Buk Song bilong Lotu
o Ol Sam
51
9-10 Apm aiyimp yikn na yikei mampupmompel ser yapmunemp'uretel apmilel. Pe yikn asil apm yapmunemp'uretel yikei ntinkirai ntinkiraiel, sukn pitekn korokn ampu yer. Wulapm Weink, yikn nimpilemp yapmunemp yekipminel apmilel. Pe yikn yek apm yapmunemp niupueiel ntalepeel nako yapmunemp yapelel apmilel ko yintemp yikn yer yeklikeknelel, i apm korokn ampu yumop yipm yapmunemp wuyeel.
17 Wulapm Weink, ekeielel apm ka armuai yapmunemp apmilel ampu ka ar nkumur yikn. Moule apmilel ka maiyaknel apulp yapmunemp'uretel apmilel, eti apm ka nimpilemp yapmunemp ntakilelel. Yapmunemp apmilel nimpilemp ntakilelel ka wompwuyepm apmilel ka apm ak yiknel. Pe apm ka nimpiriepmel apulp yikn, moule ka apul nta keielel, yikn'arokn yimpil pmomp ar kilel.