2
Sonohi monawau mudaki elikaka we nise.
Heloti maya uliki we lolo okoko ujapa ibo onawaloya Jisesima Betilihamuga soto piye, Juda ebatokaya. Ya yupekaya ho noyowibotokatiya sonohi monawalo mudaikaka weya Jelusalemu numutoka maya yowe. Aya wemasiya nisikiki loka iki edimoya Juda wewenasida uliki wenipo ohatama maya nakaha ebatoka soto pene. Lemoya numudate ho noyowibotoka sonohilaya soto peko neyoko mudakoko li bola he metune loko maya nonisune. Liki layoko, uliki we Helotimamo elekoko upau lekaiyoko, edimo Jelusalemu eba aholalekiya asaiki sabo ne. Sa-inayoko Helotimamo ito Omailoka jokila hi mikaka niabo wehenamakiya monoka monawa api-napi ibikaka wehenamaki dilipe nupa okoko Omailimoya lahelamibo nesauti lilimitiye loko lo mololetaibo we maya nakaha ebatoka soto pitibo ne loko libo ne loko loka obetaiye. Loko loka obetaiyoko, Betilihamu numutoka Juda ebakukaya soto pitibo ne loko Omaimidana epaloti ga lokaka wemamo Omailimo lo mibo ga sa-loko luhuwa jenebo maya nenae liki lae:
Betilihamu numutokatiya uliki we mako soto pekoko Isilaelo wewenasidaya ujapa obetakolainako, aya ebaya Judiya ebakuka neboya Judiya mikaya oto eba muki minabokutiya lemeko minamiye.
Liki li mikayoko elekoko sonohi monawalo mudaikaka wesida maya suna oko dilipe nupa okoko, sonohima ada soto pibototiya onawa nenaki wiye loko loka obetokaiyoko, ya yupekae liki moletikiya li me. Sa-liki li mikayoko, Helotimamo sa-loko suwa loko lo beko doli hiye: Edimoya wiki Betilihamu numutokaya dabuha moliki moniki ohu jilo. Sakiya ohu jiki li soto molikiki nisiki nemodaya li nimitayo. Nisiki li nimikadekoya asako woko lipe mituwe. Loko lo bekaiyoko niwayokoya, ho noyowibotokati mudabo sonohi maya le omutiye. Sakoya le omutoko woko aya oluho aida nebo numuto maya wehe loko woko ne. Woko neyoko mudaikiki mulunipouka dowa liye. 10 Sa-okaiyoko, yowiki numukuya mudaboya dola Melete maya minaiyoko 11 mudaikiki lipi miki owonipo maya molikiki epawa li ka ikiki owonipouti sainahena li hiki molitae. Aya nesaya goli ehadahena ito nuwalaki jokila yowekaka noibo nesahena ito dupaloka hileyoko nuwala wokaka noibo nesahenaya 12 li hiki molitikiki udiminayoko, Omailimoya wamolokaya sa-loko lo biye: Edimoya Helotida numudalalo anu nisebotoma wamiki li wili jiki aito anuloka wiki numudatipoloka hetatae loko lo bekaiyoko wae.
2 Mae 5:2
Ijipi mikalokaya oli wae.
13 Niwayoko, Omaimidana okanaki wela makolimoya Josepuda maya wamotoka sa-loko lo miye: Ele-minape. Helotimamo aya ipakada yaitaya ohu jeko le soto molokoko kohatuwe loko lokaiyo, emoya enemane oko dolako ipalakosidama dilipe-loko woko Ijipi mikaukaya minatane. Woko yaukaya minoko nemo ga lo imitubotoya ameme oko ele-minatane. 14 Loko lokaiyoko Josepu maya enemane oko sinokoko dolako ipalakosidaya lubuka oletawaya dilipe-loko Ijipi mikalokaya wiye. 15 Yaloka wiki minayoko Heloti maya heliye. Sakoya Heloti helekaiyoko li wili jiki Isilaelo mikauka aku waboya ahamu minamiye. Omaimidana epaloti ga lokaka we makolimoya we napamidana galalo ga mako sa-loko libo ga maya niseko pasiye:
Ipaneya Ijipi mikauka minokaiyoko nemo ju loboto nonisiye.
15 Hos 11:1
Oluho aida maya kohaidi esa ae.
16 Ito Heloti maya owaha helamiyoko, sonohi monawalo mudaikaka wemasiya Helotidama sa-iki okepa jiki aku nisiki li mamayoko epalo molaiye. Epalo adoha molokaiyoko nenako, imi wesida maya doli hekaiyoko wiki Betilihamu numutoka ito numuda esewatoka nebo ebatoka maya moniki oluho aida melekenipo lowe li hulamabolawa maya kohaidiki suwae. 17 Sakiya kohaidiki suwaboya sonohi monawalo mudaikaka wesiya Helotida li meboto sae. Sa-ikayoko Omaimidana epaloti ga lokaka we Jelemayakahoya asaitabo ne loko libo ga maya niseko pasiye loko luhuwa jenebo ne:
18 Lama numutokatiya witaga hiki wije namalimo lemo jeje
onebo ne. Sa-iyoko, Lesolomakiya oluholadamuya wije nama lenebo ne. Sakoya wije nama noliyoko ilime you letune liki laboya, muki wewenasida oluhonipolemakiya heleyoko nenako, ilime you lamitabo nesa liyoko wije nama okogo nebo ne.
18 Jel 31:15
Ijipi mikaukati aku li lika abo.
19 Heloti helekaiyoko Ijipi mikaukaya we napamidana okanaki wela makolimoya Josepuda maya wamo hemo omudalo moloko sa-loko lo miye: 20 Sinokoko dolako ipalakosidama dilipe-loko aku Isilaelo mikaloka wetane. Oluho kohaidatuwe loko libo we maya alo helekaiyo. 21 Loko lo mekaiyoko, dolako ipalakosidama aku dilipe-loko wiye. Sakiya aku li Isilaelo mikaukaya wae. 22 Sakiya niwadanaki, Josepumamo ga mako sa-loko eliye: Helotida ipala Akelaesima aholada adakolila maya le olo jekoko Juda mikauka uliki we lolo oko ne. Liki layoko Juda mikauka woko netibomuya omodala wonebo ne. Sakoya omodala wokaiyoko, wamotokaya ga mako hemo omudalo molayoko mudakoko Galeli mikaloka, 23 eba mako Naseletiyo loko nebo numutokaya woko nebo ne. Sa-iyoko, Omaimidana epaloti ga likaka wesiya Omailimo we makoya oli hituwe loko lo molobetaibo wemu Naseleti we liki likilae liki labo ga maya niseko pasiye.
22-23 Mak 1:9; Luk 2:39; Jon 1:45; Aes 11:1