2
Ya꞉mkale bokotiyapo malamale mate sadle mate ha꞉ha꞉iya
Wua꞉ Keliso dulu dla ha꞉ha꞉lati itiyamale hamdi? Epame ya꞉ta bokotiyapo malamaleta wua꞉ye gademdi? Epo dulu edla wua꞉ Soko mate hatlope demdi? Epame wua꞉ dulu dla ya꞉mkale polowamale mate gadlowe koko mate elema꞉? Wua꞉ dulu dla ipapele kokota dollupiye, na꞉ wua꞉ dla atlema, malamale hatlope depame bokotiyapo malamale dulu dla ha꞉ha꞉mama hatlope depo ha꞉ha꞉iya. Wua꞉ta ipapele koko dulu dla ha꞉ha꞉lepiye, eta na꞉ dla siyele pato hamilipe. Epo ha꞉ha꞉le dulu dla wua꞉ wa꞉skamu wua꞉ hi di dla halopo hetamama ya꞉mkale malamale pa꞉le mate ha꞉ha꞉miya. Amasiyama wua꞉ sadle mate ha꞉ha꞉mama yimkadulo sikemte momalamha꞉ha꞉iya. Epame wua꞉ hatlo wua꞉ta solotamale koko tlo ala꞉mha꞉ha꞉miya. Amasiyama wua꞉ amkadulota solotamale koko mape ala꞉mha꞉ha꞉iya.
Keliso koko natipo dolumaiya
Wua꞉ta ha꞉ha꞉le dulu dla wua꞉ta momalamale mate epo wua꞉ta moto mate koko halë mate Keliso some ipo ha꞉ha꞉iya.
Koko hapuloma dulu dla Kelisoye God depo haluwapo.
Amasiyama ya꞉ta epo God depo haluwa kokoye pase sikemte malamana.
Amasiyama ya꞉ ya꞉ta epo halale koko hapulomaye God hala dla me-pomelepame
ya꞉skamu ya꞉ye koko pa꞉le duwapo.
Epame ya꞉ye oplami moto hapame ta꞉lamo dla puwapo.
Ya꞉tapo salladlalo oplami halemama salladle oko halowedeme maluwapo.
Ya꞉ epo oplami moto hapo ya꞉skamu isili dla hamtulupame
God yu dla salladepo sela꞉mama dali yekelemhimili di dla poloweye po-alina.
Epedeme Godta ya꞉ye di ikadepe dla hamhetapame ya꞉ watle hi pato hamiwapo.
Hi itapo hi hapuloma dulu dla di ikadepe dla elapo.
10 Godtapo Yesu watle hi pato iye hamiwapo,
Pepele di dla ha꞉ha꞉ so hapuloma mate epo ta꞉lamo dla ha꞉ha꞉ so hapuloma mate epame ta꞉la dulu dla ha꞉ha꞉ so hapuloma mateta hatlo Yesu ya꞉ hi dla heodlepo depame.
11 Epapedeme hapulomatapo di A God hiye di dla ta꞉dlowedeme Yesu Kelisoye Lod dlepe.
Wua꞉ God ya꞉ akimlala depo ha꞉ha꞉mama tamili some amtuwale dulu dla salempopa꞉iya
12 Epapedeme namkadulo, na꞉ta wua꞉ mate haluwa oloma edla wua꞉ta na꞉ yu dla ka꞉pi salladepo siyamuwapo. Amasiyama ka꞉dena, ma na꞉ta wua꞉ saliyome tame pateka꞉mu dla hala oloma hema wua꞉tapo na꞉ yu dla woloma mepo salladepo siyamaiya. Epele dulu dla wua꞉ God wowota꞉le mate ha꞉ha꞉mama mikadepe dle sota ha꞉ha꞉lalo pasakalo nati-iya. 13 Adipalati, Godtapo wua꞉ dulu dla oko hamhalemama wua꞉ watle ya꞉ta solotamale koko ka꞉ka꞉dle halomolowe malamaleye halopimdepo.
14 Wua꞉ koko hapuloma halomha꞉ha꞉mama alli mate yu topulolle mate halomha꞉ha꞉miya. 15 Adipalati, wua꞉ta epapele koko pohalomalalo ha꞉ha꞉lepiye, eta wua꞉ye God ya꞉ akimlala depame ullu pa꞉le ikadepe ka꞉ka꞉dle so dlepe. Epame dulu edla wua꞉tapo ta꞉lamo hema ha꞉ha꞉mama batalimale so dulu dla tamili some salempopa꞉lepe. 16 Adipalati, wua꞉tapo opa opi watle pasakalo yuye alemha꞉ha꞉le koko tle. Wua꞉ta epamha꞉ha꞉lepiye, eta na꞉ malamelepe, na꞉ oko wua꞉ dulu dla hauwaye koko pa꞉le pe-elasema. Epammama Yesuta ma ilampulupiye, na꞉ wua꞉ koko dla siyelowepo.
17 Wua꞉ta mikadepe dleye alinepi poyupo God dla hapimdiye epapele some halapo. Epapedeme e tama di tle opata na꞉ yumpo na꞉ omaliye simelepiye, ka꞉dena. Adipalati, epapele koko dla na꞉tapo ka꞉dena demama wua꞉ mate hatlo siyepo. 18 Epedeme wua꞉ mape koko hema na꞉ mate sisiyelowe ka꞉pi.
Timoti mate Epaploditos mate yia꞉ koko
19 Namkadulo, Lod Yesu Kelisota ka꞉dena dlepiye, eta Timotiye wua꞉ dla tane dlowepo. Epame ya꞉ta wua꞉ta ha꞉ha꞉ koko natipame ma ilampuame na꞉ watle atlati dallowe sikemte solotama. 20 Epele dulu dla na꞉ dla wua꞉ gadlowe oplami hale hawa ikadepe, hatlo Timotipo. Hatlo ya꞉tapo wua꞉ gadloweye sikemte solotama. 21 Amasiyama opa opiye yiskamu yia꞉ koko tlo sikemte malamama Keliso oko tlo pase malamasema. 22 Epele dulu dla wua꞉ Timotita halale kokoye mo-wua꞉malamana. Ya꞉tapo maseyemalata ya꞉ a gademdiye epammama ya꞉tapo na꞉ta ka꞉dle yuye opa dla hamsela꞉lati na꞉ gademsela꞉uwapo. 23 Epapedeme na꞉ta na꞉ dla koko woyamolowe malastlepiye, eta wua꞉ watle Timotiye hapele tane dlowepo. 24 Epame na꞉ Lod dla mikadepe dema, ya꞉ta na꞉ dla alila hamilipiye, eta na꞉ mape hapele tame wua꞉ natilipe.
25 Amasiyama namkale Keliso dulu dla na꞉ mate oko halalo oplami Epaploditos mape wua꞉ dla tane dlowama. Wua꞉tapo ya꞉ye na꞉ mate sela꞉mama na꞉ gademsela꞉lepo depame tane duwapo. Amasiyama na꞉ wata ya꞉ye ma ilame wua꞉ hala dla tane dema. 26 Adipalati, ya꞉ye wua꞉ sikemte momalamhalema. Epame wua꞉ta ya꞉ta esiyele koko dalepo ya꞉ momalamha꞉ha꞉ dla ya꞉ye sikemte dupa yuli mate halema. 27 Yao, eye ikadepe, ya꞉ esiyemama mo-pola yakomuwapo. Epapele tlope Godta ya꞉ bokotiyapo malamama ya꞉ye ma-ka꞉duwapo. Epame ya꞉ta ka꞉dle koko tle Godta na꞉ ma gaduwa, na꞉ta ya꞉ yilo dupa kollala depame. 28 Epapele koko tle na꞉tapo ya꞉ye hapele wua꞉ dla tane dema, wua꞉ta ya꞉ natipo sisiyelepo depame. Epalati asiyama na꞉tapo wua꞉ yilo woloma hedle halowepo. 29 Wua꞉ta ya꞉ta pula natipame sisiyele mate ya꞉ hamaiya. Wua꞉ opa Epaploditos epapele so dla siyele ta꞉demha꞉ha꞉iya. 30 Adipalati, ya꞉tapo Keliso oko hamsela꞉mama mo-pola yakomuwapo. Wua꞉tapo mo pateka꞉mu dla ha꞉ha꞉mama na꞉ pogadlalo ha꞉ha꞉lati ya꞉tapo wua꞉ yilo na꞉ gademsela꞉mama ya꞉skamu ya꞉ pasakaloye haodlowe dla himiwapo.