Pitata yu ilimale
1 Pita
1 Pita buka ya꞉ dulu koko
Mikadepe dle so opitapo yia꞉ta mikadepe dle koko tle wotiyalle koko mate epo kokalalimale koko mate dulu dla ha꞉ha꞉la natipame Saimon Pitatapo yia꞉ watle gadle yu ilimale iye hamiyo, yia꞉tapo dulu medla ha꞉ha꞉mama sisiyele mate ha꞉ha꞉lepo depame. Adipalati, wotiyalle koko mate epo kokalalimale koko matetapo yia꞉ta mikadepe dle kokoye kokalalimhalapo. Epammama ya꞉ta yia꞉ watle epo atlaiyo, “Kelisoye ta꞉lamo hema sela꞉mama wotiyalle ma-hauwapo. Epedeme mikadepe dle so hapulomatapo wotiyalle epapele halowe dla ma dinapopo ha꞉ha꞉lowe ka꞉pi,” diyo.
1
Na꞉ Pitapo, Yesu Kelisotapo sepame tane dle oplamipo. Epedeme na꞉tapo Godta sesalemale so opa hapuloma Pontus mo dla epo Galasiya mo dla epo Kapadokiya mo dla epo Asiya mo dla epo Bituniya mo dla meyelope meyelope depo hutukuliyapo tame ha꞉ha꞉ so dla yu ilimale iye hamima. Adipalati, wua꞉ye ta꞉lamo pato hema asepe so some ha꞉ha꞉po. Epedeme wua꞉ye Godta ka꞉yapa mo-malapame ma sesalemuwapo, wua꞉tapo ya꞉ Soko tle ullu pa꞉po ha꞉ha꞉mama aiyalma depo ha꞉ha꞉lepo depame. Epame wua꞉tapo Yesu Keliso yu dla salladepo siyamama ya꞉ omali tle howahalomale so depo ha꞉ha꞉lepo depame.
Godta bokotiyapo malamale mate epo sadle mateta wua꞉ mate kokó hallepe.
Pasakalo halemhala koko dla dalemha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉lowe koko
Epedeme ditapo di Lod Yesu Keliso ya꞉ A God dla siyele ta꞉dlowe ka꞉pi. Adipalati, ya꞉ta di bokotiyapo malamama Yesu Kelisota popo sila꞉tili koko tle dia꞉ye ma-amko so duwapo. Epedeme Pepele dimo dla ka꞉dle kokota di omela e halowedeme dalemha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉po. Pepele dimo dla di omela koko eye pobatalimolowa epo popa꞉lowa, amasiyama kokó mepo ellepe.
Epedeme wua꞉ta mikadepe dle tle Godtapo ya꞉ta itiyamale mate wua꞉ye woloma omhallepe, wua꞉tapo pasakalo gadlowe halepo depame. Epedeme Godta ya꞉ opa pasakalo gadlowe koko iye mosukulu alila dla opa hapulomata natilipo depame botomastlepe. Epapele dulu dla wata oloma hema wua꞉ye dupa kolle mate wotiyalle meyelope meyelope dle dulu dla ha꞉ha꞉po. Amasiyama wua꞉ sisiyeiya. Adipalati, wua꞉ pasakalo gadlowe kokota wua꞉ omelapo.
Epedeme dlapatapo gold ewala dla hullu hutiyemde hapuloma hamdepo hamastlati ma isikimi gold ewala ka꞉dle siyapota halemdiye, epapele some kokalalimale kokotapo dia꞉ dla pumdepo, dita mikadepe dle kokoye kokaleta꞉ depo natilowedeme. Godta natili tle wua꞉ta mikadepe dletapo pa꞉lalo alisisi gold ewalaye ma-tla꞉mtale halapo. Epedeme wua꞉ta mikadepe dle kokotapo me-kokalalipo hutiyelepiye, eta Yesuta puluwe oloma dla Godta wua꞉ dla siyele pato mate hela꞉dle mate hapimama wua꞉ hiye di dla ta꞉dlepe.
8-9 Wua꞉tapo Kelisoye ponatisemde, epele tlope wua꞉tapo ya꞉ye sikemte malamdepo. Epame wua꞉ wata oloma hema ya꞉ye ala ponatisema. Amasiyama wua꞉tapo mepele ya꞉ye mikadepe demdepo. Epedeme wua꞉ta mikadepe dle kokota tame gudlowe ya꞉ asiyamaye wua꞉tapo kokó halepo halepo pasakalo halepe. Epapele koko tle wua꞉ dla siyele sikemte patota elapo.
10 Epedeme ka꞉yapa ha꞉ha꞉uwa God tle yu hapame molo atlamalalo sotapo pasakalo gadlowe koko iye woloma malamolowedeme yia꞉tapo ya꞉ dulu kokoye woloma totamduwapo. Epame yia꞉tapo Godta bokotiyapo malamale kokota alotle wua꞉ dla puluwe kokoye momolo atlamha꞉ha꞉mduwapo. 11 Epalati Keliso ya꞉ Sokotapo yia꞉ dulu dla halemama Kelisotapo wotiyalle hapame ma dokopala depo hallowe kokoye imduwapo. Epapedeme yia꞉tapo Kelisota adipalalo woyamolowe depame woloma totamha꞉ha꞉mdiyo. Epame oplami anaye Keliso depa꞉ demha꞉ha꞉mdiyo. 12 God tle yu hapame molo atlamalalo so iwolotapo Keliso koko momolo atlamsiyamuwaye, Kelisotapo yia꞉ta ha꞉ha꞉le oloma edla pulupo depame po-apena. Adipalati, koko iye Godtapo isikimi yia꞉ watle imuwapo, Kelisotapo wua꞉ta ha꞉ha꞉ oloma hema pulupe depame. Epapedeme wata oloma hema Taiya dle so opata Pepele di tle hamili Hela꞉dle Sokota itiyamale tle ka꞉dle yu Yesu Keliso kokoye wua꞉ dla atlamsiyamalati ma-daluwapo. Epedeme banakaka sotapo Godta ya꞉ opa yilo pasakalo gadlowe dinapele koko itapo ya꞉ opa dla adipo woyamolowe depame sikemte solotamale mate natilowedeme omha꞉ha꞉mdepo.
Aiyalma depo ha꞉ha꞉lowe koko dla sisilamale
13 Epedeme wua꞉ hahamale mate ha꞉ha꞉mama wua꞉ moto hohomalalo so depo ha꞉ha꞉iya. Epame Yesu Kelisota puluwe oloma edla Godta wua꞉ watle bokotiyapo malamale hapilowe kokota woyamolowe koko dla dalemha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉iya. 14 Epapedeme God yu dla salladepo siyamama matle wua꞉ta ka꞉yapa ha꞉ha꞉uwa pasakalo dla ilame tamalemiya. Adipalati, wua꞉ ka꞉yapa God koko yeitapo ha꞉ha꞉mama mota solotamale koko dulu dla ha꞉ha꞉uwapo. 15 Epedeme wua꞉ sisilamuwa Godye aiyalmapo. Epapedeme wua꞉ mape koko hapuloma dulu dla mepo aiyalma depo ha꞉ha꞉iya. 16 Adipalati, God yu bukata epo atlapo,
“Na꞉ye Aiyalmapo.
Epedeme wua꞉ mape aiyalma depo ha꞉ha꞉iya,” depo.
17 Epapedeme wua꞉tapo God dla inoma sumha꞉ha꞉mama ya꞉ watle A demha꞉ha꞉mdepo. Amasiyama ya꞉tapo opa hapuloma yia꞉ kokoye glademama isikimi yia꞉ta halomha꞉ha꞉le koko mate ala꞉po gladlepe. Epapedeme wua꞉tapo ta꞉lamo hema asepe so some ha꞉ha꞉mama God wowota꞉le mate ha꞉ha꞉iya. 18 Adipalati, wua꞉malamana, wua꞉tapo ka꞉yapa wua꞉ mamadulota Keliso dimi ha꞉ha꞉uwa pasakalo epapele dulu dla ha꞉ha꞉lati Godtapo wua꞉ye asiyama pato mate elemuwa kokoye. Epedeme Godtapo wua꞉ye pa꞉lalo alisisi gold mate epo silba mate pe-elemana. 19 Amasiyama ya꞉tapo Keliso omali tle wua꞉ye me-elemuwapo. Adipalati, Kelisoye God ya꞉ La꞉m ullu pa꞉lepo. 20 Epapele koko tle Godtapo ta꞉lamo ala pokotiyamalalo hallati Kelisoye wua꞉ yilo omali olostlepo depame mo-sauwapo. Epapele tlope Godtapo Kelisoye ta꞉lamo kotiyamale oloma edla potulune dena. Amasiyama ya꞉tapo wua꞉ta ha꞉ha꞉ oloma dla tulune duwapo. 21 Epedeme wua꞉tapo Keliso tle ya꞉ A Godye mikadepe demdepo. Adipalati, ya꞉tapo Kelisoye powale tle ta꞉depame ma ya꞉ watle hela꞉dle mate epo itiyamale mate halopiwapo. Epapedeme wua꞉tapo God dla mikadepe depame ya꞉ tle kokó halepo halepo pasakalo halowedeme dalemha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉po.
22 Epapedeme wua꞉ye watapo ka꞉dle yu dla salladepo ha꞉ha꞉ koko tle wua꞉ye mo-ullu pa꞉po ha꞉ha꞉po. Epedeme wua꞉ watapo bokotiyapo malamale dulu dla ha꞉ha꞉mama wua꞉ dupa dulu tle wua꞉ amkadulo mikadepe dle soye asiyama malama asiyama malama demha꞉ha꞉iya. 23 Epedeme pasakalo halemhala God yutapo wua꞉ dla pasakalo amkoye ma-hamiwapo. Pasakalo amko iye wua꞉ adulotapo wua꞉ watle halopiwa pasakalo pe-epapena. Adipalati, yia꞉tapo wua꞉ watle pasakalo hapili iye pa꞉lepe. Amasiyama God yuta wua꞉ watle hapili pasakaloye popa꞉lowa. 24 Epapedeme God yu bukata epo atlapo,
“Opa hapulomaye osamokolota palimdiye,
epapele some ha꞉ha꞉po.
Epame matle dali hahata u-uplatipo ha꞉ha꞉po ma hapele balladepo tulumdiye,
epapele some ha꞉ha꞉po.
Epapedeme osamokolo mate epo dali haha matetapo palimha꞉ha꞉po.
25 Amasiyama God yu tlope kokó elepo elapo.”
Epedeme yu eye wua꞉ watle ma-atlamuwa ka꞉dle yu epo.