2
Se ani aga ikia aking iwita beterem, ani udagi tala nengete tairik ale nengemang motam bataga ko yaman me ningarikko. Mu awuk, ani nina nengemang motam bataga ningarik se nengemang motam bataga te bagaral mu, aking awiri ani angamang amilmil tuokko? Mena. Borta ko, ani tam gawa bo tala ekela uleng nengete beterem se namaram.* Paul tam gawa ko baluwoso imi mu aking 2 Corinthians 7:8-12 mu te ago ko balso. Tam gawa imi yumu namaram agila. Mu awuk, nina ani angamang motam amilmil tualko bagasan, se ani tairik ale suwuta bagaral se ningarkik ale angamang batagukko me kuakasam. 2 Corinthians 12:21 ago arikko. Ani ninguru ikisam, tom ani amilmil ago bagasam, mu nina betela amilmil ago bagasan. Se ani den bataguru se mu, angamang bataga ikup tawun biya ago amononge kapa se batagem. Mu nina arigal ale nengemang batagukko iwita mena, bare aninga kua ningara du biya wore nina te ari ko ikialko ani batagem.
Kari memek beteram umu nongomang tumonko den
Kariimet i bo memek i bitiruk mu, nu ani angamang ikup me aisam, mu nu nina suen la nengemang ikup ningaram. Bare ani uwuta balik ale nu ikup biyala ningaram iwita ma me balikko. Se nina suen biya ko memek wetang sapaman ale bala ikup te betegen ko beteman terong mam. Bare aitak mu nina ko memek siwu tual, ale gomang motam tal, se gomang motam bataga mu biyala me iramurokko. Ani nina aking munan ningo te biguwura la, wetang te ninga nengemang kua tua mu kausalko ninga manorsam. Duap ani tam gawa ningarem mu, ani nina nunguningta munan ningo ninga kausem mu suen la karo tuiwasan agi wore te ikiekko ko uwutata beterem. 10 Se nina bo ko memek siwu tual mu, ani agotala siwu tuekko. Se nunguningta ani kari i bo ko memek siwu tuekko agi mu, ani Kristus koma te nina te ari ikialko, ani ko memek siwu tuekko. 11 Satan nanga kulok ale nu ali irok bore ko, ana munan umu uwuta betenakko. Mu awuk, ana noko ikia kawel aguwaya mu ana ko ikisan.
Paul Troas baga se Corinth Kris alo nunga ikia moakaso
12 Se tom ani Kristus ko den gilalong apurekko Troas wonong te namerem ale arigem, mu Kari Biya ani te ura bitirikko lage kuring maingkala kaogam. 13 Bare aninga angamang motam me kua kapakaso. Mu awuk, ani aga bo Titus me arikasam ale ko ikia aga moakaso. Se ani Troas kariimet amilmil nungaru se Macedonia namerem. Paul ikia moakaso, mu awuk, Titus tairuk ale Corinth Kris alo aguwaya bagasan wore ko manukko, bare Titus me taikaso se Paul borta ko ikia moakaso. Bare udagi Titus den umu giam karogo tairam se Paul ikiam ale amilmilaram: 2 Corinthians 7:5-7,13.
Kristus te ana marirasan
14 Bare ana Kaem amilmil tunakko! Nu pempem la Kristus ningi anananga sangarso, se ana Kristus ko dugu duap mu mel siring ningo iwita parusuwunak se sor sor suen la te namarukko ura mu te marira lagasan. 15 Mu awuk, Kaem koma te, se Kristus ningi mu, ana mel bo siring kapawara iwita kariimet nunga sangaru towoso mu ta, se kariimet maga namawasan mu nunga ningi ana bagasan. 16 Bare kariimet maga namawasan mu, ana kuera mateng ko siring memek iwita nanga balsan. Se kariimet nunga sangaru towoso mu, ana marak ningo ko siring yawara ko nanga balsan.§ Kariimet den gilalong ikisan mu te paga motam ilagala: 1 Corinthians 1:18. Se awiri ura imi bitirukko terong? 17 Bare ana mu kari saki Kaem ko den balu balu geraga se te manga tasan mu iwita mena. Bare ana mu, Kaem kota ura nangaram se, nu koma te, Kristus ningi, nangamang ningi nunguning te, den ko ura bitawasan.

*2:3: Paul tam gawa ko baluwoso imi mu aking 2 Corinthians 7:8-12 mu te ago ko balso. Tam gawa imi yumu namaram agila.

2:3: 2 Corinthians 12:21 ago arikko.

2:13: Paul ikia moakaso, mu awuk, Titus tairuk ale Corinth Kris alo aguwaya bagasan wore ko manukko, bare Titus me taikaso se Paul borta ko ikia moakaso. Bare udagi Titus den umu giam karogo tairam se Paul ikiam ale amilmilaram: 2 Corinthians 7:5-7,13.

§2:16: Kariimet den gilalong ikisan mu te paga motam ilagala: 1 Corinthians 1:18.