Hekulkulonga Mur Aria Ume
1
Apostel Mur Aria Ume
Luk 1:3Oe, Teopilos mur, iau Lukas koi ehas ia alalaha nei lange imo pe e teke e hele mule lange imo. Nga lek alalaha nenge ehas tele lange imo, e has urume ure lochloch ngana nenge Iesus popoia pe hetottore nga etue nenge talune ana ume, Mak 16:19; Luk 24:49-51kela het nga etue nenge haka langa lut nga tapa. Ana non haka langa lut nga tapa ero kura pe Opepengpeng halaua i ke hele lange nena hana mur nenge hesilei hote iri. Pe i hele urume reria ume nenge lape te poia. Luk 24:36-49; Ume 10:41Iesus mete ke ulolo pe lohot mulmule nge nena hana mur ke etue iri ana non kina nai (40). Pe nga etue nemur, popoia ure halang ke te esia pe leteria manmanna ke Iesus maul haka mule nga ana metenga lo. Nena hana mur te esia i pe heleia NeHalang nena naualanga pe nekinga lange iri. Luk 24:49; Ioa 14:16-17; Ume 2:33Nga etue nenge Iesus tu luluch nge iri kura pe tunge helenga kerkereng ngana nei lange iri ke teke, “Atu nge Ierusalem mukam ke a kulele tunginga nenge e hele ia lange imo lo. Tunginga nenge Temek heleia ke teke tunge lange imo. Mat 3:11Ioanes henune imo nga ech mana. Pe nge rou pongnai lape a mene henuninga nga Opepengpeng.”
NeHalang Mene Heke Iesus Langa Lut Nga Tapa
Luk 24:21Iesus nena hana mur teare luluch nge i pe te onteia i ke te teke, “Non Soke, lape otal haka mule Israel kai? Nga etue nemai?”
Mak 13:32Pe Iesus hele, “Ure papalaungana nemur aria etue, Temek i sipona talue iri. Iange i nauele ure lochloch. Ke imo a eteia ure nemur te lohot ngaria ero. Mat 28:19; Luk 24:48Pe nga etue nenge Opepengpeng sio at nge imo, lape a mene kerkerenga nenge a haliu hote iau lange hehei pe hana lochloch. Ke lape a haliu nge Ierusalem pe nge Iutea lochloch pe nge Samaria pe nga kileng lochloch ngana nga ich.” Iesus helele kura pe NeHalang mene heke i ke la sapele nga lut nga tapa. Pe hana nemur temes ke tenau ala tote i kela lele teu nga ulu.
10 Hana nemur mataria tu mana nga lut kura pe hana nai nge reria hengeron hussu te lohot ke temes luluch nge iri. 11  Mat 26:64; Luk 21:27Pe te hele, “Imo hana nenge Kalelea, pomere nenge ames ke anau haka lamana nga tapa mam? A esia Iesus laka NeHalang mene heke i ke la nga lut nga tapa lo! Pe at mule ngana, lape pomalam mana nga haka la ngana nem.”
Mateas Mene Iutas Munna
12  Luk 24:50-53Ure nemur te lohotot pe Iesus nena hana mur tetu nga hengene nenge Oliua. Ke het pe tei sio ke tela mule nge Ierusalem. Pe kue sase ngana nenge lange Ierusalem ana lome iri ana non kina iri lime iri analoch. (kilomita elle) 13  Mat 10:2-4Iok laol, tei teu lange Ierusalem pe tei haka langa lut nga pele letena unne nenge te tutuia. Iri lochloch eria koi: Petrus, Ioanes, Ieims, Antreas, Pilipus, Tomas, Patolomius, Mateus, Ieims nenge Alpeus tuna, Simon nenge seilil kina, pe Iutas nenge Ieims tuna. 14 Iri lochloch te eukirau ke kokoes mana ke te hetalaulau. Iri ul hehei nemur pe Maria nenge Iesus tana, pe Iesus titina mur.
15 Nga etue hel nga hoena iri lochloch ngana nenge leteria manmanna te eukirau. Iri nenge te lohot, iri ana non kina iri rahtele elle (120). Pe Petrus mes haka pe hele, 16  Psa 41:9“Titik mur pe liliuk mur, imo a eteia poinga nenge Iutas poia nem. NeHalang nena helenga lohot ke manmanna lo. Ke Opepengpeng hele hote nga Teuit anna ke teke, Iutas lape i non nenge henonou hote hana nenge te laua Iesus. 17 Nga tele ngana, imem pekngamem Iutas pe i rahite ume elle mana nenge pomange imem nei.”
18  Mat 27:3-8(Iok Iutas poia poinga poreke ngana nem pe te olia i nga umtutuna. Pe mene umtutuna nem pela olia ich unne. Pe nga ich unne nem, ana non losio ke mete pe sana chach pe makanna pararai hot. 19 Hulua lochloch ngana nenge tetu nge Ierusalem, te longe pe te hetue kileng neu nga reria helenga ke ene Akaltama. Luna: Eina lele ich.)
20  Psa 69:25; 109:8Pe Petrus hele mule, “Helenga nenge Teuit has sue nga alalaha nenge Sam hele ke pomai,
“ ‘Lape na pele nganngana ero
pe mele tuia ero.’ ”
Pe hasinga e pule hele ke teke,
“ ‘Mele lape mene munna nga ana ume.’
21 Ke pomlam lape ta henonou hote mele ke mene munna ol. Pe mele nem lape ta henonou hote nga iri hana nenge te i lululuch nge ita nga etue lochloch nenge Non Soke Iesus i luluch nge ita. 22  Mak 1:9; 16:19; Ioa 15:27Talun ngana nga etue nenge Ioanes henunun, ke la het nga etue nenge NeHalang mene heke Iesus langa lut nga tapa.”
23 Iok laol, te henonou hot ke hana nai. E ene Iosep nenge te hetue ke Pasapas (pe ene e pule Iastus). Pe e ene Mateas. 24 Ol pe te hetalaulau lange NeHalang ke pomai, “Non Soke iong o eteia utar nenge tuteu nga hulua lochloch leteria. Ke pomalam o hemallaha hote non elle nge iri nai nei ol, nenge o henonou hote 25 ke mene Iutas munna. Iange Iutas hile sue ume nei lo. Pe i kou lake amnei ana nga kileng unne nenge lape laia.”
26 Laol pe te mene um nai nenge hana nai neu eria maia, pe te saua ana maelpa pe Mateas ene mahot ia. Pomalam tesis luluche i lange Iesus nena hana analoch pe elle neu, ke mene Iutas munna.

1:1: Luk 1:3

1:2: Mak 16:19; Luk 24:49-51

1:3: Luk 24:36-49; Ume 10:41

1:4: Luk 24:49; Ioa 14:16-17; Ume 2:33

1:5: Mat 3:11

1:6: Luk 24:21

1:7: Mak 13:32

1:8: Mat 28:19; Luk 24:48

1:11: Mat 26:64; Luk 21:27

1:12: Luk 24:50-53

1:13: Mat 10:2-4

1:16: Psa 41:9

1:18: Mat 27:3-8

1:20: Psa 69:25; 109:8

1:22: Mak 1:9; 16:19; Ioa 15:27