Jonida alikamu lo moloko lo mibo ga
1
Jisesikaho le wesama oko libo ga.
Jisesikaho lo wesama oko libo ga maya onawa hana wamideko soto pitiye loko Omailimo lo molaibo nesa maya Omaimidana elekele wewenalalesida lo bitiye loko Jisesida lo mekaiyoko, Jisesikaho okanaki wemidana leko oli hekaiyoko, lemeko elekele wela nemo Jonida lo nemeko nilipiye. Sa-okaiyoko, nemoya Omaimidana epalauti ga ito Jisesi Kalaestikaho lo soto molaibo gaya ele wehe lobomuye loko ele-minodanaki, maloya lo soto moloko lo noliboe. Ito luhuwa maya niseko ulolotetibo onawaya alo alili okaibo nenako, alika nesamuya ga mayaki wetome iki li bikadeko elitabo wewenasiya ito maya luhuwa elikiki eli litabo wewenasiya Omailimo maku bibo wewena minakilae.
Omaimidana wewenala yuha laini 7-palasida maku bibo ga.
Nemoya Jonikahoya Omaimidana wewenala yuha laini 7-pala Esiya ebakuka minabosida luhuwa nesa maya je noliboe. Omai omutoko nebo ito olotiki aha nebo wema aku wili jeko nisekolaibo welokati ito abuha-wowola 7-pala nebo weuna Oluho onoweyaki siyalo nebo welokati, ito Jisesi Kalaestitokati nasahili ito hulu maya edimotoka mino moloko minadeyo. Jisesikahoya Omaimidana gala wetome oko emesalo molokaka we, ito ada ipala helenebokuti sinaibo weya, ito numuto namato wewenasida we napanipolesida ahonipo, eimola ukala limidanaki lahelamibo nesauti maya lilimiye. Sa-okadanaki, eimola ahola Omaida mekadeko netiye loko emo oholauya jokila he mekaka weya lilime molaiye. Eimolatokaya onowelaki abuha-wowolaki elewoleyalaki neboya, mino-loko woko minakolaiye. Yotokoe.
Eli-minahe, limu mupilaloya nisideko muki wewenasiya muda-elakilae. Ito Jisesida aholau aluka hebo wewenasikiya muda-elakilae. Ito muki numuto namato wewenasikiya muda-elikiki gala elamabomuye liki wije nama likilae. Aya gaya sa-loko soto pideyo. Yotokoe. We napa Omaiya ode amode nesa lolo okaka we omutoko nebo ito olotiki aha nebo welimo aku nisekolo noibo welimoya nemogoya api okaka ito leko suwokaka ahola minoe loko noliye.
4 Eks 3:14; Lev 4:5 5 Aes 55:4; Sam 89:27 6 Eks 19:6; Lev 5:10
7 Den 7:13; Jon 19:34-37; Jek 12:10; Mat 24:30 8 Lev 22:13
Jisesida weuna muda-elaibo.
Nemo wewenatipo Jonikahoya edimokiya Jisesikumukiye loko Omailimo ujapa olimikakamidana elewoleya ito miluma-aluma ito edawaki nesa ohilitikayoko, ona moloko lekudanaki minokaka noudawo wewenalita nemo luhuwa maya je noliboe. Nemoya Omaimidana gala ito Jisesida uliwa lo soto moloko lobomuye liki Patamo mika owalau maya noli hiki hulikayoko woko minoe. 10 Sakoya minodanaki We napamidana onawalauya Omaimidana weuna oluholimo nukamidana omudala le pana kekaiyoko, nemesaloka maya ga napa mako pikulikidana soto piye. 11 Sakoya soto piyoko, sa-loko eloe: Saina nomudadawoya pepau luhuwa jekoko wewenanele yuha laini 7-pala minabotoka hulikadeko, Epesisi numutoka ito Similina numutoka ito Pelagamu numutoka ito Tiyatila numutoka ito Saliti numutoka ito Pilatelepiya numutoka ito Laodisiya numutoka wetiye.
12 Ito ga lo nimibo wemidana maya muda-elatuwe loko mino wili jodanaki mudaoboya lamu jo le 7-pala golidunu lolo aboya mudaoe. 13 Sakoya le luwaku makoya neyoko mudaoe. Emoya wewenakidana nedanaki, lawo-lawo hana-pana le kolokoko ne. Ito ohalaloya golidunu lolo abo ebe ne. 14 Ito madona yopalaya limukidana ukulo loko ne, ito omudala maloka malokaya jo ulumakidana ne. 15 Ito ila maloka malokaya goli ehada joku lokadanaki isi isi libomidana oko ne. Ito enolaya no lisada napakidana sasa loko ne. 16 Sakoya adela lamawakalokaya sonohi 7-pala lene. Ito epalautiya emita makoya emesaloka ito epawaloka naibo makoya leneyoko mudaoe. Ito okepaloka omudaukaya hokidana lelaya he hada oko lamedala loneyoko mudaoe. 17 Sakoya upala maya nemokahoya nomudaloti mudakodanaki, lemeko pou liyoko ilauka maya udoe. Sakoya lemeko helebokidana oko udominoyoko, adela lamawakama mupilanelo molonedanaki sa-loko lo nimiye: Emoya omodaka wamideyo. Omutoko, ito alika moloko, 18 ito elewole aholaya nemo maya minoe. Ele-minape. Nemoya helekoko sinobo welimoya mino-loko woko minakoloe. Ito helekakamidana ito ono mola molamidana ateto kiwaya nemo makoko le-minoe. 19 Saina mudadawolawama oloti mudadawo nesa ito alika soto pitibo nesakiya muki olotikogo luhuwa jeko suwo. 20 Ito nade lamawakalokaya sonohi 7-pala mudadawoki ito lamu le golidunu lolo abo 7-pala mudadawokiya suna nesamidana monawa lo imituyo, elo. Sonohi 7-palaya Omaimidana wewenalale yuha laini 7-pala ujapa nitabo we okananipoki wewena yamidana iki minae. Ito lamu le 7-palaya monoka emesalo molabo wewena laini 7-palamidana aweyahawa minae.
13 Den 7:13; Den 10:5 14 Den 7:9 14-15 Den 10:6
15 Iji 1:24; Iji 43:2 17 Aes 44:6; Aes 48:12; Lev 2:8; Lev 22:13