Polota matle Timoti watle yu ilimale hamili
2 Timoti
2 Timoti buka ya꞉ dulu koko
Yu ilimale iye Polota amtuwale aya dulu dla halemama Timoti watle ma hamiyo. Adipalati, ya꞉ malamaiyo, opata ya꞉ yumuluwe alilaye mo-mateka꞉pi dla puapo depame. Epedeme Polota Timotita mikadepe dle dulu dla kokalepo hallepo depame molo atlale yu iye ilipo hamiyo. Adipalati, Polota malamaiyo, oko ya꞉ta hamsela꞉leye ma Timotita hamtelepo depame.
1
Na꞉ye Polopo, Yesu Kelisota tane dle oplamipo. Epame Godta meyelo solotamale tle na꞉ye sepame Taiya dle oko iye hamiwapo, na꞉tapo ya꞉ yuye opa dla imsela꞉lati opata dalepame mikadepe dlepo depame. Epame yia꞉ta Yesu Keliso dulu dla ha꞉ha꞉mama halepo halepo pasakalo halepo depame. Yu ilimale iye na꞉ta sikemte bokotiyapo malamale maseyemala Timoti wa꞉ watle hamima.
A God mate epame di Lod Yesu Keliso mate yia꞉ta bokotiyapo malamale mate epo sadle mateta wa꞉ mate hallepe.
Timoti, wa꞉ wota꞉miya
Timoti, na꞉ta wa꞉ malamama God dla sikemte siyele yu atlemde. Epame alila hapuloma mate utula꞉la hapuloma mate na꞉tapo wa꞉ yilo God dla inoma sumale yu atlemde. Epame na꞉ mamadulota God dla mikadepe depo puwaye, na꞉ ma hatlo yia꞉ God medla mikadepe depame ka꞉dle malamale mate ya꞉ oko hamhalema. Epame dita yimkata ha꞉ha꞉pame na꞉ta wa꞉ saliyome tlati wa꞉ta na꞉ yilo sikemte amuwaye na꞉ e powelimhalasema. Epedeme na꞉ wa꞉ mila꞉pi matle natipame sikemte siyele mate hallowe solotama.
Wa꞉ta Yesu Keliso dla mikadepe depame kokalepo hala kokoye na꞉malamana. Epedeme wa꞉ta mikadepe dle koko epapeleye ka꞉yapa wa꞉ awa Lois dla eluwapo. Epame matle wa꞉ wai Yunike dla eluwapo. Epapedeme na꞉ ma mikadepe dema, mikadepe dle epapeleye wata wa꞉ dla elapo. Epapele koko tle na꞉ta wa꞉ dla atlema. Adipalati, na꞉ta wa꞉ dokopala dla do mate hamame inoma sumalati Hela꞉dle Sokota wa꞉ watle oko hamiwaye, woloma itiyamale mate oko eye hamtane. Adipalati, Godta di watle Soko hamiwaye, wota꞉le soko pohamina. Amasiyama ya꞉tapo di watle Soko hamiwa etapo itiyamale mate epo bokotiyapo malamolowe koko mate epame batalimale koko dla tullala depame di moto hohomolowe koko mate hapimhalapo.
Epapedeme wa꞉ di Lod Yesu Keliso kokoye opa dla atlowe wota꞉miya. Epame na꞉ta Keliso yilo amtuwale aya dulu dla hala itapo wa꞉ dla wota꞉le hami demiya. Amasiyama wa꞉ na꞉ oko ipi hamama Godta wa꞉ watle oko hamiwa eye wotiyalle dulu medla itiyamale mate me-hamtane. Adipalati, Godtapo wa꞉ dla itiyamale hamilalo halapo. Godtapo alisisi hapuloma ala pomita꞉plalo halemama ya꞉ta di elemolowe kokoye yu itiyapo me-himiwapo. Dita ka꞉dle koko halomha꞉ha꞉lati po-apena. Amasiyama ya꞉ta di bokotiyapo malamale tle Yami Yesu Kelisota di batalimale dla polati asiyama ya꞉tapo dia꞉ye elemolowedeme sisilamuwapo. 10 Epame di pasakalo gadlalo oplami Yesu Kelisota puwa kokotapo Godta ka꞉yapa hemele dinapopo himili kokoye ma haliyamale dla botomastauwapo. Epame ya꞉tapo powaleta itiyamaleye mo-yumpame ma ka꞉dle yu tle pasakalo hallowe halowe kokoye haliyamale dla botomastauwapo.
11 Epedeme ka꞉dle yu iye na꞉tapo opa dla imalalo oplami hallepo depame A Godtapo na꞉ watle tane dle okoye hamiwapo. 12 Epedeme na꞉tapo oko i hamhalemama wotiyalle koko dulu dla wota꞉le pa꞉le mate hamhalema. Adipalati, na꞉malamana, na꞉ta mikadepe depame dolumta oplamiye. Epapedeme na꞉malamana, ya꞉ta na꞉ watle oko hamiwa okoye meyelo na꞉ gademhalemama oko eye hamtame mosukulu dla gudlepe.
13 Na꞉tapo wa꞉ dla ikadepe imale kokoye etlo kikitilata hamame halemama e dolumhalane. Epame Yesu Keliso dulu dla halemama ya꞉mkale bokotiyapo malamolowe koko mate epo mikadepe depo hallowe koko mate dulu medla halane. 14 Epame dia꞉ dulu dla hallalo Hela꞉dle Sokota gadle tle Godta wa꞉ watle hamili ka꞉dle yuye sikemte kikitilata hamame halane.
15 Epame wa꞉ ma wa꞉malamana, Asiya so hapulomatapo na꞉ saliyome tamallati Pigelos mate epo Helmogenes mateta ma na꞉ saliyome tamaluwaye.
16-17 Epalati oplami Onesipolasta Loum mo dla puame na꞉ natilowedeme na꞉ totamsela꞉uwapo. Epame ya꞉ta na꞉ta amtuwale aya dulu dla oli dea mate yulupo polla natipame powota꞉lalo na꞉ gademhalemduwapo. Epedeme na꞉ inoma sumale yu himima, Lodta gadletapo Onesipolas mate epo ya꞉ aya dulu dla ha꞉ha꞉lalo so mate dla ellepo depame. 18 Epame Godta koko gladle oloma edla ya꞉ kokoye woloma polowamale mate gladlepo depame. Epedeme Timoti, wa꞉ ma wa꞉malamana, na꞉ta Epeses dla hallati ya꞉ta na꞉ ka꞉pi gademhaluwa kokoye.