5
Ito lemo mikauka wewenalokati olisatelo Omaitoka jokila hi mikaka we napae loko dilipe eto ibo wewenasida monawanipomu letuniyo. Edimoya muki wewenamuye liki Omaimidana omudaloka soto pikiki lihimanipomuya Omaitoka jokila hi mika ito uda ji mika itae loko sa-obetaiye. Edimo yamidana wewenaya abuha-wowonipoki minamiyoko, nei moloko opa minoko woko opa udawo wewena lemokumu hulu iki miniki milumate eli litikaka niae. Maloka wewenaya abuha-wowonipo lamabomuye liki wewenasida lihimanipomu ito edimonipo lihimanipomu saina-maina uda ji mitae loko lobetonebo maya ne. Ito aya yoweko nebo yowanuya we makomidana ukalauti galalo nehekala, Omaitoka jokila he mekaka we napaya Omailimo ilime eto oetokadanaki, yowanu ga loetokaiyoko wati oko lekolaiye. Ito Moseseda yatola Elonida maya hapa yeimalokaya ayamidana yowanuya mibo maya ne.
Ito Kalaestikahoya asako eimolamuya yoweko elekadanaki Omaitoka jokila he mekaka we napa lolo amibo ne. Omailimoya sa-loko lo mekaiyoko Omaitoka jokila he mekaka we lolo ibo maya ne:
Emoya ipanema minaniyo, olotiya ilime soto molokoe.
Loko lokoko, ga makoki sa-loko lo miye:
Emoya Melekisedekida aweyahalalo sakoya Omaitoka jokila he mekaka we mino-loko woko minowa minowa oko minatane.
Jisesikaho maya mikauka nebo yupeka maya helekakakuti aku dilipe sinokaka elewoleyaki nebo welimoya ju napa loko omuda nouvala lemo jiyoko wako adoha loetaiye. Sa-okaiyoko nenako, Omaimidana iguka lemeko nebomuye loko ele miye. Omaimidana ipalama neboya, opaya miluma-aluma elekadanaki ele lekakamidana monawaya Omailimo api-napi oetaiyoko ele wehe liye. Sa-okadanaki wehe lokogo minokaka we lolo okadanaki muki emo gala eli lebo wewenasitoka olisauti dilipekaka nesaya lumawa minametibomidana ahonipo lolo okaiyoko, 10 lemo olisatemu Omaitoka jokila he mekaka we Melekisedekida aweyahalalo netiye loko Omailimoya loetaiye.
3 Liv 9:7 4 Eks 28:1 5 Sam 2:7 6 Sam 110:4
7 Mat 26:36-46; Mak 14:32-42; Luk 22:39:46
Monoka hulikatae loko data libo.
11 Yamidana gawaya muki neboya, edimoya elekakatipoya minawa minokaiyoko, lo libituwe loko elobo maya eda nelokaiye. 12 Eli-minahe. Edimoya onawa hana monoka eliwa eliwa iki minabolitaya maloka wewenasidaya wetome-katome iki li betidanako, wehe letidawo neboya, edimoya yamidana monoka api okakawa aku lo libekakawaloya mini molikae. Edimoya dukamidana elewole nodenesala namitaboto minae. Edimoya aha dotipolesida amidanipo niki minatabo nesa likae. 13 Sa-iminanako, amida nikaka niabo wewenamuya oluho aida minae loko lobetatune. Yamidana wewenasiya wehe liki minikakamidana monawaya ma eli wehe lamae. 14 Sa-niaboya, olopa wewenaya elewole nodenesaya edimo nesanipo ne. Duka data golotokaiyoko, lahelamibo nesamu ito saina lalomu monawa eli wehe likaka niabo wewenasida nesanipoya ne.
12-13 1 Kol 3:2