10
Mosesekaho lo hukoko libo galimoya alikaya saina ihilawa soto pitibomidana aweyaha oko ne. Sa-iboya, wehe loko watiya minamiye. Sa-onenako, Omaitoka jokila hi mikaka wesiya Mosesekaho lo hukoko libo galoya melekeu melekeu uda jikaka abolimoya Omai nebotoka alili nisikaka niabo wewenaya Omaimidana omudaloya wehe likigo minatabo anunipoya wilamibo ne. Omailo monoka likaka niabo wewenasidaya dukau le ukulo letibo nesa minatidanako, wehe loko lukau lihimate minamibo minune likiki Omaitoka uda ji mikaka nesaya hulatabo e. 3-4 Sa-oneboya, uda ji mikaka nesatipoya memetipolesida ito bulumakatipolesida oladanipo kisebo maya lihimatipo suwetibo nesa laminako, uda ji mikaka niabo nesaya melekeu melekeu nijedanaki akuya lihimanipomuya elikaka niae.
Sa-iminabo nenako, Kalaestiya maya mikauka lemekolo noidanaki aholada lo mibo gaya sa-liki monoka bukugu luhuwa ji-minabo ne:
Uda je mekaka nesaya aito-aitomidana umu helamiye. Sa-onenako, nemo nupaneya aya wewenasida lihimanipomu jokila he meko uda je mituwe loko le lolowa onetadawo
maya ne.
Aito aito jadunu kohaikiki uda ji
mikaka aboya omudakalokaya wehe lamibo ne. Lihimate suwetiye loko uda je mekaka nesamuya ma elamane.
Sa-okaiyoko sa-loko loe: Ele-minape. Omailika letadawotoka molatadawotoka etuwe loko minoe. Lo hukoko libo ga luhuwauya nemo gane jeboto letuwe loko minoe.
Emoya uda je mekaka noibo nesa aito aitomidanamu elemane loko, ito aito aito jadunu kohadanaki lihimate suwetiye liki Omaitoka jokila hi mikaka niabo nesaya mudao lalo amadawo ne loko liboya, aya Omaitoka jokila hi mikaka yowanuya Mosesekaho lo hukoko libotogo likaka aboya, Jisesimamo kolo meko Omailika letadawotoka molatadawotoka nokoya nupane hulatuwe loko minoe, loko libo nenako, Omaitoka jokila he mekakamidana asehawaya le maloka molokadanaki, ohatamamidana le soto molaiye. 10 Yamuya Omaimidana galaloya Jisesi Kalaestida upalalimoya jokila he mekaiyoko, lemodaya muki lukate le uluwitoletokaiyoko minudawoya aku samekolaiye. Aloya lolo okaiyoko lina suwokaiye.
5-7 Sam 40:6-8
Jisesikahoya oladaladunu yu makoko Omaitoka jokila he mekaiyoko galoya suwokaiye.
11 Ito Juda wewenalokati Omaitoka jokila hi mikaka we mukisiya muki yupekaya yowanunipo liki sini-minadanaki, Omaitoka uda jiwa jiwa iki minikaka niaboya, yatoka nesalimoya wewenasida lihimanipoya le suwobetamiye. 12 Sa-oneboya, Kalaestikahoya lihimate suwetiye loko eimola oladaladunu Omaitoka jokila he mekaiyoko suwokaiye. Sa-okainako, yamidana mupilaloya aku sametiye. Sa-okadanaki yoweko Omaimidana ade lamawakalokaya ne. 13 Sako yoweko minoko, Omailimo ulalalo wesidama dilipe ila heumauka molatibotoya ujapa one. 14 Sa-oneyo, yamuya sa-liki eli-minalo: Luka latakiya lilime eto onebo anuloya wokaka noudawo wewenaya Omaitokaya jokila makoko yupeka he mekadanaki, wehe lokaka anuloya lilime molokaiyoko, suwokaibo maya ne.
15 Ito Omaimidana weuna oluholimokiya aya ga maya lo soto moloko lo lemekaibo maya ne. Sa-ibo nesamuya emo galaya monoka bukuguya sa-loko ne:
16 Alikaya lo kohekaka ga lo soto molobetatubo gamuya We napamamo sa-loko noliye: Nemo lo hukoko lobo gaya le dukau molokoyoko, lemekadeko dukau luhuwa jekoyoko netibo ne.
17 Loko lokadanaki ayalo kolo meko sa-loko liye:
Sakoko lahelamibo nesanipomu ito lihimanipomuya aku nata kamekoloe.
18 Sa-onenako, lihimateya alo le hulonebotoya lahelamibo nesamu Omaitoka jokila he mekaka nesaya asakogo suwokaiye.
11 Eks 29:38 12 Sam 110:1 16 Jel 31:33 17 Jel 31:34
Omaimidana omudalokaya woko monoka le ikitoko le-minatune.
19 Yamuya wewenanelita, Jisesida oladalimoya anu siyeletokaiyoko, lemoya Omaitoka eto oko nebotoka yowetudawomuya lukateu lalo noiye. 20 Monoka numuda napauya lawolawoya eimola upalakidana nebo nenako, yalimoya bolotoko le lowe lolo noiyoko, Omaitoka wokaka anu ohatamamidana elewole oko minokaka anuya eimolaya le golotoletaibo nenako, 21 ito emoya yoweko wokadanaki, Omaitoka jokila he mekaka wete napaya lolo okadanaki, Omaimidana wewenala yuha lemoda madoteloya ujapa we nenako, 22 yamuya lemoya ele elewole okoko luka le lolowa oko suwa nesa lamoko, ito lihimateki minuniyoko eda lelonebo nesa maya emo oladalaloti le huloletokaiyoko luka le wehe lo-minuniyoko, ito lukate obohateya no jeko le uluwitonebototi noku ududawotoya no jeletokadeko minoko Omaimidana omudaloya wetune. 23 Sa-nokoteya emo ga lo molaiboto emesalo molokaka noibo we nenako, emotoka woko le uka jekudanaki saina lalo letune loko ubolo minokaka noudawo nesaya le ikitoko ujapa o-minoko, 24 lukadunu emo uka mideko emo uka mideko oko minudanaki, yowanuguya emo ilime wati ideko emo ilime wati ideko oko minatune loko lukateya le lolowa okaka anuya ohu jeko minatune. 25 Sa-noudanaki, monokau le esa okakakuya maloka wewenasiya wamiki amanapa iki minikaka niabomidana samoko We napate maya nisitibo onawama aloya alili okainako, yamuya ele-minoko emo ilime elewole ideko emo ilime elewole ideko oko minokoteya labuhago moloko minatune.
26 Monokaloya li nupa amikakakumuya sa-liki elilo: Omaimidana gala watiyalimoya lemo lukate he lameda loletokadeko lahelametibo nesaya lemote lata eleko akuya le eto oko lekuniyokoma, lihimate suwetiye loko Omaitoka jokila he mekaka nesate mako minamiye. 27 Yamidana lihimawaya aha opa oliwaki jo napa epa ulumawamidana oli lemekadeko oli oko minakolune. Omaimidana lowa wela li lolo niabo wewenaya jo ulumalimo kohaidakolaiye. 28 We makolimo Mosesekaho lo hukoko libo gaya auta okaiyoko wewena lowesihe ito loweki makokisihe aya wemidana gala likayoko, lahelamibo monawa soto pekaiyoko, milumala elitamiki enemane iki kohai helikaka niae. 29 Yalimoya eda adoha oko neboya, we mako ekahilimo Omaimidana ipaladaya emesa mitibo, ito koheko lagoli oko minokakamidana galoya Omaimidana ipalakaho oladala kisibolimo ukala le uluwitibomuya mudalelo aha nesa etibo, ito nasahili ahola Omaimidana weuna oluhoya leko letatiboya Omaikaho nenaha oetatibo ne. Aya welimo lihimala edawaki napa-napa lekolaiye. 30 Eli-minahe. Wewena makolimo sa-loko yowanu ga liye: Lihima bekaka nesaya nemo yowanunemidana apila malokaya dupa delo wokaka nesaya ne. Aya nesalo le wili jekaka nesaya neimone nesane ne loko liye. Ito we napaya wewenalasitoka obi yowanu leko ona molobetakolaiye loko libo wemidana monawalamu elekaka noune. 31 Onawa napaloya elewole oko minokaka Omaimidana adelau wokaka nesalimo domoda wokaka nesa ne.
32 Sa-okaka nesa neyo, edimoya hapa yeikalaya saina-maina lolo iki minabomuya elilo. Ya yupekaya dukauya Omaimidana lelalimo heko hada olibetokaiyoko miluma-aluma eliki miniki osele yowanu liki minae. 33 Sakiya edimo onawa minawasi miluma-aluma elikayoko, muki wewenasida domudaloya edimoda liwi letiwi iki ulana molilibitae. Ito maloka yupekaya yamidana nesaya wewenatipolesiya lolo nilibitayoko, edimokiya ayalokaya wiki milumanipo elikaka abo maya ne. 34 Edimoya wewenatipole nala numuku minabokumuya mulutipouka okohimi okaka noibo nesa maya ne. Ito uvaminatipo hipo iki likayoko uvamina lalo minowa minowa okaka noibomidana molo-minune liki elikiki elowa jikaka abo ne. 35 Sa-ikaka i-minabo neyo, olotiya Omailoka jego oko minokaka nesatipo maya hulamilo. Ya nesalimoya minoko alikaya meinawa napa le libekolaiye. 36 Edimoya edawaki nesamidana ulauya hulu iki minikadeko, Omaimo letibotoka molatibotoka i-miniki Omailimo saina le lolowa olibetaibo nesamidana ihilawaya wehe liki litae. 37 Yatoka nesamuya monoka bukuguya Omailimo libo ga mako sa-liki luhuwa ji-minaboma ne:
Onawa minawa mako nenako, aya onawaya su-noidekoya nisekolaiye. Ito nisitiye liki labo weya mino hana amoko enemane oko nisekolaiye.
38 Nemo nomudaloya lihimanipo minametibo minatabo wewenasiya eli elewole iki mini-liki witabo wewenasiya elewole iki minakilae. Ito malokasiya hulikiki wili jiki witaboya edimokumu ma elamekoloe.
39 Ito lemo osele-pasele oko minokaka noudawo wewenaya tolowa okaka anugu wewena minamune. Lemoya Jisesidamuya ele elewole okudanaki, lukateya olisauti lilimekakamidana aholaya minune.
22 Liv 8:30; Iji 36:25 27 Aes 26:11 28 Dut 17:6; Dut 19:15
29 Eks 24:8 30 Dut 32:35-36 37-38 Hab 2:3-4