Ma Jon 3
Ama Rhäväktsäs
Ma Jon ga säm bä rhakt täkt ama abuk bä qat tes nas i qä narhoerqa. Bä qät säm iva sage aa mär qa aa ruaqa ma Gaius kärakni i aa snäng bät a qa maengäktki. Qaku ut dräm ma Gaius di auge mamär.
Ma Jon ga säm ivakt iva qä sek sä ma Gaius inguna nävät iomäkt i qät lu vät ama ruvek kärarhani i rhat tet sa ama sameng ama mär ngät dä qosaqi qa säm ivakt iva qa rhuqunäga sa ama vu ngät ama lat kärangätni i ama narhoerqa bä ba ama qatnanaktpämda ma Diotrefes kat tualat na ngät.
Ama Qävälap Nasot A Ne
Ama Enge Na Ama Märmärgem (1:1-2)
Ma Jon Gät Sek Sä Ma Gaius Inguna Nävät Iomäkt I Qat Tet Parhäm Ama Engäktki Dä Nävät Aa Lat (1:3-8)
Ma Jon Gä Nänbut Sä Ma Diotrefes (1:9-10)
Ma Jon Aa Enge Na Ama Sämaqrot Sage Ma Gaius (1:11)
Ma Jon Gät Sek Sä Ma Demitrius (1:12)
Ma Jon Aa Dängdängini Na Ngät Aa Enge (1:13-15)
1
Ma Jon Ga Säm Ama Märmärgem Sage Ma Gaius
Aingo qä narhoerqa
di ngut säm sävät a nge ma Gaius, gua mär qa gua ruaqa ainge qärak i gua snäng bät a nge maengäktki.
Gua mär qa gua ruaqa, ngu nän ma Ngämuqa sävät a nge iva iarhongäkt moe qärqärhong i ngiat tualat nä irhong diva irhong ngät dän mamär bä va märäs pät a nge. Nguat dräm i gi qloqaqa di mamär na qa. Märmär gem ngo masirhat toqoräkt i arhani ama qatnanaktpämda rha män bä rha sameng ba ngo sävät gi qatnanakt sämäni ama engäktki dä qosaqi rha sameng i vasägos dä ngit päs arha rhäng. Gu märmärgem dangät täkt di sa ngät dräm ngät dän nävä gu nga märmärgem moe angät tpäs toqoräkt i nguat nari sävät ngua es ama qatnanaktpämda i rhat tet parhäm ama engäktki.
Ama Matnärhäm Ba Ba Ama Latta Sä Ma Ngämuqa Aa Lat Dä Ama Mairsärhäm Sävät A Ngät
Gua mär qa gua ruaqa, ainge di ngiat tet parhäm ama enge mamär bä ngiat tatnärhä rhärhae rhäkt ama qatnanaktpämda sä ma Ngämuqa aa lat kärarhani i sa rha män gem nge. Ngäktki i ama nañista na rha sokt di ngiat tualat sä rha mamär. Bä arhani nävät a rha rha sameng bä ba ama qatnanaktpämda narhe sävät gi lavuqi. Dä mamär iva ngia rhatnärhäm da vät ama qäväläm gärqomni iva ma Ngämuqa di nani a qa iva rhat tet nävä iosäkt arha tmerhäs inguna nävät ma Jisas aa ngärhipki dä ma rha i rhat tet sa aa lat dä qaku rhit ta anga matnärhäm nage ama ruvek kärarhani i qaku ama qatnanaktpämda. Bä rhoqoräkt dä mamär iva ut tatnärha ama ruvek toqor ta ivakt iva sägäni na ut bä ut tualat ivakt iva vräspräs da ama engäktki rhage rhage.
Sa ngua säm doqor täkt di sävät ama qatnanaktpämda nämät ama värhäm gärqomni i qale nge e. Dap ma Diotrefes iaqäkt kärak i vasägos dä nani a qa iva qä rhoer di qaku qä nanari nämät ut. 10 Näkt toqoräkt iva ngua rhän gem nge dä va ngua rhuqunäga sa aa lat i qa di qat tamän bä ngärharhäng na ut na ama enge ama mäñmäñini na ngät ivakt iva qä slava na ut. Näkt savono sävät iangärhäkt aa lat angärha rhäng dä qaku nani a qa iva qä rhar sa ama qatnanaktpämda qärarhani i rhat tet sä ma Ngämuqa aa lat. Dä qosaqi qat tair särhä iarhakt kärarhae i nani a rha iva rhi rhar sä ama ruvek toqoräkt bä qät kutmäs a rha näva ama ansäspämgi.
11 Gua mär qa gua ruaqa, qale ngit päs ama lat ama vu ngät angärha rhäng dap kinak pa ngit päs ama mär ngät ama lat angärha rhäng. Ama ruqa qärakni i qat tualat na ama mär ngät ama lat di qa nage ma Ngämuqa. Dap ama ruqa qärakni i qat tualat na ama lat ama vu ngät di qoki as kaku qa lu ma Ngämuqa.
12 Ama ruvek moe di rhi sameng sävät ma Demitrius i aa lat di ama mär ngät. Bä qosaqi ama engäktki qäraktni i qä su sävät a qa di qi sameng sävät a qa i aa lat di ama mär ngät. Bä qosaqi aiut di urhi sameng mamär sävät a qa i qa di ama mär qa ama ruqa bä ngiat dräm i aut sameng di ama engäktki na ngät.
Ama Enge Na Ama Märmärgem Ama Dängdängini Na Ngät
13 Näkt masirhat nä gua enge nga e qärangätni i mamär iva ngu säm a ngät bä ba nge sokt di qaku nani a ngo iva ngu säm iangärhäkt ama enge va anga abuk. 14 Dap nguat nanakt i qaku mauiu dä sa va ngu lu nge bä va qali lun moe dä va un damän särhäm ne.
15 Mamär iva ama bulap kale ngät gem nge.
Auna ruavek narhe rhit täk na arhä märmärgem sagem nge. Mamär iva ngi von da aut märmärgem sage auna ruavek moe qärarhani i qale rha äkt i qale nge e.