Tesolonika wewenasida luhuwa naba 1 Polomamo je bibo
1
Tesolonika wewenasida nonoha jebetoko luhuwa je bibo ga.
Nemo Polo maya Saelasile Timotile woko minoko Tesolonika numutokaya Omaimidana wewenala Omai ahote ito We napate Jisesi Kalaestida wewenalalesidaya luhuwa maya je noliboe. Sa-noyo, nasahili ito hulu maya edimotoka mino moloko minadeyo.
1 Apo 17:1
Tesolonika wewenasi omutiki eli elewole iki monoka anulo wabo.
Lemoya muki yupeka edimokumuye loko Omaimidana epoka lokaka noune. Omailoka noludawo maya edimokumu eleko lokaka noune. Edimoya eli elewole abomidana ihilawa maya li soto molikaka niae. Ito maloka wewenasida nasahili ibitiki dukatipo bikaka niae. We napate Jisesi Kalaestidamu elewole iki data kiki iki ubolo minikaka niae. Sabokumu Omaitemidana owisaloya depoka lokaka noune. Wewenatele yuhase, Omailimo ukala libekoko dilipe eto ibokumuya ele-minune. Jisesida gala lalo maya woko lo libudawo maya woko aha nesa lolo amiye. Elewoleyalaki neyoko, Omaimidana weuna oluholimo lina wehe loko ne loko lo libiye. Edimokiya magoina minoko monoka yowanu leko oko moloko okaka udawo maya alo mudai-minae. Sa-ikiki lemo oko moloko udawoto alo mudaikiki We napalimo oko moloko ibo nesakiya alo emesalo molae. Sakiya monokamuye liki lahelamibo nesa lolo nilibitayoko, Omaimidana weuna oluholimo dilipe wati iyoko gala lalo maya eli likayoko, mulutipouya aila uluma siliye. Sa-ikiki edimoya omutiki monoka anulo niwayoko, Masedoniya ebakukati ito Akaiya ebakukatiya monoka eli elewole iki elebo wewenasiya edimoda demesalo moliki sa-ikilae. Edimototiya We napamidana gala maya hutili oko Masedoniya ebakuka ito Akaiya ebakukaya wiye. Sa-iboya, yagoya minamiye. Edimoya Omaimidamu eli elewole iki elebomidana gawa maya muki numuto namato wokainako, yamuya ga mako lo betudawo nesa lamiye. Aya wewenasiya luwatipouya yowanu lekuniyoko, ihila nesa soto pibomuya gala li limikaka niae. Edimoya omai nesamidana demesa mikiki elewole we Omaite lalomidana elekele itiki nisiki omiki minikae. 10 Sa-ikiki ipala helenebokuti ilime sinaibo we Jisesi maya alikaya okulumauti limitiboto ewa iki minae. Emoya onawa napalo maya mesaha jeletokoko oijote kohalelatibokuti lilimekaka noiye. Sa-ibo ga maya muki numuto namato wewenasi eli suwikae.
6 Apo 17:5-9