Timotida luhuwa naba 1 Polomamo je miye
1
Timotida maku meko luhuwa je mibo ga.
Nemo Polokaho Omai lilimekaka wemidana galalo ito Jisesi Kalaestiya aku nisitibokumu ubolo minudawo wemidana galalo nemo Jisesi Kalaestida aposolola lolo noboya, Timotiyo, monoka anuguya ilime moloko ilime sa-odanaki ipane loko noloe. Sakoya emoda luhuwa maya je noemoe. Ahote Omai ito We napate Jisesi Kalaestikahokiya weunipo imiki nasahili igitiki ilimi hulu ideyo.
2 Apo 16:1
Suwa-sawa monokamu ujapa etiye loko ata liye.
Nemoya Masedoniya ebakuka wekolo ata leko lo emobomidana oko mino. Sakoya Epesisi numutoka woko omeko mino. Sako minoko maloka wewenasi suwa monoka api-napi nibebo nesa maya hulatae loko lo bekadeko hulatae. Ito makoya hiyega ga ito wewena hi hutili iki minimi yowebo gamidana monawa likayoko, yamuya yowe-mina ito leme-mina okaiyoko lowa moila nesa li soto molikaka nesalimo okaiyoko, Omaimu eli elewole iki elekele itatabo anuwaya soto pamiye. Monoka lokakamidana ulawaya sa-loko soto pekadeko wehe lekolaiye: Obohate nokalawe oko minoko lukau lahelametibo ga mako minamideko lukaloti ele elewole oko minoko luka bekaka nesaya soto pitiye. Maloka wewenasiya monoka anu maya mudai aha nesa lolo itabo maya demesa bikadanaki aha ga ulawa minamibo galo maya omiki minikaka niae. Sa-ikadanaki edimonipomuya lemoya Mosesekaho lo hukoko libo galoya api-napi obetatune liki dabuha moliki likaka niaboya, ga nilabomidana monawa ito ga mako elewole ga liki nilabomidana monawaya eli wehe lamae.
Lemoya lo hukoko libo gamuya sa-loko ele-minune: Aya gaya ga lalo neboya, Mosesekaho lo hukoko libo gaki ito aito aito li hukiki labo gaya makoko nesamugo li-minae loko letudawo nesalimoya wehe lone. Lemoya sa-loko ele-minune: Li huki-minabo gaya lihimanipo minamibo wewenasida ganipo minamiye. Li hukabo ga eli hulikaka niabo wewena, ito inikani itabo wewena, ito monokanipo minamibo wewena lahelamabo, ito obohanipo huma jenebo ito monoka elamabo wewena donipole ahonipole, ito aito wewenaki kohaidi helikaka abo wewena, 10 anulo monikaka wewena, ito menalimo aito menamidana adelo lekaka, ito welimo aito wemidana adelo lekaka wewena, ito ukele-hakele ikaka wewena, ito suwalo wewena hakupa ga li bikaka wewena, ito maloka nesalimo monoka gamidana ulalalo wewenaya, yamidana nesa lolo ikaka niabo wewenasida monawanipo Omailimo le soto molatiye loko ne. 11 Aya monoka galimoya Omailimo ga lalowa le ohenetaibo ayauka neyoko, nemokaho lamedalaki Omaimidana gala maya lo soto molokaka noe.
Omailimo elewoleya mibokumu epoka liye.
12 Elewoleyane nimidanaki luhawane maya le ilitonetaibokumu We napate Jisesi Kalaestida epoka lokaka noe. Emokahoya nemodamuya elewole oko elekele onetatane loko nilime eto okaiye. 13 Omutokoya lewo letowo odanaki ulana moloetodanaki, uliwa maya le aha nesa lolo okaka oboya, nemokahoya monokala ele elewole amoko aito minoko sa-obokumuye loko weuna nemekadanaki, 14 We napalimo nasahili napa onetaidanaki ele elewole okaka ito Jisesi Kalaestitoka woko elewole obokumuye loko ukala nemekaiye. 15 Jisesi Kalaestikaho lahelamabo wewenasida dilimituwe loko maya mikauka limibo aya wehe loko wati gaya ne. Sa-onenako, aya gaya mukilo ele lekaka gaya ne. Lahelamibo nesa lolo ikaka niabo wewenasida we napanipoya nemoya minoboya, 16 Jisesi Kalaestikahoya esene vo-loko wowa wowa ibomidana monawa nilipituwe loko Omailimo ukala nimiboya, aha minamiye. Wewenasiya alikawaloka monawane mudaikiki Omailimoya olisane nobo we maya nasahili napa onetaibo nenako, lemokiya asako nasahili oletatibo ne liki eli elewole iki elewole depa mutiwa litabo wewenasida maya dilipitiye.
17 Elewole We napaya helametibo we ito muda-elamudawo we Omai makokomidana uliwa le sinokuniyoko, eimola lamedalalimoya mino-loko woko netiye. Watiyae.
18 Ipane Timotiyo, omutoko ohuwa hukokaka ga maya emokumu soto pibomuya elekodanaki sa-loko noloetoe: Aya gaya ele-minoko lowa hikaka niabomidana oko monoka yowanuya litane. 19 Sa-okoko ele elewole o-minoko ulawakauya yamidana mamidana lahelamibo gaya minamideko monoka yowanuya litane. Maloka wewenasiya duka laloki minikaka ga maya eli hulikadanaki, eli elewole ikaka nesanipo maya hulikadanaki weunipo wina okaiyoko, 20 sima nakili niabo wewenasikuti makoya Haimeniyae ito makoya Eleksendayae liki we loweya minaiye. Ya we lowesidaya Omaimidanamu liwi letiwi amisaiye loko olohamidana adelau dilipe hulikoe.
13 Apo 8:3; Apo 9:4-5