13
Babylon ikup arigokko, den tairam
Imi ikup Babylon arigokko wore ko den, Amoz namar Isaiah kote tairam se ari ikiam.
 
“Duruk motongar kuting kalel biya wetang aniso umu te, dal gurek bo baongal,
ale nunga aural tagiral se taimon, ale wonong kuring bibiya umu ningi utu utu nagumonko.
Ani Yawe aga kakirip nunga atumukirem, nuna aninga kager kari nanasin alo,
ani maingkala nunga kiti gurugem se aninga angamang memek wetang sapamonko bagasan.”
 
Kutek mal ale kariimet motam biya bo ko nirung iwita duruk te wore, ikialko!
Sor sor kager ko tai numi kuting iluwa ko niara aira iwita, owore ikialko!
Yawe Sokel Garagar mu kager ko noko kager kari nunga ilu biguwuwoso.
Nuna ali sor awar bibiya se nuwi sang ko wore tai gilingiman,
Yawe melmasak singir biya te maguwurokko ko gomang magara imi ago utu naguram.
 
Nguangara ago niaral airalko, mu awuk, magara kuenera ko tom, Yawe Sokel Garagar mu ko balam, mu tai pingiaram.
Bore te se, kariimet suen la nungumik sokel menaruk ale nongomang motam parasarukko.
Nguangara ko yaman mu imet kuriang iluwokko yaman ira kam nunga iramurokko;
nongoma motam geraga saparuk se nungumik mone barasukko.
 
Sinar talko, Yawe ko day tom taiwoso, te ali sor gomang gurugok ale memek bitawara alo te nunga menawurokko.
Tom umu tom bo guyak mena, noko gomang memek ago lilim taiwoso.
10 Nunguningkiri, baras se mel duap duap taiti gomang te, mu me nikim kapamonkowo;
worem mu motam tirom iluwok se sige mu nikim me kaparukkowo.
 
11 “Ani Yawe, ani ali sor nunga kasa memek, se nunga bita paguwura, koma memek nungarikko.
Ani nunumi patawura alo se kariimet nunumi nokokosa mosan ale saki alo mel yam ko nunga betesan mu nunga menawurikko.
12 Ani kariimet uwuta nunga bitirik se, gold yawara nunguning kupu laga suanta ilagala diram ari kam, suanta ilagala arigimonko.
13 Bore te se, ani Yawe Sokel Garagar, aga angamang magara memek tom umu te tama ko kaparukko mu,
taiti gomang lilim sisiwurek, se ali mu wanara ko kaparuk ale duap barakukko.
14 Ale giarum ko diya nguangara ago, agi sipsip kotam mena iwita,
nagu parasa nunga kariimet ningi, se nunga ali te pila pila namamonko.
15 Awiriya nunga ilumon, mu gatu te nunga atumu kuawumon se kuemonko;
awiriya nunga ilu talipasan, mu batir te nunga momon se kuemonko.
16 Nunga kuriang mimili alo mu, nungarkiwomon se munan memek biya wore te nunga betemon se kuemonko;
nunga kawam ningi melmasak mu gi sapamon ale nunga imet alo mu, munan memek nungumik te betemonko.
 
17 “Arigalko! ani Medes alo nongomang patawurik se Babylon alo nunga maguwumonko,
Medes alo mu, silver ko nongomang me barasoso, se nomotam gold te me aniso.
18 Nunga daga wol te kari kulak nunga menawumonko;
nuna kuriang mimili bo ta nomotam la me nungarkamonko, agi kuriang garuk bo me ta betemon se namarukko, mena.”
 
19 Babylon wonong bala yam ningo, Chaldea kariimet nunga nikim nunup biya te kapawara ko wonong,
bare Kaem Sodom se Gomorrah wonong nunga maliluwuram iwita, nunga menawurokko.
20 Kariimet bo sor umu te bagarukko me terong,
gue luan udagi bo me ta te bagamonko terong tala;
Arab arika nunga sel umu te tagi bagamonko me terong tala,
sipsip bitua kari umu te nunga sipsip inang nungarmonko me terong tala.
21 Bare sor garagarayam ko mel duap duap memek umu la kuwim tamon, ale kawam digo tugu muruwumonko;
tirom ko inangnang mel se mel diwang mu la binga nagu nama taiwomonko.
22 Hyena se jackal diwang mu kawam bibiya papak mam kaparam umu ningi se, duap karo gurungumu nguruk nguruk geragamonko.
Babylon ko tom umu pingiaram,
ko day tom te memek arigokko mu kumikaram.