7
Melekisedekiya Omaimitoka jokila he mekaka we nebo ga.
Ito Melekisedekida monawalamuya lo libituyo. Emoya Saleme ebatokaya uliki we napa ito Omai we napamidana jokila he mekaka we ne. Sa-noiyoko, Aebalahamukaho ulinipoki ulalalo wesida maya kohaidokoko aha nisekaiyoko Melekisedekiteya wiki anuloka hotula ikaidanaki Aebalahamuda maya maku miye. Maku mekaiyoko, Aebalahamumamo lowauti wau nesahena leko nisibo maya lepeko ona molokadanaki saina 10 10 oko nebokuti maya ona moloko Melekisedekida maya meika meika iye. Ito Melekisedekida uliwamidana monawaya lemo ateukatiya wehe loko minokaka wemidana ulilaki weya ne. Ito Saleme ebamidana uliki we nebomuye loko, ulila makoya lemo ateukatiya hulu we napae loko ne. Melekisedekida aholale dolale ito latalelesida dulinipoya luhuwa makomauya minamiye. Emo monawalamu ohu jeha ohu jeha ohu jiki li soto molamabo ne. Emoya minoko leko ibolawa ito api ibolawaki ito minoko helibolawakiya minamibo nenako, Omai ipalada jokila he mekaka weya mino-loko woko ahaya ne.
Maya mudalo. Melekisedekiya we napa lolo oko neyoko, latate Aebalahamuya we napa nebo welimoya lowauti wau nesa lalogoya lepeko ona moloko saina 10 10 nebokuti Melekisedekidaya makoko makoko miye. Liwaeda awola malokaya Omaitoka jokila hi mikaka we lolo iki minabo weya Aebalahamukuti wewena lolo abo neboya, wewenanipouti saina mainanipo muki o molaibo 10 10 nebokuti makoko makokoya li litae liki li molabo ga li nupa abokutiya li hukibitiki lae. Ito Melekisedekiya Liwaeda nalalauti soto pamibo welimoya Aebalahamuda sainala muki 10 10 nebokutiya makoko makoko oko liye. Sa-noidanaki Omailimo lo moloetaibo nesaya le mekaiyoko libo we Aebalahamuda makuya miye. Ito we napasiya wewena malokasida maku bikaka niabo nesamuya wewena makolimo elamoe loko lamekolaiye. Ito Melekisidekahoya Aebalahamuda maku mibo nenako, Melekisidekahoya Aebahamamuda aseko ne loko noelune. Malokaya uda ji mikaka niabo wesiya miniki helitabo wewenasiya wewenasida nesanipo 10 10 oko nebokutiya makoko makoko iki likaka niae. Ito malokaya aya nesa 10 10 oko nebokuti makoko makoko oko libo we Melekisedekidamuya minowa minowa oko nebo we liki luhuwa ji-minabo ne. 9-10 Nemoya eloboya sa-okaiye: Melekisedeki Aebehamauki hotula niaiyoko, Liwaekahodina ito awolamolatadinaki oladawa Aebalahamuda ukalau minamibo ilekaiye mibo elene. Sa-okaiyoko, Liwaekahokiya asitoti uvamina 10 10 nebokuti Liwaeya latalada ukauka aha neyoko makoko makoko iki likaka wesida latanipoya lolo oko minoko Aebalahamuda omudaloka nedanaki muki nesahena maya Melekisidekida le mibo nesa lolo okaiye.
11 Liwaeda awopilalalesiya Omaitoka jokila hi mekaka yowanumidana laloya Omailimo lo hukoko libo gaya Isilaelo wewenasida biboya, ito edimo gaya Omaitoka jokila hi mikaka weya omu wilebolimoya Omaimidana omudaloya woko wehe lokogo minatudawo nesamidana le soto molatidanako, alikaya uda jekaka we mako aitomidana Melekisedekida nalalautiya nenahamu soto petine. Jisesiya soto pekadanaki Elonikaho oko moloko okaka ibomidana oko minamiye. Emo Melekisedekaho oko moloko okaka ibotoya soto penebomuya noloe. 12 Ga mako yamidana monawaya sako ne: Omaitoka jokila he mekaka yowanu asehawa maya le huloko ohatama mako le soto molabo nenako, minawamidana galawa lo hukoko libo gaya ayamidana oko le huloko oneyoko ohatamamidana mako soto pekaiye. 13 Ito lo hukoko libo galimoya Jisesitoka woko lekaiyoko, uda jikaka monoka numuda napau yowanu libo we Liwaeda awopilalale yuhaloka libitabo wesida nalanipouti soto pamiye. Jisesiya aito nalauti soto peneboya, aya nalauti makolimo Omaitoka jokila hi mikaka monoka numuda napauya yowanu lamabo ne. 14 We napateya Liwaeda nalalauti nehekala, unala Judada nalalauti soto penebolawa maya alo muki ele suwoko ele-minune. Ito Juda wewenasi Omaitoka jokila hi mikaka yowanu litabomu Mosesekaho ga mako lamibo ne.
1 Jen 14:17-20 5 Nam 18:21
Jisesi maya Melekisedekida aweyaha lolo oko soto pibo ga.
15 Ito Omaitoka jokila he mekaka we ohatamamidana monawala mako sakoya soto pe lalo okaiye. Omaitoka jokila he mekaka we mako Jisesima Melekisedekida aweyaha lolo oko soto pekaiye. 16 Emoya aha wewenasi laboto Omaitoka jokila he mekaka we lolo amiye. Emoya elewole oko minokakamidana abuha-wowola Omaitoka jokila he mekaka etibo we minakolaiye. 17 Emokumu monoka bukuguya sa-liki luhuwa ji-minaboma ne: Emoya Melekisedekida aweyahala lolo oko Omaitoka jokila he mekaka we mino-loko woko minakolaiye, liki ji-minaboma ne. 18 Yamuya hapaya li hukiki labo gaya olisauti lilimekakakumu laboya, abuha minamiboto watiya ga mako le soto molamiboyae liki li suwi maloka molae. 19 Mosesekaho lo hukoko libo galimoya Omaimidana omudaloka wehe lokogo minatudawo nesago le soto pe-loko wamiye, ito yamidana asetoko ohatama Omaitoka jokila he mekakakuti saina lalomu ubolo minoko ujapa oko minokakamidana watiya le soto molaibolimoya anute wileletokaiyoko Omaimidana omudaloka wokaka noune.
20 Ohatama Omaitoka jokila he mekaka nesalimo Jisesitoka soto piboya Omailimo le elewole oko lo hukoetaiboto elewole abuha-wowolakiya le soto pe miye. Edimo omutiki Omaitoka jokila hi mikaka wesiya li elewole iki li hukiki lamadanaki aha Omaitoka jokila hi mikaka we lolo iki minae. 21 Ohatamaya le elewole oko lo hukoetaibotoya Jisesiya Omaitoka jokila he mekaka we wehe loko lolo oko ne. Jisesidaya luhuwa ga mako Omailimo lo miboya mako sa-loko ne:
We napamo le elewole oko lo hukaidanaki emoya Omaitoka jokila he mekaka we mino-loko woko elewole oko minatane loko libo gaya hulamekolaiye.
22 Monawaya sakoya minokaiyoko, Jisesi maya lo mutihekaka ga yoweko nebo gamidana le elewole etibo weya lolo iye.
23 Ito omutiki minabo Omaitoka jokila hi mikaka wesi yowanu koli miki likili heliki wiwi niayoko, mini ayalo ayalo iki muki wewenasi li-liki wi-minae. 24 Sa-iminaboya, Jisesiya elewole oko minokaka we nebokumuye loko Omaitoka jokila he mekaka yowanuya kolo meko minowa minowa oko minakolaiye. 25 Sa-onebo nenako, elewole oko minokakauya netibo wemamo muki yupekaya Omaitoka lemodamu wako lokaka noinako, emoya olisauti dilimekaka yowanuya leko Omaimidana omudalo wati oko wokaka noudawo we lilime elewole etibo nesaya noliye.
26 Lilime wati wati okaka we Jisesiya lemo olisatemu Omailoka jokila he mekaka weya ne. Emoya eto oko minoko olisala minamibo we uka laloki lahelamibo nesahena lolo-halo abo wewenaki makoko lelilo koloko lolo amidanaki, wehe loko nebo we okulumau muki kohaido suwoko nebo we neyoko wati one. 27 Jisesiya Omaitoka jokila hi mikaka we asehawakidana minamiye. Edimoya muki yupekaya edimonipo lihimanipomuye liki ada Omaitoka jokila hi mikadanaki, alikaya wewenasida lihimanipomuya jokila hi mikaka niaboya, Jisesiya lihimala minamibomuye loko jekaka amiye. Eimolaya ukala obohalaya Omaitoka mekadanaki uda makokoya je mekaiyoko woko suwiye. 28 Mosesekaho lo hukoko libo galoya dukamo opa ibo wewenaya Omaitoka jokila hi mikaka weya aha minatae loko lobetaiboya, Mosesekaho lo hukoko libo ga mupilaloya Omailimo le elewole oko lo hukokaka gamoya ipaladaya ilime eto okaiyoko wokoya wehe lokogo nebo weya mino-loko woko minakolaiye.
17 Sam 110:4 21 Sam 110:4 27 Liv 9:7