2
E Pöl To Vatvus A Soe Suk O Vaman Pa Napan Va Körin
Kën kea, po poen nöꞌ to nö voh maꞌ peöm, pa heꞌ a soe vamaman to taneꞌ maꞌ manih pe Sosoenën, eöꞌ hikta soe voh ka neöm ta soe marën a vamanman a neöm. Eöꞌ hikta teꞌ me noꞌ o nat apuh. Suk ataeah, manih po kokoman peöꞌ, eöꞌ to anoe a ma meh tah pa ö nöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me a noꞌ neöm. Eöꞌ to nat varoe ko noꞌ a mët pe Ieesuꞌ Kristo manih pa kuruse. Ivëh, ko poen nöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me a noꞌ neöm, eöꞌ koman a hikto kikis, eöꞌ to nanaöp e noꞌ po kikis pe Sosoenën, paröꞌ rikrik me e noꞌ, suk eöꞌ to haraꞌ noꞌ pan, o kikis koman peöꞌ to kökööt pa vatvus vavih a soe peꞌ. Ka ma soe vih varih nöꞌ to vavatvus ka noꞌ neöm, eöꞌ to hikta vavatvus va noꞌ manih pa teꞌ natnat vörep, marën a vamanman a neöm. Ahik. Eöꞌ to vatvus a soe pe Sosoenën, ka Tuvuh Vasioꞌ to vakiu o kikis peꞌ pa vataare a neöm a soe pamëh, eꞌ a man. Eöꞌ to nok va nën, suk eöꞌ to iu noꞌ pan o vaman peöm se aan manih po kikis pe Sosoenën, ko nat non aan manih po kikis va po nat pa teꞌ.
A Tuvuh Pe Sosoenën To Heꞌ O Kokoman Vih Me O Nat Manih Pea
Ivëh, ka napan varih to sun vakis voh ee pa taateꞌ pe Sosoenën, ee to nat voh ee pa soe natsean apuh nemöm to vavatvus nem. Ivëhkëk, o nat pamëh nee to kon to hikta vatoe me non o nat no a napan va po oeh vëh to nat ne. Pareꞌ hikta vatoe me non o nat pa ma teꞌ susun varih po oeh vëh, no o kikis pee se ro këh raoe. A soe natsean pamëh nemöm to vavatvus nem to taneꞌ maꞌ manuh pe Sosoenën. E Sosoenën to hikta nok avoeꞌ voh non o oeh vëh, pareꞌ vateꞌ voh en po nat, marën a vaihoꞌ vavih a ra manuh pa vöön va kin. Ka tah pamëh to vakoaan avoeꞌ voh e non. Ahik voh ta pah teꞌ susun manih po oeh vëh to nat voh i non a pusun in a soe. Ahik. Ee se keh nat voh ne, ee hikta se öt voh ne e Sunön, a Teꞌ vëh to avë me non e Sosoenën po maaka, ko ni in poë pa kuruse. Ivëh, ka pusun in a soe manih po Puk Vapenpen pe Sosoenën to soe va non manih pan,
“A ma tah no matan to hikta ep voh in,
me a ma tah no tenan to hikta pënton voh,
me a ö neꞌ to hikta tavus voh manih po kokoman pa teꞌ,
me a ma tah kurus poë varih ne Sosoenën to vamatop voh ken pa napan varih to iu rakah ne poë.” Ais 64:4
10 A soe va pa ma tah poë varih to teꞌ vakoaan voh e ne, ivëhkëk, e Sosoenën to kuin a Tuvuh peꞌ, pareꞌ vatvus a soe pamëh manih pemöm. Suk ataeah, a Tuvuh Vasioꞌ to ep vahik e non pa ma tah, me eꞌ to ep non o kokoman, me a taateꞌ pe Sosoenën vëh, to vakoaan voh non a napan. Pareꞌ vatvus a tah pamëh manih po teꞌ varih to iu ne poë. 11 Eꞌ to teꞌ va non manih pan, ahikta meh teꞌ to nat non po kokoman pa meh teꞌ. Ahik. A tuvuh koman peꞌ to teꞌ non peꞌ, to nat koman hah a non. Ivëh, ka hikta teꞌ to nat non po kokoman pe Sosoenën. A Tuvuh koman pe Sosoenën to nat hah a non. 12 Ivëh, kemöm o aposol to hikta kon voh a tuvuh no a napan va po oeh to teꞌ me ne. Ahik. Emöm to kon voh a Tuvuh vëh to taneꞌ maꞌ pe Sosoenën, marën a vamaaka a ra pa ma heꞌ vih ne Sosoenën to heꞌ vapeo oah voh a ra. 13 Emöm to vavatvus nem a ma heꞌ poë varih. Ivëhkëk, a soe pemöm to hikta taneꞌ maꞌ po nat pa teꞌ. Ahik, a Tuvuh Vasioꞌ koman to vavaasis a möm, kemöm vavatvus nem a soe pamëh. Emöm to vavatvus nem a soe pa Tuvuh Vasioꞌ manih pa napan no a Tuvuh Vasioꞌ to teꞌ non pee.
14 Ivëh, ka teꞌ to hikta teꞌ me non a Tuvuh Vasioꞌ, eꞌ to kokoe e non pa ma vavaasis man pa Tuvuh pe Sosoenën, suk ataeah, eꞌ to koman non pan, a ma vavaasis man poë varih, eꞌ a ma vavaasis nun, pareꞌ hikta onöt non a vamaaka raoe. Ivëhkëk, ea to kokon taneꞌ no sih a ma vavaasis poë varih pa Tuvuh Vasioꞌ. Ivëh, ka Tuvuh Vasioꞌ varoe to antoen non a vaꞌaus a ra pa inan a ma tah pe Sosoenën. 15 A teꞌ to teꞌ me non a Tuvuh Vasioꞌ, a teꞌ pamëh to onöt i non pa inan a ma tah kurus no Tuvuh Vasioꞌ to vavaasis i non. Ivëhkëk, o teꞌ varih to hikta teꞌ me ne a Tuvuh Vasioꞌ to hikta onöt ne a inan o kokoman po teꞌ varih to teꞌ me ne a Tuvuh Vasioꞌ. 16 A tah pamëh to teꞌ man e non, suk o Puk Vapenpen pe Sosoenën to soe va non manih pan,
“Eteh to nat non pa ma kokoman kurus pe Sunön,
pareꞌ antoen non a vavaasis e Sunön ta paeh tah?” Ais 40:13
Ivëhkëk, ea o teꞌ va po vaman to maaka e no pa ma tah poë varih, suk o kokoman pe Kristo to teꞌ me e non pea.