Aposolosi iki moliki abolawa
1
Omaimo weuna oluhoma oli hituwe loko lo hukaibo.
Tiyopilasiyo, omutoko luhuwa je emoboya Jisesikaho omutoko yowanu libolawa ito api-napi oko le-loko wiboya le suwidanaki okulumau yowibolawakiya je emobo maya ne. Okulumauya owaha yowamoko aposolola lolo itae loko dilipe eto ibo wesidaya lamedalaki weuna oluholimo libotoya yowanu gaya lo biye. Yalo yoweko miluma eleko helenebokuti sinokoko aha omuda le-minoko maya ne liki eli wehe litae loko muki elewole nesa lolo noidanaki onawa we lowesida di dade suwiyoko soto peika suna oika noidanaki Omaimidana oholamu lo beko ne. Sakokoya alikaya edimoki magoina nedanaki sa-loko lo biye: Edimoya Jelusalemu numutoya enemane iki hulamiki ahonekaho weuna oluhola oli hituwe loko liyoko lo libobo wemuya ewa iki minalo. Jonikahoya aha noku udobetokaka ibo maya neboya, ahonekahoya onawa hana minamoko weuna oluholoti noku udolibetakolaiye loko lo biye.
1 Luk 1:1-4 4 Luk 24:49 5 Mat 3:11; Mak 1:8; Luk 3:16
5 Jon 1:33
Jisesima okulumau yowibo.
(Mak 16:19-20; Luk 24:50-53)
Yu makoya li esa ikiki Jisesidama sa-liki loka itae: We napatelika, duliki we omutiki lemotoka ujapa ikaka abomidana oko oloti onawaloya uliki we lolo okoko lemo Isilaelo wewenasitokaya ujapa etape. Liki layoko Jisesimamo sa-loko lo biye: Ujapa olibetatubo onawaya ahonekaho eimola elewoleyalalo molo eleko hanahe ito minawahe loko eimola lo hukaibo maya nenako, edimoya ma elamikilae. Sa-oneboya malokaya elikilae. Omaimidana weuna oluholimoya edimotoka lemeko elewoleya maya libekadeko, api iki Jelusalemu numutokaya ganewaya likiki yalotiya Judiya ebatoya ito Samaliya mikauka wiki likadeko, muki maya mikauka ho yowokuka ho limibokuya liki suwikilae loko lo biye.
Sa-loko lo bekoko okulumau noyowiyoko, muda-eliminayoko, yoweko woko limuguka maya sunaiye. 10 Okulumauka yoweko suna okaiyoko, unala ipalale yuhamasiya awa hiki upalo mudatupe liki mudai-minayoko we lowe maya dupalo nesa ukulogo jikiki nisiki 11 sa-liki li beiye: Galeli ebatokati wenao, edimoya nenaha iyokoma okulumaukaya wenu-kenu niae. Jisesitipoya mudai-minayoko okulumau yowibomidana oko alikaya nisekolaiye liki li bikiki wiki tolowa aiye. 12 Sa-okaiyoko aposolo maya Oliwi ya bolauti maya 1 kilomitaya limikiki wiki Jelusalemu numuto maya hetikiki, 13 numuda mupilalo mako viminabokuya minikaka i-minabo nenako, aya numuku yowiki minae. Aya wewenasida dulinipoya, Pita, Joni, Jemisi, Endulu ito Pilipi, Tomasi, Batolomiyu, Matiyu, ito Alopiyasida ipala Jemisi mako, ito Saimoniya Lomu gamanimidana oli hekolo sa-ibo we ito Jemisi makomidana ipala Judasi. 14 Yatoka wekiya Jisesida unala makokiya, Jisesida dola Melemaki ito Mele makokiya mulunipo moli makokoto molikiki Omailoka likaka ae.
8 Mat 28:19; Mak 16:15; Luk 24:47-48
13 Mat 10:2-4; Mak 3:16-19; Luk 6:14-16
Judasida ebalalo leko yowanu litibo wemidana ilimi eto abo.
15 Ya yupekaya Jisesida wewenalale yuhaya 120-pala iki minaboya li esa iki minayoko, Pitamamo sinokoko sa-loko liye: 16 Wewenanelita, Judasimamo le omutiyoko Jisesida adelo lebo wemamidana monawala maya lo libituyo, elilo. 17 Aya wemidanaya lemokiya magoinaya monoka yowanuya lemeko mibo ne. 18 Sa-iboya, aya we maya mika makoya omolu ehadaloti meina hikayoko woko ayalo maya nedanaki, madonalokatiya moheloko lemeko ohumana maya jeko potoko esewa maya jeko hululuka jiye. 19 Sakoya sa-ibo ga maya Jelusalemu wewenasiya elikiki aya eba maya uliwaya edimonipo ganipoukatiya Akeledamayo liki molae. Ito lemo ateutiya olada mikae loko ne.
20 Ito Omaimidana weuna oluholimoya Dewitida ilime aila jekaiyoko alikaya Judasiya niseko lolo etibo nesamuya libo maya niseko soto piye. Aya nesaya Judasitoka soto pitibo nesamuya Omaitoka epoka lika nama lika abo gautiya sa-liki luhuwa ji-minabo ne:
Numudala ebala maya ametokadeko numudala lapouya wewena mako minamekolaiye loko luhuwa jiye.
Ito makoya sa-loko ne:
Emo yowanu ebalalo we makolimo litiye.
21-22 Luhuwaya sa-liki ji-minabo nenako, we napate Jisesiya luwateuya minoko leko noiyoko, maloka wewenasiya Jonikaho api oko Jisesida noku udoetaibo onawalotiya api iki lemesalo moli-liki niwayoko Omailimoya Jisesida maya ilime-loko okulumau yowibo maya ne. Jisesima helekoko sinaibo maya emoki lemokiya magoina mudaudawo maya nenako, emokiya magoina wetome oko lo betune loko ayautiya we mako Judasida ebalalo leko yowanu litiye loko ilime eto etune loko noloe. 23 Loko Pitamamo lo bekaiyoko, we lowe maya makoya uliwa Josepu uliwa lasolawaya Balabasi ito uliwa makoya Jasitasi, ito we makoya uliwaya Mataeyasida mayaki hikiki 24 Omaitoka sa-liki epoka lae: 25 Kee we napatelika, muluteu mudaokaka we maya minane. Judasi maya aposolo yowanu maya hulikoko helekadanaki eimola etatibo ebatoka maya wiye. Sa-okaiyoko emokaho yowanula epalo litiye loko letadawo we maya lilipo. 26 Liki likiki ulinipo maya luhuwa jiki li nupa iki molinitiki nisiki li nupa iki miniki li sawa jiki Mataeyasida uliwa maya minokaiyoko aposolo yowanu maya me.
18-19 Mat 27:3-10 20 Sam 69:25; Sam 109:8
22 Mat 3:16; Mak 1:9; Luk 3:21