6
Ura dungan kariimet nunga munan den
Se awiriya suen la ura dungan kariimet iwita bagasan mu, nongomang motam lilim la te kua kapa se nunga kari dom amilmil nungarmonko. Se nunga munan yawara mu te, awiriya bo Kaem ko nup biya se den gilalong ana ninga kasurman mu me balu maguwumonko. Se ura dungan kariimet bo ko kari dom mu Kris kari bo agi mu, nu uwuta arigok ale noko kari dom umu noko gomang motam sang la me tuokko, mena. Bare gomang motam eng am lilim la te kua kapa se biyala amilmil tuokko. Mu awuk, kari dom uwuta mu, Kris alo ninguru kua tusan ale nu sangorsan. Se ni munan imi suen la nunga kasuru ale sokel ago nunga manaru se karo tumonko.* Ura dungan kariimet: 1 Corinthians 7:20-23; Ephesians 6:5; Titus 2:9-10; Philemon 16.
Manga ko namotam nangamang barasa
Se kariimet i bo nanga Kari Biya Jesus Kristus ko den nunguning se Kaem kagin ko kausa ningo mu buring tuso ale munan kawel kariimet nunga kasurso, mu nu numi patawura ko kari, se mel bo me ta ko ikiso. Nu den tagi gurungumura se, den te nanimi iluwa ko munan memek mu ko gomang ninguru barasoso. Se noko munan umu kariimet te nunumi nongomang maguwusan, nunumi pagaru kirker awusan, den memek nunumi manorsan, nunumi ko iki paguwusan, ale tom suen biya nunumi karogo den tagi gurungumu lagasan. Kariimet uwuta betesan mu nunga ikia maga saparam, se den nunguning nononga ningi me aniso, mu nuna nubiring tuman, ale nuna ikisan mu Kaem kagin te noge nungumik ko manga nungurmonko iwita ikisan.
Bare ni Kaem kagin te baga se, anapeya Kaem ni kisam, biya agi gotektir ta, wore ko amilmil te la bager, mu ni mel suen la karogo terong la baga kam baga se lagerko. Mu awuk, tom ana bilangaman, mu ana mel bo giman ale karogo ali imi te me taiman, mena. Se kam kuenak mu, ana mel bo ginak ale karogo me namanakko, mena tala. Buta se tom ana na inang terong la ago se, guang yamel mel terong la agi, mu ana ko amilmilanak ale balnak mu terong manakko. Kariimet nungumik mel suen biya ago bagamonko nongomang barasu lagoso mu, nuna ira ariga suen biya ningi dagulasan, se dagarok mel ilu kam nunga iluso, se ikia ngualara nangamang barasa memek mu nunga maguwuso ale maga namara ko lage te nunga beteso. 10 Mu awuk, manga ko namotam nangama barasa ko munan mu, ikia munan memek singir biya ko duap. Kariimet saki manga ko nongomang barasa ko munan te Kaem kagin beteman, ale ikup yaman tawun biya giwasan. Mel ago agi mena agi wore am amilmil te terong la: Proverbs 30:8; Philippians 4:11-12; Hebrews 13:5.
Kaem kagin ko kager ningo
11 Bore te se, ni Kaem ko kari, se munan memek umu suen la biring tui ale munan ningo diram imi gemang tuiko: Kaem kagin ko munan, nangamang ningi nunguning ko munan, kua tua ko munan, ikup ningi sokel ago la sanami se lagara ko munan, se gemang anise ekes te munan betera ko munan. 12 Kaem kagin ko kager ningo mu te sanami se lagerko. Kaem ka auram se bagara aolak ningo pempem la te marak baga se lagerko mu ko ka gemang ningi nunguning kariimet suen biya nomokete balem, umutang ilukuawu se lagerko. 13 Ani mel suen la marak nungara ko Kaem mu koma te, se Jesus Kristus, Pontius Pilate koma te numi duap balu se bala ningo balam umu ko iki se, ani den imi sokel ago ka manorsam: Jesus den nunguning wetang te balam: John 18:36-37; 19:11. 14 munan imi suen la karo tui se kimik bala ikup mena bager se anananga Kari Biya Jesus Kristus numi wetang te bitirukko. 15 Se mu Kaem kota ko tom nu kota ko ikiwoso mu te wetang awurokko. Nu Kaem nup biya, nu kota Bitua Kari, nu king suen biya nunga King Biya nunguningkiri se kari bibiya suen biya nunga Kari Biya nunguningkiri.§ King suen la nunga King Biya: Revelation 19:16. 16 Nu kota suanta kuera mateng me ko ikiso, ale nu nikim ana ningi kasu nagura ko me terong wore ningi bagoso. Awiriya bo ta nu me arigam, ale bo ta nu arigokko me terong tala. Nup biya, se sokel biya mu pempem la am noko la. Nunguning.
Kariimet nungumik mel ago nunga den
17 Ni kariimet awiriya ali imi te nungumik mel ago bagasan mu, nunga manaru se nunga melmasak umu maga namarukko mu te ira sanami ikia biyala bita se nusupuling me lagarukko. Bare nunga manaru se Kaem anananga amilmil ko melmasak numi awote nangarso umu te la ira sanami se lagamonko.* Mel ko magara tairate ko mu nangamang me tunakko: Matthew 6:19-21; Luke 12:20. 18 Nunga manaru se, munan ningo ningo ninguru tala bita se, nongomang nongomang nunga melmasak saki nongorak nunumi tui namonko. 19 Ale munan umu te nuna melmasak maingte tom nukum te gimonko mu ko barim gek am ita nungurmon ale bagara aolak ningo mu tamon ilumonko, mu umutang bagara aolak ningo nunguningkiri tom suen biya anirokko.
Den nukum
20 Timothy, ni ura anapeya mel suen la kiting te beteman umu ninguru ko sinar toko. Timothy: 1 Timothy 4:7; 2 Timothy 1:14. Kariimet ikia kawel duap duap balsan, ale ko balsan ikia ningo masan, ale ko den tagi gurungumuwasan, umu biring nungaruko. Mu ikia nunguning mena. 21 Kariimet saki ikia uwuta umu taman ale nongomang ningi nunguning ko munan umu sapa gilingiman. Kaem ko gomang nangara mu nengerak pempem bagarukko.

*6:2: Ura dungan kariimet: 1 Corinthians 7:20-23; Ephesians 6:5; Titus 2:9-10; Philemon 16.

6:10: Mel ago agi mena agi wore am amilmil te terong la: Proverbs 30:8; Philippians 4:11-12; Hebrews 13:5.

6:13: Jesus den nunguning wetang te balam: John 18:36-37; 19:11.

§6:15: King suen la nunga King Biya: Revelation 19:16.

*6:17: Mel ko magara tairate ko mu nangamang me tunakko: Matthew 6:19-21; Luke 12:20.

6:20: Timothy: 1 Timothy 4:7; 2 Timothy 1:14.