2 PITA
1
1:1,2
Ye Saimon Pita munon inubersiau tari eng wonou sarau eb qamb yiimuriamor eng. An munon yamangar in oabig qomon uber ebet igoun gas eng ebet igoumon eng uber. In eng oabig igoun eng munon inubersiau tari Yisas ininou Qenu eng inseara ebet igoun, in wonou insiarei. See an Qenu Yisas ininou Munon Aib eng nob musub wuriimbigoumon. Qomon end oau meinburab musub igoumon eng mom toat igamari Qenu wonou mi uber init iyeter eng animbiga guboumon.
1:3-15 Qenu wonou uyes inmaribig inunumirarei
Qenu wo qeretutnob igo end wonou uyes init ara yurune inmusub ne in igomot igoarar qamb mi uber gugum init wagerei. Wonou qomon uber eng inimbigor eng gab qomon uber eng wonou uninim taut Qenut igub uberet igorun. Mi sig uber eng gari qoan init iyeter eng qo indarerei. Mi gab oau naget abau qomon eng in munangit ebet igoun. Ego Qenu mi uber indab igo eng annonogursi igo end an eng siningot wogub Qenu wonou qomon igomot igamau end qas igoarar.
Qanam end ne an qangiribig aninou qomon uber eng oau apand eng nob wagari dibent igoriner. Aninou qomon uber eng dibent igama Qenu qomon eng musub qoyametoruboumon. Musub qoyamet ne aninou misir qerei igoarar. Aninou misir qerei igo ne quguraget gab eng end misir me igar. Qenu ba aninosi igorunon eng qugurau eng yara an sigen misir iguboumon. Ne munon banam qi qenungau eng nob Qenu unum bererimau eng nob yesir abar. Ne munon banam wurimusub igo ne munon ar qei gor wuriqenungar wurimusiarar.
An qomon uber eng gagar ebet ne bo ibiausiari aib bura ne ininou Munon Aib Yisas Krais ansiara wonou qomon ebet igoruboumon. Ebet ne wonou sarau musub ebet igamari mi git dibenara munon gugum gubour. A munon ger qomon eng gagar me toat igoriner eng munon mag tuum gas ende, mi mugen igoriner eng me ginerei. Wo Qenu wonou qomon boru birueteter eng wo nasi wagar end mi musub me imbiginerei. 10 Io, Qenu wonou uyes anit qamb ne anmaribigor end an wonou yurau. End wonou anit ab igo eng igetet qeretutnob naget toat igoarar. Ende ebet igorunon eng an mi geret uburab me isunanei. 11 Tap end ne Qenu wonou bibis end isub qenen bebereg igoruboumon. Bibis eng Munon inubersiau tari eng wonou. Wo ininou Munon Baraitari bo inqubeiamor eng.
12 Git apand mi eng gugum imbig ne qob eng mom igub nonoguret igoumon. Ego bo sabar ende qemerine imbig igoarar qamb. 13 Ye igom igoum end uber sabar ende aninob qemerine qenen imbig igoarar qamb. 14 Ye imbigoum, ye umibam eng qen pi burab igo. Ininou Munon Aib inubersiau tari eng ende yiimbig qamarei. 15 End ye sabar-sabar ende aninob qamb wogub umine me yegab eng qob aninob qamb igoum eng misirt igub igoruboumon.
1:16-21 Qenu wonou begen eng Yisas boopuri ten igama gamirei
16 Yisas munon inubersiau tari ininou munon barai eng wo munon qeretutnob eng wo bo deriner end qo aninob qamamin eng. Eng in qob gag ger me aninob qamarau, ue. Qenu wonou begen eng opurima ten igama ininou magqurt gab qamaminei. 17 Wonou ur Qenu unum bereri ne begen eng wot arirama gab igumune ne qob ger wot qamara igumin eng ete: “Wau eng yonou wau, yonou oau uri eng ye sig borusi qenunget igoum.” 18 Ininou nob ai qaur qau end igumune qob eng ende qamara iguminei. 19 End in qob gigit qamarau munon qob gumatemir eng in igub igoun gas ende an gor ende igub igo eng uber. Munon qob gigit qamb gumatemir eng itum urut urugeni bigune begent igama is urigerama gas ende. Ne see Munon inubersiau tari eng wonou begen eng anit arirama gaumon eng.
20 End an mi eng musub imbigar. See bo ininou misirt Qenu qob ger qoan gumatemir eng dibes me qomorun. 21 Eng qoan munon qob gigit qamb gumatemir eng wurinou misirt ger qamb me gumau, ue. Qenu wonou wurinob qamara ne Igomurur qau wuriseara qob apand qas gumatemirei.