Ma Timoti 2
Ama Rhäväktsäs
Ma Pol qa säm bä rhakt täkt ama abuk. Bä qa säm bäm gi sage ma Timoti.
Ma Pol qa säm bä rhakt täkt aa unbem na qi aa abuk sage ma Timoti di nani a qa iva ma Timoti qa rhet sagem ga inguna in moe in dualat sa ama sameng ama mär ngät toqor qre anga ngärhoemga qä na aa mamäk dä nguna ama qatnanaktpämda moe qärarhani i qale rha vät ama ngärhäktka ma Esia di rha met daqule ma Pol. Qosaqi ma Pol qa säm inguna qänäskänes ka masirhat sa ama qatnanaktpämda arha iar nämät ama värhap tage rhage inguna sa rha mon säda ama märän angärha ron doqoräkt i qale rha va ama Romgäna arha tpäskinaqa ma Nero aa rem. Bä äkt i ma Pol qa säm sävät ama Efesuskäna maräkt nävät ma Timoti. Dä qa sämaqrot nä ma Timoti iva qät lu vät ama sameng ama mär ngät mamär dä va qale qa mamär da angärha ron näkt pa vasägos dä va qä sameng na ngät bä vasägos diva qoki qät täkmu na nas iva qäqi qat don säda ama märän angärha ron nävät a ngät.
Ama Qävälap Nasot A Ne
Ama Muqunäga Narhoer (1:1-4)
Ma Pol Aa Qänäskänes Sävät Ma Timoti (1:5-14)
Ama Qävälap Maos Maos Kärqapni I Ma Pol Qat Tet Da Ap Angärha Ron (1:15-18)
Angätni Ama Rhodräp Sage Ma Timoti (2)
Ama Rhonsävät Sävät Ama Dängdängini Na Ngät Ama Qunäng (3)
Ma Pol Aa Engirhong Sage Ma Timoti Rhoqoräkt I Qorhäs Iva Ma Pol Qä Ñäp (4:1-8)
Ama Nän Ama Dängdängini Na Ngät Näkt Sävät Ama Enge Na Ama Märmärgem (4:9-22)
1
Ma Pol Qa Säm Ama Märmärgem Sage Ma Timoti
Rhangät täkt ama enge di nagem ngo ma Pol ma Jisas ma Krais aa ngangga nävät ma Ngämuqa aa snängaqa ivakt iva ngu sameng sävät ama iar ama sok täm ngät kärangätni i sa ma Ngämuqa qa mumänaris na ngät nävät ma Jisas ma Krais.
Dä ngut säm dangät täkt ama enge sagem nge ngua emga ma Timoti ainge qärak i gua snäng bät a nge. Mamär iva ama lavuqi dä ama ñämsävätki dä ama bulap kale ngät gem nge nage ma Ngämuqa ama Ngätmamäk dä ma Jisas ma Krais aurha Engeska.
Mamär Iva Ngiat Tualat Mamär Na Ama Lat Kärangätni I Ma Ngämuqa Qat Nanakt Na Nge Sä Ngät
Nguat tualat nä ma Ngämuqa aa lat mamär toqor mudu gu mamäkkäna i rhat dräm dat tualat toqoräkt dä sa nguat tualat na ama lat kärangätni i nguat dräm i nani a qa iva nguat tualat na ngät. Dä nguat tes ama mär sagem ga vasägos toqoräkt i nguat tu gu snäng sävät a nge vät gua nän. Bä nga rhoqoräkt i nguat tu gu snäng sävät gi qoep toqoräkt i ngua met daqule nge dä sa nani a ngo masirhat iva ngu lu nge ivakt iva rhäqäp ngo na ama märmärgem. Saqi as ngua mu gu snäng sävät gi qatnanakt ama engäktki na ngät. Iangärhäkt ama qatnanakt di ngät toqorne na ama qatnanakt kärangätni i mudu qale ngät ge gi vao ma Lois dä ge gi nanäk ma Yunis bä rhäkt di nguat nanakt i qale ngät gem nge. Bä äkt i nävät iangärhäkt gi qatnanakt dä ngut puk pät a nge iva vasägos dä va ngiat täranas bä ngiat tualat masirhat nä ma Ngämuqa aa vänbon gärangätni i qa von nge rhäm ngät mudu rhoqoräkt i ngua mu ngua rhäkt pät a nge inguna sa qaku ma Ngämuqa qa mualat sä ut iva urhit len dap kinak ka von ut ta ama qrot dä ama lavuqi dä qa mualat sä ut iva ut turäkt ba nas mamär.
Bä äkt i mamär iva qale aqlus pät a nge iva ngiat tualat bä bä ma Engeska i ngi sameng bä qosaqi va qale aqlus pät a nge iva ngiat mair bä ba ngo rhoqoräkt i qale ngo va ama tpäskiarharhäng inguna nävät ma Engeska. Dap kinak mamär iva ma Ngämuqa qä sämaqrot na un doqoräkt i ngi na ngo unit ta ama märän inguna nävät ama sameng ama mär ngät. Ma Ngämuqa qa mumaiar ut dä qa mes ut ivakt iva ama qumärqumärta na ut dinguna qaku nävät ama lat kärangätni i ut mualat na ngät dap kinak ama rharimini qärqäni i qa mes ut di varhäm aa snängaqa dä aa ñämsävätki qärangätni i qa von ut täm ngät mudu imäk äkt pät ama rharimini nävät ma Jisas ma Krais. 10 Bä rhäkt di sa iaqyäkt ama ñämsävätki qia mu at släqyige rhoqoräkt i ma Jisas ma Krais aut Mumaiar qa män gärakni i nävät ama sameng ama mär ngät dä sa qa män näva ama tñäpki at täväs i qa rhäksot na qi dä qosaqi qa muqunäga sa ama iar ama sok täm ngät.
11 Ma Ngämuqa di sa qa muqunän bät a ngo iva ama ngangga na ngo ivakt iva ngu sameng dä va ngu su ama ruvek na ama sameng ama mär ngät 12 bä äkt i nguat tualat nä iangärhäkt ama lat dä sa ngut ta ama märän. Sokt di qaku aqlus pät a ngo inguna nguat dräm iaqäkt kärak i sa nguat nanakt na qa. Bä nguat nanakt ma ama qrot i qa di mamär vät a qa iva qät lu vät ianiäkt mamär qärqäni i sa ngua von ga rhäm ini dä nguat nanakt na qa sä ini* ianiäkt mamär qärqäni i sa ngua von ga rhäm ini dä nguat nanakt na qa sä ini Ura ‘ianiäkt mamär qärqäni i sa qa von ngo rhäm ini dä qat nanakt na ngo sä ini’ Rhangät täkt ama enge di qaku qunäga mamär na ama Grikkäna arha enge. bä dängdäng bät iaqäkt ama qunäga ama dängdängini na qa. 13 Mamär iva ngi su ama ruvek ta ama rhisu varhäm ama iska qärakni i sa ngua su nge rhäm ga nävät ama qatnanakt dä ama lavuqi qärangätni i ma Jisas ma Krais kät bon ut täm ngät. 14 Bä nävät ama Qloqaqa ama Qumärqumärqa qärakni i qale qa väm ut aa matnärhäm dä sa mamär iva ngit lu vät ama engäktki mamär qäraktni i sa ma Ngämuqa qa von nge rhäm gi.
15 Sa ngiat dräm i qorhäs iva ama qatnanaktpämda moe qärarhani i qale rha vät ama ngärhäktka ma Esia di rha met daqule ngo bä qosaqi ma Figelus kä nä ma Hermogenes di in met daqule ngo.
16 Mamär iva ma Engeska qär qur ma Onesiforus kä na aa qärhae va aa vätka rha aa lavuqi inguna ma Onesiforus kat dräm gät täk pä gua rhäng bit bä qaku aqlus pät a qa vät ngua väs toqoräkt i sa rha mu ngo va ama tpäskiarharhäng. 17 Dap kinak toqoräkt i qa män mät ama värhäm ama mor äm ma Rom dä qa ñäm ma ama qrot nani a ngo bä qa män bät a ngo. 18 Mamär iva ma Engeska qä von ga rha aa lavuqi vät iaqäkt ama dängdängini na qa ama qunäga rhoqoräkt iva qa rhatnävämne na ama ruvek. Sa ngänät dräm mamär na ama lat ama mär ngät masirhat kärangätni i qa mualat na ngät ba ngo e ma Efesus.

*1:12 ianiäkt mamär qärqäni i sa ngua von ga rhäm ini dä nguat nanakt na qa sä ini Ura ‘ianiäkt mamär qärqäni i sa qa von ngo rhäm ini dä qat nanakt na ngo sä ini’ Rhangät täkt ama enge di qaku qunäga mamär na ama Grikkäna arha enge.