2
Locust mu kager kari motam biya bo iwita
Duruk Zion awote trumpet itugumalko;
aninga duruk laili mu awote nirung mu te kariimet sinar nungaralko.
Yawe ko tom balman mu aitak tai pingi
aram se nina suen la ali imi te bagasan mu ko sinar talko!
Tom mu tairuk mu taiti nuwi kaetam ko
tiromorom duruk ira saparuk ale sor taukko;
Kaem ko gomang magara ko kager,
kariimet bo girakala se udagi me
arigokko, mu tairuk ale sor ninguru ira saparukko.
 
Kager mu me taira la, mu sor ko ariga ningam Eden iwita arikko;
bare kam kager mu aolak iluso mu,
tama iwita mel kasik biya koma te aniso mu kai saposo;
se kager mu aolak ilu namoso se
buring ko mu, sor kani malilaram iwita arikko;
mel bo ta am ari betemonko mu mena.
Nunga ariga mu horse iwita,
se kager ningi kager ko namasan mu horse iwita tengesan.
Ale nungumik nirung mu karis ko
nirung iwita, se duruk bibiya ta wore am kuali kapasan;
se tam tareng kaniso ale pirikpirak
maso iwita, tam gawa gurek am no sapasan;
ale kager motam biya kager ko namakoyam namasan.
 
Se kariimet nungarkasan ale nodora
namoso se nguanga gilingisan.
Nuna kager kari aora aora iwita,
kar kalel biya ta wore am kuali kapasan;
nuna kager nongoma tusan ale arerem la namasan,
ale nunumi nomoke ko me kapasan.
Nuna nunumi te sorara gurungumura mena, am diram la namasan,
se mel bo nongoma me siruwukoyam am dirkiriyam namasan.
Nuna wuli ago wonong se ko kar mu am ira namasan,
ale kawam aragasan ale tere kari
iwita ko kuring gotektek mu ningi kasu nagusan.
 
10 Tom nuna taisan mu ali wanara ko kapa kam taisan;
se taiti gomang mu uririkiso;
se worem sige nomotam tirom iluso,
se baras me nikim kapasan tala.
11 Yawe pure pagakoyam ko kager kari
nongoma ko giriso;
noko kager kari mu kaura moke mena,
ale sokel karogo la nu kuring karo tusan.
Yawe ko tom mu duap bo,
se nguangara karogo.
Awiri sokel ago sanamarukko terong? Mena.
Nengemang motam gurugalko
12 Bare Yawe iwita balso:
“Aitakta ewerta nengemang motam lilim ago peleral agate tairalko;
inang kaolal ale nia mo se tairalko,” maso.
 
13 Ninimi karur tuguma ko munan te me ira sanamaralko,
bare nengemang motam bataga mu nu tualko.
Yawe nenenga Kaem kote peleral
tairalko, mu awuk, nu gomang lila se gomang bataga ko Kaem;
nu gomang tairate me magoso,
se ninguru nanga kua lagoso;
nu nanga memek koma nanga maguwura mu me ko kua lagoso.
14 Uwuta betenak mu asele nu ko ikia
gurugok ale gomang nangaruk ale nanga sangukko agila?
Se nanga inang muguri se nanga
waen mel akingtala kapa nangarukko,
se sang gi karogo nama Yawe nanga Kaem mu munan tunakko.
 
15 Duruk Zion awote trumpet itugumalko;
kariimet nunga ilu biguwural se laili kaumon ale inang kalomonko.
16 Kariimet suen la nunga bolala awuralko;
kari supuling ta, kuriang gotektek ta,
se kuriang mimili mu karogo tala,
se imet kari iru nunumi
gimonko negawara mu nongorak tai Yawe koma te la bolala awu saparalko.
17 Se priest alo, Yawe ko ura betesan,
mu temple kuring se tama betera kuwim temple kuring ko aniso mu kusumuri mu te,
nongomang bataga se wosenga kira se balmon,
“O Yawe, ka kariimet nunga gemang batagukko!
Sor saki nungarki sager se dolara
den nangaru se balmon, ‘Nenenga Kaem apoko ya?’ ma me balmonko.
Yawe kariimet nunga wosenga ko den koma balam
18 Asele Yawe ko ali se ko kariimet
magaman kueneman mu nunga
gomang batagam se gomang nungaram.
 
19 Nu nuguring iluwam ale balam:
“Ani inang muguri iru se waen ningo
ningo se olive oil terong ma la ningaru saparikko;
ale udagi sor saki ko kariimet nongoma te me dolara ningarikko.
 
20 “Ani kager motam biya koma north
mu te taiman mu nunga sarumu warik
se ali maraka biya mu te namamonko;
saki koma worem bausa te mu Gagi
Dead Sea ningi nunga warik se sarenga namamonko;
se saki worem kapara te mu, Gagi
Mediterranean ningi sarenga namamonko.
Ale iwi namamon ale siring kapamonko.”
 
Nunguningta, Yawe mel ningo ningo suen biya beteram!
21 O Judah, ni me nguangerko; gemang nungeruk se amilmilerko.
Nunguningta, Yawe mel ningo ningo suen biya beteram!
22 O anapeya mel, nina me nguangaralko!
Giarum se sirsir mel gawa gurek iru mu barasuwoso.
Tam duap duap se tam fig se tam waen mu sisik iru warsan.
23 O Zion ko kariimet, nina nengemang
nungeruk se Yawe nenenga Kaem mu ko ninguru amilmilaralko!
Mu awuk, nu ningo diram se ulengkala
bitakaso iwita, tuwik ko tom tom te diram ningarso.
24 Barley se wheat te nunga burangara ko
kuwim mu inang karogo duruk tarigirukko;
se yu waen se olive oil te nunga ko
kuwim mu waen se oil karogo lilim arukko.
 
25 “Anigita kager bitakasam se locust
nunumi nogowom kaora la taikasan ale ninga maguwukasan;
ani aninga kager kari sokel ago iwita nunga bitakasam se taikasan.
Bare yia awilaya ninga na inang
magaram mu aking kuwim kuwim te nungek se aratukko.
26 Se ninga na inang suen kelaguk se udagi me ko kueralko;
nina ani Yawe, nenenga Kaem, aip patawu se lagaralko;
ani agata mel bibiya nego ko beterem.
Se udagi nina aninga kariimet me magi kutuwa se dola lagaralko.
27 Se Israel, mu te nina ikial, ani nina nengerak bagasam.
Ani Yawe, nenenga Kaem,
kaem bo bo mena.
Se udagi nina aninga kariimet me magi kutuwa se dola lagaralko.
Yawe ko Bur kaparukko balam
28 “Se maingte ani aga Bur bitirik se
kariimet suen la nunga ningi kaparukko.
Se ninga namarari se ninga
nanawusari mu agiring tamon ale
agiring diram la balu pagarmonko,
se ninga kari garuk mu ipingira arigimonko;
se ninga kari kulak mu kausa yumura sang arigimonko.
29 Se aga ura kari ta se aga ura imet ta
nunga ningi karogo la bitirik se kaparukko.
30 Tom mu te taiti gomang te se ali te kausa duap duap,
gue, se tama, se tama bur biya iwita bitirik se aratukko.
31 Worem motam tiromorom paguk,
sige motam gue iwita guar mauk,
asele Yawe ko tom biya, nguangara ago, umutang aratukko.
32 Se awiriya Yawe nup te airuk mu saonga taukko;
mu awuk, Yawe balam butata, Duruk
Zion te se Jerusalem ningi mu
kariimet ikup memek kia kapaman ale
bagasan mu nunga ningi, noko ma nunga balam mu nunga giokko.”* Acts 2:16-21; Romans 9:25-29.

*2:32: Acts 2:16-21; Romans 9:25-29.