Polota Palimon watle yu ilimale hamili
Palimon
Palimon buka ya꞉ dulu koko
Oplami Palimonye alisisi sikemte pasatale oplami halaiyo. Epapele tlope ya꞉ mikadepe depo halemama Polo mate namkale depo halaiyo. Epapele dulu dla Onisimasye Palimon ya꞉ oko oplami halemama asiyama pa꞉le dla oko hamhalaiyo. Epapele dulu dla Onisimastapo ya꞉ dokopala oplami Palimon tle teletame Polo umpame ya꞉ mate halaiyo. Epalati Polotapo imale koko tle Yesu dla mikadepe diyo. Epela natipame Polotapo Palimon watle yu ilimale iye hamiyo, ya꞉tapo ya꞉ oko oplami Onisimasta ma ilame ya꞉ hala dla tlati ya꞉tapo ya꞉ye siyele mate ma hamelepo depame.
1
1-2 Na꞉ye Polopo, Yesu Keliso koko yilo amtuwale aya dulu dla hallalo oplamipo. Na꞉tapo di ei Timoti mate yu ilimale iye hamima. Ditapo diamkale dia꞉ mate oko hatlo halalo oplami Palimon wa꞉ dla epame mikadepe dle so wa꞉ aya dulu dla inoma sumalalo so dla yu ilimale iye hamima. Epame yu ilimale hatlo iye di nana Apiya wa꞉ mate epame ka꞉dle yu yilo kokalepo hallalo oplami Alkipus wa꞉ mate dla ma hamima.
Di A God mate Yesu Keliso mate yia꞉ta bokotiyapo malamale mate epame sadle koko mateta wua꞉ mate hallepe.
Palimonta bokotiyapo malamale koko mate epame mikadepe dle koko mate
Palimon, na꞉ta alila hapuloma inoma sumde dla wa꞉ ta꞉demama God dla wa꞉ yilo siyele yu atlemde. Adipalati, na꞉ me-dalemde, wa꞉ta Lod Yesu dla mikadepe dle kokoye. Epame wa꞉ta God ya꞉ opa hapulomaye bokotiyapo malahala koko ma me-dalemde. Na꞉ta inoma sumale yu haleye ipapena. Wa꞉ mate epo dia꞉ mate dita mikadepe dle kokotapo Godta wa꞉ dla Keliso tle ka꞉ka꞉dle koko hapuloma halopimhalaye malastlepo depame. Na꞉ ei namkale, wa꞉tapo God ya꞉ opaye bokotiyapo malamama yia꞉ dla siyele hapimhala kokotapo na꞉ dla itiyamale mate siyele pato mate hamima.
Onisimasye wa꞉ ei ikadepe some sane
Keliso dulu dla na꞉tapo wa꞉ bapa some halapo. Epedeme na꞉ dla itiyamale elapo, na꞉tapo wa꞉ye molo atloweye. Amasiyama na꞉ta wa꞉ bokotiyapo malamaleye pato elema. Epedeme na꞉ta wa꞉ dla isikimi atlanatima. Adipalati, na꞉ye Polopo, Yesu Keliso yilo amtuwale aya dulu dla halemama mo-totoyemala halapo. 10 Na꞉ Onisimas kokoye wa꞉ dla dalla natima, wa꞉tapo ya꞉ye ma sadle mate selepo depame. Adipalati, na꞉tapo amtuwale aya dulu dla halemama ya꞉ye gademhaluwa, ya꞉tapo mikadepe dlepo depame. Epapedeme watapo na꞉ta ya꞉ a some halema. 11 Ka꞉yapa Onisimastapo wa꞉ oko halalo oplami haluwa oloma edla ya꞉tapo wa꞉ye woloma pogademdena. Amasiyama watapo ya꞉ta mikadepe depo halemama wa꞉ mate na꞉ mate gadlalo ka꞉dle oplami halapo.
12-13 Onisimasye na꞉ta sikemte solotamale oplamipo. Epedeme na꞉ solotama, ya꞉ye hema hamame hallowedeme. Adipalati, na꞉ta ka꞉dle yu yilo amtuwale aya dulu dla hallati ya꞉tapo wa꞉ta na꞉ gadlowe okoye ma ya꞉ta hamhalemde. Epapele tlope na꞉ ya꞉ye ma ilame wa꞉ dla tane dema. 14 Adipalati, na꞉tapo wa꞉ye podallalo ya꞉ye hema seme halloweye poka꞉dena. 15 Pona꞉malamana, Onisimastapo alila yimka꞉mala wa꞉ tle alikili dla tame haluwapo. Epapele tlope ma ya꞉tapo alila hapuloma dulu dla wa꞉ mate hallowe sepena. 16 Epedeme wa꞉ta ya꞉ye ma semtlepiye, wa꞉ matle ya꞉ye isikimi wa꞉ isili tle halemama asiyama pa꞉le dla oko hamhala demiyo. Adipalati, ya꞉ mape watapo Keliso dulu dla mikadepe dle oplami amko depo halapo. Epedeme na꞉ta ya꞉ye sikemte malamde. Epapedeme asiyama wa꞉tapo ya꞉ye Keliso dulu dla wa꞉ ei ikadepe some sikemte malahallepe.
17 Na꞉ye wa꞉ amkale ikadepepo. Epedeme na꞉ta wa꞉ hala dla pulati natipame wa꞉ta siyele yu na꞉ dla atlowe epapele yu ma wa꞉tapo Onisimasta wa꞉ hala dla pulati natipame atellepe. 18 Epele dulu dla Onisimastapo wa꞉ dla batalimale koko hale ma hauwayo, epame ya꞉ta wa꞉ dla alisisi hale asiyama ala pohamilalo halayo, e ma na꞉ dla atlane. 19 Epalati na꞉ta ya꞉ta alisisi halomale asiyamaye wa꞉ dla hamilowepo. Adipalati, na꞉ Polopo. Na꞉tapo na꞉ do ikadepe mate yu iye ilima. Amasiyama wa꞉malamana, wa꞉tapo Keliso dulu dla ka꞉dle pasakalo hamhallepo depame na꞉tapo oko pato hauwapo. Epapele tlope ma na꞉tapo wa꞉ pasakalo yilo oko hauwa e ya꞉ asiyamaye wa꞉ dla po-otlowa. 20 Epapedeme na꞉ ei namkale, wa꞉ Lod yilo Onisimasye ma-sane, na꞉tapo Keliso dulu dla siyelepo depame. 21 Na꞉ malama, wa꞉tapo na꞉ta atlama koko iye halomelepe depame. Epame na꞉ ma malama, wa꞉tapo na꞉ta atlama koko iye ma halomama tla꞉mtelepe depame. Epammama yu ilimale iye hamima.
22 Epame koko haleye ipo. Wua꞉tapo na꞉ta amtuwale aya tle alikili dla woyamelepo depame God dla inoma sumha꞉ha꞉mdepo. Epedeme Godta solotamelepiye, na꞉ alikili dla woyapame ma wua꞉ hala dla puluwepo. Epapedeme na꞉ta edla tame hallowe moye dinapene.
Mosukulu namkale dle yu atlale
23 Na꞉ mate Keliso yilo amtuwale aya dulu dla hallalo oplami hale Epaplas mape ya꞉ta namkale dle yuye wa꞉ dla atlema. 24 Epame namkadulo opi na꞉ mate yimkata oko halalo so Maka mate epo Alistakus mate epo Dimas mate epame Luk mate yia꞉ta namkale dle yu ma wa꞉ dla hamima.
25 Eso. Lod Yesu Kelisota bokotiyapo malamaleta wua꞉ mate hallepe.