Yeimsta yu ilimale
Yeims
Yeims buka ya꞉ dulu koko
Yeims buka ilimalalo oplami iye Yesu ya꞉ ei Yeims mle. Ya꞉tapo Yelusalem sos dokopala halemama mo opi dla ha꞉ha꞉lalo mikadepe dle so watle yu ilimale iye hamiyo, yia꞉tapo Keliso yilo wotiyalle ha dulu dla kokalepo ha꞉ha꞉lepo depame.
1
Na꞉ Yeims, God mate Yesu Keliso mate yia꞉ oko halalo oplamipo. Na꞉tapo Yu so elele 12 so ta꞉lamo meyelope meyelope dle dla ha꞉ha꞉mta dla namkale dle yu i ilipo hamima.
Kokalle koko mate elemala natili koko mate
Mikadepe dle so namkadulo, kokalle koko hapulomata wua꞉ dla pulati sisiyele mate dulu medla ha꞉ha꞉iya. Adipalati, wua꞉malamana, kokalle koko ipapeletapo pumdepo, dita mikadepe dleye kokaleta꞉ depo natilowedeme. Epapele dulu dla dita kokalle koko dulu dla kokalepo ha꞉ha꞉lepiye, eta dita mikadepe dle dulu dla hutulli mate ha꞉ha꞉lowe kokoye hampumdepo. Epapedeme ka꞉dena, wua꞉ta mikadepe dle dulu dla mo-opa depo ha꞉ha꞉lepo depame hutulli koko wua꞉ dulu dla elata ta꞉mta diya. Wua꞉ta epapelepiye, eta wua꞉ta mikadepe dle dulu dla sikemte kokalepo ha꞉ha꞉mama ka꞉depo malamale Yesu Keliso dla ela epapeleta wua꞉ dla ellepe. Epalati wua꞉ta mikadepe dle dulu dla koko opita wua꞉ dla pokiyelowa.
Epedeme oplami antapo ka꞉depo hallowe malamaleye ya꞉ dla po-ala꞉lalo halema꞉, ya꞉ ka꞉dena, God dla inoma sumale yu mate otele himme hallepe. Adipalati, Godye ya꞉ opa gadlowe dla sikemte solotamale elademe ya꞉tapo ya꞉ye gadlepe. Amasiyama ya꞉ God dla mikadepe depame inoma sumale himme polomama malamale potatlamolowa. Adipalati, malamale tatlamale oplamiye mosisita puame ulo dla yulati ulota hahala꞉po siyamdiye, ya꞉ ma epapele some halapo. 7-8 Epapele oplamiye malamale hatlo dla pohimme halasema, amasiyama momalamale tatlamale mate halapo. Epapedeme poka꞉dena, ya꞉tapo God dla inoma sumale yu mate otele himme halaye asiyama hali depo malahalloweye.
Epedeme mikadepe dle dulu dla ha꞉ha꞉mama alisisi pa꞉po ha꞉ha꞉ so, wua꞉ sisiyeiya. Adipalati, Godtapo wua꞉ye ya꞉ mila꞉pi tle mo-patoto so duwapo. 10 Epame alisisi poposatilimale so, wua꞉ ma Godtapo wua꞉ye isili dla halopo tulluwe dla sisiyeiya. Adipalati, alila haleta wua꞉ye sali alemalleta osamokolo dla domalati tolemama palimdiye, wua꞉ ma epapelepe. 11 Epame salita matamama dali haha dla domalati dali haha ka꞉dleta tolemama balla tulumdiye, wua꞉ ma epapelepe. Epedeme wua꞉tapo wua꞉ oko me-hamha꞉ha꞉mama me-pallipe.
12 Kokalle koko dulu dla kokalepo hallalo oplamitapo siyelepe. Adipalati, ya꞉ kokalle koko dulu dla kokalepo hallepiye, Godta ya꞉ watle asiyama halepo halepo hallowe pasakalo hamilipe. Epapedeme halepo halepo hallowe pasakalo iye Godtapo ya꞉ dla sikemte malaha꞉ha꞉ so watle hamilowedeme yu itiyapo himiwapo.
13 Epedeme elemala natili kokota wa꞉ dla pulati “Godta na꞉ye elemala natima,” demiya. Adipalati, batalimale kokotapo Godye elemala natili dla pohamamtulusemde. Epame Godta ya꞉ opaye batalimale koko dla tullupo depame pe-elemala natisemde. 14 Amasiyama oplami meyelo batalimale koko solotapame malamdetapo ya꞉ye elemala natimhalapo. 15 Epame batalimale koko malamale itapo moto mate koko halowe dla hamame tulumdepo. Epalati moto mate batalimale koko halë itapo ta꞉pame ma oplami dla poloweye hampumdepo.
16 Epedeme namkadulo, wua꞉ malamaiya, Godta opaye pe-elemala natimhalasemde. 17 Adipalati, ka꞉ka꞉dle ullu pa꞉talo alisisi hapulomaye A Godta hala di tle pumhalapo. Epele dulu dla ya꞉ta mimita꞉ple alisisi hapuloma mama mate epo tamili mate epo sali matetapo yia꞉ta ha꞉ha꞉leye alila opi dla yia꞉ta popa꞉le meyelope meyelope demdepo. Amasiyama yia꞉ mimita꞉plalo Godye pomeyelope desemde. 18 Epapedeme Godtapo meyelo yu himili dolumama ya꞉ yu ka꞉dle tle di watle pasakalo hallowe kokoye ma-hamiwapo, ya꞉ta mimita꞉ple alisisi hapuloma dulu dla ditapo itapu so depo ha꞉ha꞉lepo depame.
God yu dalepame moto mate koko halomha꞉ha꞉iya
19 Epedeme mikadepe dle so namkadulo, wua꞉ daliya, opa hapulomatapo hapele dlallalo so depo ha꞉ha꞉lowe ka꞉pi. Epammama ma hapele yukamolowe koko mate hapele siyaladlowe koko mate dulu dla poha꞉ha꞉lowa. 20 Adipalati, oplamita siyaladle tle koko woyamdetapo God mila꞉pi tle ka꞉depo hallowe pasakalo mate po-ala꞉po halasema. 21 Epedeme wua꞉ dulu dla batalimale koko hapuloma mate epo ullu walle koko hapuloma mate alikili dla pololiya. Epame wua꞉ta God yu dalepame hamuwa koko eye hutulli mate kikitilata hamame ha꞉ha꞉iya. Adipalati, yu edla itiyamale elapo, wua꞉ta pasakalo hallowe haloweye.
22 Epapedeme wua꞉ God yu dalepame ya꞉ta atla koko eye halomha꞉ha꞉iya. Adipalati, wua꞉ God yu dalepame ya꞉ta atla koko e pohalomalalo ha꞉ha꞉lepiye, wua꞉ wuskamu elemala natimha꞉ha꞉mama apelepe. 23-24 Adipalati, oplami antapo God yu dalepo moto mate koko pohalalo hallepiye, ya꞉ye oplamitapo ya꞉nasama natilalo alisisi dla ya꞉skamu natipame ma pakasiyamalalo ya꞉ mila꞉pi welimdiye, epapele some halapo. 25 Amasiyama oplami antapo Godta molo atlale yu ka꞉dle e natipame powelilalo woloma dolumhallepiye, Godtapo oplami eta koko hapuloma halomde dla siyemama ka꞉ka꞉dle koko tlo ya꞉ dla halopilipe. Epedeme Godta molo atlale yu ka꞉dle eta opaye batalimale koko dulu tle alikili dla eleme woyamhalapo.
26 Epapele dulu dla oplami antapo ya꞉skamu ya꞉ye God koko sikemte malastana depame ya꞉ matiye poka꞉ka꞉dle koko atlowe dla pohamalalo wekelepiye, ya꞉ta God koko malastaleye koko pa꞉leta apelepe. Epame ya꞉ye ya꞉skamu elemala natimama apelepe. 27 Amasiyama oplamitapo atali so mate dupulapi so mate gagademhalemama ta꞉lamo batalimale koko mate podopdomalalo hallepiye, Godta ya꞉ta mikadepe dle kokoye sikemte ka꞉dena dlepe.