3
Non Soke Lape At Mule
Titik mur pe liliuk mur, nenge nei lek alalaha nai ngana ol koi nenge ehas ia lange imo. Ehas ke iri nai ke e teke epoi heke letemo ke tuanin ke nek pe letemo metene mule ure nemur. Iut 17Letemo metene NeHalang nena hetatalonga mur reria helenga nenge te hele ia nge nike. Pe pule letemo metene ara Non Soke pe ara Hemasinga nena helenga nenge hekulkulonga mur te hele ia lange imo.
1Ti 4:1; Iut 18Ure nenge palaungana toto ngana koi nei: Nga etue nemur nenge lala nga etue hetala ngana, hana nenge te nanas tau menmene singiria lemene ngana poreke ngana mur lape te lohot. Pe lape te melmel lilia imo Mat 24:48pe te hele ke te teke, “Amo Soke hele ke teke at mule nga ich nei. Ke i kalou? Imem lemem tete mur kou te mete tatah lo, pe ute i lohot ero mana kura mai. Ure lochloch ngana tetu ke nakuria elle mana nga NeHalang alahot ngana ia tapa pe ich nike!” Gen 1:6-9Pe ero. Iri te hele ke pomam iange lemeria ero ia ure nemur nenge lohot ke manmanna nge nike: Ngana laka nenge NeHalang ala hote tapa pe ich. Ke NeHalang hele mana pe ich lohot nga ech ke are nga ech tunangana. Gen 7:11; 2Pi 2:5Pe nga NeHalang nena helenga, ech nem kon haka ke taua kileng pe heporeke tote ich nenga tele ngana ana. Pe tapa pe ich nenge tetu heueu nei, NeHalang nena helenga nem rahit ele iri ke te kulele etue nenge amnei teu langa hehei pe hana reria poinga mur pe heporeke iri nga nenge hengau lulue iri nga oan. Nga etue nem hehei pe hana nenge te longo olole lape tehet.
Psa 90:4Pe titik mur pe liliuk mur, letemo lilil ele ure elle nei ero: Nga Non Soke letena tuanin ngana, etue elle pomalaka nga hesinga iri ana non kina lime iri analoch (1,000). Pe hesinga iri ana non kina lime iri analoch, (1,000) pomalaka nga etue elle. Hab 2:3; 1Ti 2:4Ure nenge Non Soke teke poia ke lohot ke nanasia nena tomunga hel ana helenga, i lape poi hulul ia ero. Pe mele hel lape leteria tuanin ke te teke Non Soke poi hulul mana pai. Pe i kulelele imo kura la, iange letena toto ia imo pe lemene ero nge mele mete pe erue ke lasus mana. I lemene toto ke teke hehei pe hana lochloch te hulia iri nga reria poinga poreke ngana mur pe tela mule nge i. 10  Mat 24:29, 35; Luk 12:39; 1Te 5:2Pe etue nenge Non Soke at mule ia, lape at ke pomalaka nga non nenge kemkeme pe mele pele eteia ero. Nga etue nem tapa sana lape hau hot ke palaungana toto pe erue sio mana ke la. Pe ure lochloch ngana nenge tetu nga lut, oan lape ngaulele iri pe ich pe ure lochloch ngana nenge tetu nga ich, oan lape ngaulele iri pule.
11 Ke ure lochloch ngana lape te poreke pe tehet ke pomai pe imo hehei pe hana nemam, a teke imo utar? Urana nge a hepeng ia lemo inga mur pe a nanas mene NeHalang. 12 Apoi ke pomam pe a kulkul elele NeHalang ana etue, pe a heueiuei mene etue nem ke at ke ueiuei. Etue nem lape at pe oan ngaulele tapa sana pe milang ngana poia ure lochloch ngana nenge tetu nga lut ke te lele ke pomanga ech pe te chacharuch ke tehet. 13  Isa 65:17; 66:22; Hem 21:1, 27Pe ita ta rahite NeHalang nena tomunga hel ana helenga. Ke pomalam ta kulkulele mene tapa pe ich heueu ngana, nenge NeHalang nena hana nemur nenge te pengpeng reria kileng ia.
14 Ke titik mur pe liliuk mur, nga etue nenge a kulkul elele ure nei, aume ke kerkereng ke Non Soke hottaua lemo poinga poreke ngana e ero, pe heleia imo nga poinga poreke ngana e ero pule. Atu ke nek pe letemo elle luluch nge I. 15  Rom 2:4Letemo metene ke nek, Non Soke kulala kura iange lemene ke teke hehei pe hana te hulia reria poinga mur pe mene mule iri lochloch. Nga alalaha nenge NeHalang tunge lete matana urana ngana lange tira Paulus ke hasia lange imo, hele ke pomalam pule. 16 Ke Paulus hasia nena alalaha mur pe heleleia koi ure nemur. Pe ute hel nga Paulus nena alalaha nemur, anali nge ta eteia luria mur. Ke pomalam hana nenge te mene hengetoro nga NeHalang nena helenga ero, pe leteria manmanna ngana la pengpeng ero, te hele chach hote helenga nemur luria ke mallaha hot ero. Pe te poia ke pomalam nga NeHalang nena alalaha hel pule. Pe iri siporia te heporeke tote iri nga reria poinga nem.
17  Mak 13:33; 1Ko 10:12Pe imo titik mur pe liliuk mur, a eteia ure nemur ke ulolo. Pomalam anau ala amo ke nek, ma lape a losio nga letemo manmanna ngana nenge ames ia heueu nei. Pe a nanasia hana nenge te longo ole tautaua NeHalang reria hengetoro pallaklaka ngana mur ero. 18 Ita ara Hemasinga laka ara Non Soke Iesus Kristus pe apuo ke kerkereng ke kokoes, nga nena poinga urana toto ngana pe nga letemo matana ngana nge I. Lape hehei pe hana te heto hekeke ene nenge palaungana toto heueu pe koko! Manmanna.

3:2: Iut 17

3:3: 1Ti 4:1; Iut 18

3:4: Mat 24:48

3:5: Gen 1:6-9

3:6: Gen 7:11; 2Pi 2:5

3:8: Psa 90:4

3:9: Hab 2:3; 1Ti 2:4

3:10: Mat 24:29, 35; Luk 12:39; 1Te 5:2

3:13: Isa 65:17; 66:22; Hem 21:1, 27

3:15: Rom 2:4

3:17: Mak 13:33; 1Ko 10:12