Polota Loum sos dla yu ilimale hamili
Loum
Loum buka ya꞉ dulu koko
Polota ala Loum mo dla potlalo halemama yu iye ilipo Loum so dla hamiyo. Yu ilimale dulu hema mikadepe dlowe ya꞉ dulu kokoye ilimaiyo. Epammama ya꞉tapo Kelisota oko halë mate epo Godta bokotiyapo malamale mate epo mikadepe dlowe koko mate epo pasakalo halowe koko mate ilalimaiyo. Epame batalimale koko dla ma ilimaiyo. Epame Yu so ikadepe mate epo po-Yu so mateta mikadepe dle tle ma-hatlope depo ha꞉ha꞉ koko mape ilimaiyo.
1
Na꞉ye Polo, Yesu Keliso ya꞉ oko oplamipo. Epedeme Godtapo na꞉ye tane dle oplami hi hamipame na꞉ watle ya꞉ tle pua ka꞉dle yu atlamsela꞉lepo depame ma sauwapo. Epapedeme mo-powataliya Godtapo ka꞉dle yu iye opata dallepo depame ya꞉ tle yu hapame molo atlamalalo so opa dla hamimama yu itiyapo himiwapo. Epedeme yu iye God yu buka dla me-ilimale halapo. 3-4 Epapedeme ka꞉dle yu iye Yami Yesu Keliso kokoye apopo. Yesu Keliso eye di Lodpo. Epele dulu dla opatapo ta꞉lamo tiyama tle Yesu Keliso natilati ya꞉ye Deibidi elele halë oplami haluwapo. Amasiyama ma Soko tle natilati ya꞉ye God Yami ikadepe haluwapo. Adipalati, Godtapo ya꞉ye itiyamale mate powale tle ta꞉duwapo. Epedeme Godtapo na꞉ sikemte malamama Keliso tle na꞉ watle tane dle oko ka꞉piye hamiwapo, po-Yu so opa hapulomatapo na꞉ tle Keliso dla mikadepe depame salladepo siyamelepo depame. Epapele koko tle na꞉tapo Keliso yilo ya꞉ oko iye hapo. Epame wua꞉ mape Godtapo wua꞉ye Yesu Keliso dulu dla ha꞉ha꞉lepo depame mo-sisilamuwapo.
Epapedeme na꞉ yu ilimale iye Godtapo bokotiyapo malamale opa Loum mo dla ha꞉ha꞉lalo so wua꞉ dla hamima. Godtapo wua꞉ta ya꞉ opa depo ha꞉ha꞉lepo depame ma-sisilamuwapo. Epedeme di A God mate epo di Lod Yesu Keliso mate yia꞉ta bokotiyapo malamale mate epo sadle mateta wua꞉ mate hallepe.
Polota Loum mo so natila puluwedeme sikemte solotamale himhalale koko
Epedeme mo hapuloma dulu dla opa hapulomatapo wua꞉ta mikadepe dle kokoye ma-dlalemtauwapo. Epapedeme na꞉tapo Yesu Keliso tle wua꞉ta hapuloma yilo God dla siyele yu atlemde. Epame God ma me-ya꞉malamana, na꞉ta alila hapuloma wua꞉ yilo inoma sumale yu himhala kokoye. God eye na꞉tapo na꞉ dupa dulu tle sikemte malahalemama ka꞉dle yu Yami kokoye atlamsela꞉po. 10 Epedeme na꞉ta wua꞉ natila puluwe koko dla inoma sumale yu mate God dla dalla natidemhalema. Amasiyama epapele dla Godta solotamelepiye, eta na꞉ta wua꞉ natila puluwepo. 11 Adipalati, na꞉tapo Soko tiyama tle wua꞉ gadlowedeme wua꞉ natila puluweye sikemte solotama. Epame wua꞉tapo Lod dulu dla itiyamale mate ha꞉ha꞉lepo depame. 12 Epedeme na꞉ta atlama kokoye ipapena. Na꞉ solotama, na꞉ta mikadepe dle kokotapo wua꞉ye gadlepo depame. Epame asiyama wua꞉ mape wua꞉ta mikadepe dle kokotapo na꞉ye gadlepo depame. 13 Epapedeme namkadulo, wua꞉ malamaiya, na꞉ sikemte solotamde, wua꞉ye puame natilowedeme. Amasiyama koko haletapo na꞉ta wua꞉ puame natilowe apiye himomelemhalemduwapo. Epapele dulu dla na꞉tapo po-Yu so opa opi gadle himiwaye, epammama na꞉ sikemte solotamde, na꞉tapo wua꞉ta mikadepe dle kokotapo teta꞉lepo depame gadle epapele himiloweye.
14 Epedeme na꞉ dla solotamale pato elema, mo patoto dulu dla ha꞉ha꞉lalo so dla epo dalupa dulu dla ha꞉ha꞉lalo so dla ka꞉dle yu atloweye. Epame koko malamale so dla epo koko yeitamale so dla ka꞉dle yu atlowe ma solotamale pato elema. 15 Epapele koko tle na꞉ sikemte solotama, Loum mo edla puame ka꞉dle yu wua꞉ dla atlamolowedeme.
16 Epedeme na꞉ ka꞉dle yu iye di dla hamhetama. Adipalati, ka꞉dle yu iye Godta itiyamalepo. Epedeme Godtapo ka꞉dle yu itle ya꞉ dla mikadepe dle so pasakaloye gademhalapo. Epammama ya꞉tapo Yu so tatle gadepame matle po-Yu so mape gademhalapo. 17 Epapedeme ka꞉dle yuta God mila꞉pi tle ullu pa꞉po hallowe kokoye botomastamhalapo. Epapele dulu dla ullu pa꞉po hallowe koko iye isikimi mikadepe dle koko tle ammhalapo. Ame adipalati, God yu bukata epo atlapo,
“Godta ullu pa꞉talo so demhala sotapo mikadepe dle tle pasakalo hallowe hamha꞉ha꞉po.”
Godta siyaladleta opa dla pua koko
18 Epedeme Godtapo Pepele dimo tle ya꞉ta siyaladle kokoye batalimale koko halomha꞉ha꞉lalo so hapuloma dla nati-imhalapo. Adipalati, epapele sota yia꞉ta batalimale koko halomha꞉ha꞉ta ikadepe kokoye hemele hahatimyomha꞉ha꞉po. 19-20 Amasiyama epapele sotapo yiskamu yia꞉ye God yeitamale so dloweye po-ala꞉na. Adipalati, yia꞉tapo ta꞉lamo hema Godta mimita꞉ple alisisi hapuloma tlamatapo yia꞉ dla Godta ikadepe hala kokoye mo-botomastamdepo. Epame yia꞉ta God ponatilalo wekele tlope, asiyama yia꞉tapo ya꞉ye ikadepe God demama ya꞉ta itiyamaleta kokó ela ma haliyamale dla natilipe. Adipalati, ta꞉lamo kotiyamale tle pumama Godtapo ya꞉skamu ya꞉ta ikadepe hala kokoye opa hapuloma dla ya꞉ta mimita꞉ple alisisi tle ma-nati-impuwapo. Epapedeme opatapo yiskamu yia꞉ye God yeitamana dloweye po-ala꞉na.
21 Epedeme yia꞉ God koko me-yia꞉malamale tlope, yia꞉ta ya꞉ dla poheodesemde, epame ya꞉ dla malamale pohimisemde. Amasiyama yia꞉ta momalamaleye pta sikemte bobtalimana, epame yia꞉ dupa duluye amtuwaletapo sikemte poposatilipo ha꞉ha꞉mdepo. 22 Epame yia꞉tapo yiskamu yia꞉ye ka꞉depo momalamale so demdepo. Amasiyama yia꞉ye sikemte yeitamale sopo. 23 Epedeme yia꞉ kokó halepo hallalo God hi di dla ta꞉demama siyele hamilowe koko me-melepame ma biskapa god dlopi dota mimita꞉ple dla sisiyemha꞉ha꞉mdepo. Yia꞉ epo sisiyemha꞉ha꞉mama opita opa mila꞉pi halomale dla sisiyemha꞉ha꞉mdepo, epalati opita tea mila꞉pi halomale dla sisiyemha꞉ha꞉mdepo, epalati opita aliya mila꞉pi halomale dla sisiyemha꞉ha꞉mdepo, epalati opita ilama mila꞉pi halomale dla sisiyemha꞉ha꞉mdepo.
24 Epapedeme yia꞉tapo ipapele koko halomha꞉ha꞉lati Godta yia꞉ye batalimale koko medla pomoluwapo. Epame dulu edla opatapo miyelo yia꞉ta solotamale koko dolumama yia꞉ motoye batalimale koko dla hatitimha꞉ha꞉mduwapo. 25 Epame yia꞉ye ikadepe God yu dla mikadepe dloweye memelepame ma biskapa yu dla mikadepe depame mo-dolumtamalapo. Epammama yia꞉ye alisisi mimita꞉plalo God ikadepe dla pomikadepe dlalo ma ya꞉ta mimita꞉ple alisisi dla mikadepe depo tamalapo. Amasiyama hatlo God hi di dla ta꞉dlowe tlo ka꞉pi. Eye ikadepepo.
26 Epedeme opatapo epapele koko halomha꞉ha꞉la natipame Godtapo yia꞉ bobtalimale dulu medla dolumtelepo depame me-pomoluwapo. Epapele koko tle wola꞉tapo yia꞉ opa ikadepeye memelepame ma wola꞉ yimkaduloye uhalomha꞉ha꞉po. 27 Epammama opa mape yia꞉ wola꞉ ikadepeye memelepame matle opa yimkaduloye uhalomha꞉ha꞉po. Epapedeme yia꞉ye batalimale koko ipapele sikemte halomha꞉ha꞉deme yia꞉ moto dla batalimale asiyamaye hapo.
28 Epedeme opatapo God kokoye sikemte welilati asiyama Godtapo yia꞉ye batalimale koko momalamale dulu medla ha꞉ha꞉lepo depame me-pomoluwapo. Epapele koko tle yia꞉ dla batalimale koko opata pohaleli dle koko halomoloweta yia꞉ dulu dla me-elapo. 29 Epapedeme yia꞉ye batalimale koko ipapeletapo yia꞉ dulu dla poposatilipo ha꞉ha꞉po. Eye ullu walle kokopo, epame alisisi sikemte solotamolowe kokopo, epame alliwe koko mate siyaladlowe koko matepo, epame ya꞉mkale ellewe kokopo, epame ya꞉mkale yumuluwe kokopo, epame ya꞉mkale mate nalatimolowe kokopo, epame mala-atlowe kokopo, epame ya꞉mkale dla batalipo malamolowe kokopo, epame ya꞉mkale yu ballowe kokopo, 30 epame ya꞉mkale batalipo putlopo atlowe kokopo, epame God dla elle himhallowe kokopo, epame ya꞉skamu ya꞉ tlo ka꞉dena depame di dla hamhetlowe kokopo, epame ya꞉skamu pepemolowe kokopo, epame batalimale koko amko halowe koko atotomolowe kokopo, epame a mate wai mate yia꞉ yu dla posalladlalo wekelowe kokopo. 31 Epame yia꞉ye yiyilamale sopo. Epame yia꞉ye yia꞉ta yu itiyapo hatitimale podolumalalo wekelalo sopo. Epame yia꞉ yimkadulo popolowamalalo wekele sopo. 32 Epapedeme Godtapo ipapele koko halomha꞉ha꞉lalo soye yia꞉ batalimale asiyama dla pallipe duwaye me-yia꞉malamana. Amasiyama yia꞉ mepapele batalimale koko me-halomha꞉ha꞉mama ma yimkadulo watle, “wua꞉ ma halomha꞉ha꞉iya,” demha꞉ha꞉po.