28
Pololema Melita mika owalauya yowe.
No akeloka niseko suwokudanaki pokola uliwa Melita liki sayoko elune. Aya mika owalauya numuka wewenasiya lilimi lalo iki nasahili ilitae. Sa-inayoko, go maya jekoko lasi lelokaiyoko joma jekoko jo lapi nouniyoko, Polomamo jo umakesawa le nupa okadanaki, joku nojiyoko ayautiya oleteha makolimo jo upa lokaiyoko, hepe-nape jekoko Poloda adeloma kohekoko je lemene. Sa-okaiyoko, ayalo mika wewenasiya adelo oleteha kohekoko suto lemenebokumuya sa-liki ligi hagi ae: Wewena kohaido hula we netinako, nokuma sima noko helamoko, sotowaloka nisekaiyoko yowanu nominako helekolaiye. Liki nilayoko, Polomamo aya oletehama leko hulo joku molaiyoko, lokaiyoko, oletehalimo kohamibo ilekoko ne. Sa-okaiyoko oletehalimo kohibotoma molatihe, ito lemeko pou loko udoko helitihe liki ewa iki miniki onawa hanaya ewa aboya, yamidana mamidana amiyoko mudaikiki, depa ulumanipo li wili jikiki sa-liki lae: Maya weya omai nesa netiye.
Ito minudawo mikamidana apila malokaya ulilaki wenipo Pupiliyoda mikalalokaya ne. Aya welimoya lilime molokadanaki nasahili oletoko lilime wati oletaiyoko, numudalaloya loweki makoki yupekaya minune. Sakoya Pupiliyoda ahola maya saina eloko madona wesama oika ito esewaukati woika iyoko, Polomamo numudalau yoweko adela maya madonalo molokadanaki Omailoka loka oko akuli jeko ilime sinaiye. Sa-okaiyoko, aya mika owalaloya saina delaibo wewena mukiya lemotoka niseyoko dilipe wati oiye. 10 Sa-oibo nenako, yamuya muki wewena maya dukauka lahelepa iyoko muki nesahena maya lemo ladeu molae. Sa-ikayoko, ukada loweki makoki niseko wokoko wetudawo onawa maya alili okaiyoko, anuloka maya nodenesa li wati ilitiki li noku lapeu mola mola ae.
Polo maya Lomu ebatoka woko hetiye.
11 Aya mika owalaloka nominuniyoko, Alesataliya numutokati noku lape ohatama makoya go oliwa okoko ayaloka ne. Aya noku lapenipomidana okepalokaya omai nesamidana uliwa lobe noku lapemidana oluholae liki luhuwa jiminae. Sa-iminabo nenako, lemoya ayau maya yowekudanaki, 12 wudanaki Silakusa numutoka hetune. Yalokaya loweki makoki yupeka minokudanaki, 13 akuya noku lapeu yowekudanaki lasima lokepalokati nonisiyoko nenako, lekesa-pakesa jeko woko, woko Lekiyo loko nebo numutoya woko hetune. Sakoya woko hetokuniyoko, go maya lokaiyoko lemesalokatiya ahuhulimo lekadanaki, leko lipiso o-loko wiyoko udokudanaki go maya lokaiyoko lowe yulakaya nokugo woko woko Puteoli numutokaya hetune. 14 Sakoya woko hetokudanaki aya ebakuya monokalo emesalo molabo wewena maloka mudaidokudanaki, galo nalo leko sa-uniyoko lilimi molae. Sa-iki lilimi molikayoko, ayaloya aya wewenamaki 7-pala yupekaya minune. Sa-okudanaki, yaloti maya sinoko anu moloko woko woko Lomu numutoka 15 nowuniyoko, Jisesida wewenala malokasiya gateya elikadanaki nisiki Apiyo loko akelimogo ibotoya niseyoko hotula une. Ito malokasiya nisiki eba uliwa Hoteli loweki makokiye loko nebotokaya hotula une. Sakoya hotula uniyoko, Polomamo mudaidokoko ukauka lahelepa iyoko Omaimidana epoka liye. 16 Yalotima woko Lomu numutoka hetokudanaki, kiyape makomamo ele mekaiyoko, ito ujapa we makolimo ujapa oetaiyoko, aya numukuya minaiye.
Polomamo Lomu ebakuka maya monoka lo biye.
17 Ayalo maya loweki makoki yupeka udokudanaki, Juda wewenasida ujapa weniposida maya ju lo bekaiyoko, nisikayoko, Polomamo gahena sa-loko lo biye: Wewenanelika, nemokahoya Juda wewenasidaya ma lahelamibo nesa lolo obetamoe, ito ahonelesida monawanipokiya ma le opa amoboya, ahamuya Lomu wewenasida dadeu nilimi molikayoko Jelusalemu numutokaya nala neme. 18 Sa-iyoko Lomu wewenasiya nemo monawane mudaikadanaki helitihe liki mudai-minaboya, kohanelo helametibo nesa lekaiyo, likiki nalauti maya wina initakili aboya, 19 Juda wewena ujapa wenipolesiya nemoda nemega likayoko nemo wewenane malokamu ga elekoko letubo nesa lamiboya, kohanelatahe lokoma Lomu uliki we napamamo ganeya loko hukatiye loko loe. 20 Sakoya sa-oneyoko, ju lo liboyoko nisikadeko edimokiya wetome-katome etune loko lokoyoko maya nisikae. Nemoya Isilaelo wewenamu ibu ibu jekaka nobo wemuye liki nemo nadelo nala jikayoko maya minoe. 21 Loko lo bekaiyoko, sa-liki lae: Yeila Judiya mikaloka minabo wewenasiya emo gakamuya luhuwa nesa lemamae. Ito wewena malokasiya yalokati nisiki monawakamuya lahelamibo ga mako layoko elamuninako, ga mako le-minatadawoya emoka lokadeko eletune loko nolune. 22 Sa-oneboya, muki numuto namato wewenasiya aya monokamuya liwi letiwi iki nilayoko ele-minune.
23 Liki likadanaki li esa itae liki molabo onawa maya alili okaiyoko, Polo udokaka ibo numudalau maya Juda wewena maya wavu-liki nisiki li esa ae. Sa-ikayoko, Omailimoya muki wewenasida uliki wenipo lolo etibo ga maya nekewa napauti api heko lo-loko wowa wowa noiyoko lubu omudalo jiye. Sakoya lo nobidanaki, Mosesekaho lo hukoko libo gamaki ito Omaimidana epalauti ga wetome ikaka wesida ganipo lepeko lo nobidanaki, Jisesidamuya eli elewole itae loko data liye. 24 Sa-iyoko, aya ga maya malokasiya eli leha ito malokasiya eli hulae. 25 Sa-ikadanaki ga maya ligi huligi ikayoko, Polomamo ga epa makokoma sa-loko lo biye: Omaimidana weuna oluholimo Omaimidana epalauti ga lokaka we Aesayada ilime sahu okaiyoko, ga wehe loko ahotipodamuya Omailimo lo mibo ga sa-loko luhuwa jenebo maya ne:
26 Emoya woko maya wewenasida nalanipouya sa-loko lo bo: Datadunuya elikakawaya aha elitaha, ma eli wehe lamitabo ne. Domudadunu aha mudataha, mudai wehe lamitabo ne.
27 Maya wewenaya duka li wehe lamayoko data molokaiyoko, domudadunu saina-mainahena mudai wehe lamae. Dukadunu saina mako eli wehe lamae. Sa-ikadanaki duka li wehe lamanako, nemokahoya nena nena oko dilipe wehe letuwe.
28 Yamuya ga mako lo libituyo, elilo. Omailimo olisauti huka lemekaka anuwa wiliboya hetoka wewenasida nesanipoya nenako, aya wewenasiya mudaki eli wehe likilae. 29 Loko Polomamo lokaiyoko nenako, Juda wewenasiya hulikiki hetoka nilimiki edimonipo lowa moila he.
30 Polo maya meleke loweya Lomu numutoka nedanaki, eimola sainalalotigo sainahena lolo-halo oko ne. Aito wewenahena numudalaloka wabosidaya dilipe wati idanaki, 31 Omaimidana elewoleyalamuya gahena wetome oko lo bidanaki, We napa Jisesi Kalaestida gala maya lo akutoko lo beko nedanaki, dowa loko neyoko yamidana mamidana nesa lolo itamae.
19 Apo 25:11 26 Aes 6:9-10