Numbers
Au Mutulua
Pariverena
Wei bukana wavana Numbers, aubaina au kapita 1 da kapita 4 e ririweta da Israel ana dam 12 ma ai dam nelara biaḡa sorodia. Wei bukana nanare Mai Israel ai mae au mutulua madeḡa 38 i kwa, ma aiwai i kaukauei bo ai babara au Sinai i vikarei da i nae au Canaan lamna e bababaniei.
6
Aaron natunatuna maiteni ai Viaiaina
22  Bada Moses i riwei i pa, 23 Aaron ma natunatuna ma riwei da wenanare mai Israel ina viaiaini ina pa,
24 Bada ina viaiainimi
ma ina gagaloemi.
25  Bada ivina ina ai awarimi
ma ina paina-kauemi.
26  Bada ana nuaiaina ina mae-tavirei awarimi
ma nuauba ina veremi.’
27 Ma nanarena, maranai Aaron ma natunatuna Tau wavauei mai Israel e viviaiaini, ma Tau ana viaiaini.”