Polota Epeses sos dla yu ilimale hamili
Epeses
Epeses buka ya꞉ dulu koko
Polotapo amtuwale aya dulu dla halemama yu ilimale iye Epeses sos dla hamiyo. Epedeme ya꞉ta yu ilimale dulu hema ipo atlaiyo, “Mikadepe dle so hapulomaye Keliso dulu dla hatlope depo ha꞉ha꞉po.” Epame ya꞉ ma epo atlaiyo, “Sostapo Keliso moto hallati Kelisotapo dokopala depo halapo. Epame mikadepe dle so hapulomatapo yimkata aya some hallati asiyama Kelisotapo dulu edla molopa kestale some halapo. Epame sostapo Keliso ya꞉llu some halapo.”
1
Na꞉ye Polopo. Godta na꞉ye sauwapo, na꞉tapo Yesu Keliso ya꞉ Taiya dle oko halepo depame. Epedeme na꞉tapo yu ilimale iye Epeses mo dulu dla ha꞉ha꞉lalo Yesu Keliso dla mikadepe dle so wua꞉ dla hamima. Adipalati, wua꞉ye God ya꞉ opapo. Di A God mate epo Lod Yesu Keliso mate yia꞉ta bokotiyapo malamale mate epo sadle mateta wua꞉ dulu dla ellepe.
Kelisota koko halë tle dia꞉ye God ya꞉ akimlala duwapo
Epedeme ka꞉dena, ditapo Lod Yesu Keliso ya꞉ A God dla siyele ta꞉dloweye. Adipalati, dita Keliso dulu dla ha꞉ha꞉lati ya꞉tapo ya꞉ Soko tle ka꞉ka꞉dle koko hapulomaye Pepele dimo tle dia꞉ watle ma-hapiwapo. Ta꞉lamo ala pohallalo hallati ya꞉tapo dia꞉ye mo-hohomuwapo, ditapo Keliso dulu dla ha꞉ha꞉mama ya꞉ mila꞉pi tle batalimale pa꞉po aiyalma depo ha꞉ha꞉lepo depame. Ya꞉ta bokotiyapo malamale tle Godtapo Yesu Keliso tle dia꞉ye ya꞉ akimlala dlowedeme mo-powataliya solotamale me-himiwapo. Adipalati, eye ya꞉ta sikemte solotamale kokopo. Epedeme ka꞉dena, ditapo Godta dia꞉ bokotiyapo malamale koko dla sisiyelowe ka꞉pi. Adipalati, ya꞉ta di bokotiyapo malamale botomastamama ya꞉ Maseyemala hatlo ya꞉ta dupa ellaloye dia꞉ watle hamiwapo. Epapedeme Kelisota ya꞉ omali asiyama mate dia꞉ye elepame di bobtalimaleye me-hihiyotipo weliwapo. Koko iye Godta di bokotiyapo malamale tle apuwapo. Adipalati, Godtapo bokotiyapo malamale patoye di watle hamimama malamale ka꞉dle pasatale mape di watle hamiwapo. 9-10 Epame Godtapo ya꞉ta hemele dinapopo himili kokoye di watle mo-botomastauwapo. Epapedeme ya꞉ta hemele dinapopo himili koko eye ipo. Ya꞉ta sale alila dla tame umulupiye, ya꞉tapo koko hapuloma Pepele dimo dla hutiye mate epo ta꞉lamo dla hutiye mate hatlo alupame Kelisota dokopala depo hala isili dla puame ipila꞉lepe.
11 Epedeme koko hapulomaye Godta solotamale koko tle wowoyamhalapo. Epapedeme Kelisota koko halë tle Godtapo dia꞉ye ya꞉ opa dlepo depame mo-hohomuwapo. Epedeme koko iye ya꞉tapo mo-powataliya solotapame dinapuwapo. 12 Epapedeme ya꞉tapo solotamuwapo, Yu so di tatle Keliso dla mikadepe dlalo sotapo di A God ya꞉ dla siyele ta꞉dlepo depame. 13 Epame po-Yu so wua꞉ mape, wua꞉ta ka꞉yapa ka꞉dle yuye dalepame Keliso dla mikadepe duwa koko tle wua꞉ye mo-God ya꞉ opa duwapo. Epame epapele koko tle ya꞉tapo meyelo ya꞉ yu himili dolumama wua꞉ watle ya꞉ ulu himimama ya꞉ Hela꞉dle Sokoye ma-hapiwapo, wua꞉ta ikadepe God ya꞉ opa depo ha꞉ha꞉ kokoye nati-imama. 14 Adipalati, dita Yesuta puame di elemolowe dla omta koko hema Hela꞉dle Sokota di watle itiyamale hamilipe, ditapo Godta ya꞉ opa yilo dinapopo himili koko hapulomaye halomelepo depame. Epedeme di ka꞉dena, God dla sisiyeloweye.
Polota inoma sumale koko
15 Epapedeme na꞉ta wua꞉ta Lod Yesu dla mikadepe dle koko mate epo wua꞉ta God ya꞉ opaye sikemte bokotiyapo malamha꞉ha꞉ koko mateye me-daluwa. 16 Epedeme na꞉ wua꞉ yilo siyemama God dla inoma sumhalloweye pomelesemde. 17 Epame na꞉ta wua꞉ yilo di Lod Yesu ya꞉ A God dla inoma sumhalemde, ya꞉tapo Soko tle wua꞉ watle malamale ka꞉ka꞉dle hapilati wua꞉tapo God kokoye sikemte malastepo ha꞉ha꞉lepo depame.
18 Epame na꞉ matle inoma sumale yu hale ipo himima, wua꞉tapo wua꞉ soko inomaye totowatimalati wua꞉tapo wua꞉ta dalemha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉ ya꞉ dulu kokoye woloma natilipo depame. Epame Godta ya꞉ta sesalemale so dla dinapopo himili koko patoye malastlepo depame. Adipalati, ya꞉tapo wua꞉ta koko hapuloma eye halomelepo depame ma-sisilamuwapo.
19-20 Epame na꞉ matle inoma sumale yu hale himima, wua꞉tapo ya꞉ta itiyamale kokoye sikemte malastlepo depame. Adipalati, itiyamale etapo mikadepe dle so dia꞉ mate halemama di gademhalapo. Epame itiyamale hatlo metapo Godta Yesu Kelisoye powale tle ma pasakalo depame Pepele dimo dla ya꞉ dowala tiyama dla pamoluwapo. 21 Epedeme Godtapo Kelisoye hampame dokopala so hapuloma mate epo itiyamale soko hapuloma mate yia꞉ dokopala oplami depo hallepo depame pamoluwapo. Epapedeme hatlo ya꞉tapo wata oloma hema yia꞉ dokopala oplami halapo. Epame alotle Godta ta꞉lamo amko mita꞉plati ma hatlo ya꞉tapo yia꞉ dokopala oplami depo hallepe. 22 Epedeme Godtapo koko hapulomaye Keliso hete sitali dla hatitipame ma ya꞉ye sos dokopala oplami duwapo, ya꞉tapo koko hapuloma omhallalo hallepo depame. 23 Epapedeme sosye Keliso ya꞉ motopo. Epedeme sostapo Keliso tle pasakalo hapulomaye halomhalapo. Epalati Kelisotapo mo hapuloma dulu dla koko hapuloma dla pasakalo hapilalo halapo.