngakanke.

21:20 sarrdoniks ongang bapón óe-óe akó baeb wi-wi ingülküpa. Ngibürr Godón Buka ma oniks ngiliandako. Mórrke-mórrke módógamli: sardonyx akó onyx.

21:20 karrnilión ongang bapón óezan óe-óe ingülküpa. Ngibürr Godón Buka ma sarrdius ngiliandako. Sarrdius ur berrezan óe-óe ingülküpa. Mórrke-mórrke módógamli: carnelian akó sardius.

§21:20 krrisolaet ongang bapón aruri akó arirrküpi ingülküpa. Mórrke-mórrke módóga: chrysolite. Good News Bible ma yellow quartz ngilianda.

*21:20 berril ongang bapón glaszan bluan arirrküpi ingülküpa. Mórrke-mórrke módóga: beryl.

21:20 topaz ongang bapón glaszan blu o aruri a arirrküpi ingülküpa.

21:20 krrisopreis arirrküpi ingülküpa. Mórrke-mórrke módóga: chrysoprase. Good News Bible ma kalsedoni ngilianda, Mórrke-mórrke módóga: chalcedony.

§21:20 zasint ongang bapón óe-óe a pugan blu ingülküpa. Good News Bible ma turrkoiz ngilianda. Ene pülpül wi arirrküpi ingülküpa. Mórrke-mórrke módógamli: jacinth akó turquoise.

*21:20 ametist ongang bapón glaszan ilulu óe-óe ingülküpa. Mórrke-mórrke módóga: amethyst.

21:21 pel: Ma müsirrga ain bóktan 17:4 ngakanke.