7
Yééyéé u danêmbum
A tîdê mbwó yoo, pweepwee pee yedê póó n꞉ii a ka nmyinê dy꞉ââ ngópu, yi kópu knî yi p꞉uu nmye nînê d꞉êê. Yééyéé p꞉uu mwiyé nmye nînê d꞉êê. N꞉ii ngê u yi adî kwo, Nmî Lémi p꞉uu ntênê nî dpodo, u l꞉êê dîy꞉o daawa yéé, yi pini ngê kópu mb꞉aa dpî d꞉uu, ngmênê yi pini pyââ ti ngê kîngê dyênê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o pi yintómu dny꞉oo yééyéé.
Cha cha yi kópu ala. Pyââ u moo ka d꞉uudpî nganê mb꞉anê, mââ u kpâm ka myed꞉uudpî nganê mb꞉anê. Pyââ p꞉uu tpile yilî daa chóó u tpile yilî, u moo u tpile yilî. Myenté, mââ p꞉uu tpile yilî daa chóó u tpile yilî, u kpâm u tpile yilî. Numo p꞉uu wuwu nangê kwódu. Ngmênê, pi cha y꞉oo u yi y꞉e adî kwo, Dpodombiy꞉e ny꞉oo ngêpê, wo knî ngmê yi k꞉oo, ye wuwu yi chóó noko dny꞉oo kwódukwódu, dpodombiy꞉e u ngwo dny꞉oo ngêpê. Yi ngêpê u wo knî dny꞉oon꞉aa lêpî, ye yi kwódu yé kópu machedê ngê u ngwo choo pyodopyodo. Setan u wépi pwapî nmyi lama dnyinté a tóó. Kîmê dódó nmyo, pi ngê kn꞉aa pyópu p꞉uu kêê kîngmê yé.
Kópuni nmye d꞉a d꞉êê, nmyenê, Pi yintómu dny꞉oo yééyéé, daa dêêpî kópu nmye yed꞉a d꞉êê. Yi kópu u nt꞉u ala, n꞉ii ngê u yi adî kwo, Pyââ ngmênî nya, yini choo yééyéé. Ngmênê nê nê, a nuw꞉o alanté, u ya a nga a kwo, Kwodo mgêmî yintómu nê ntee yéli ngê dny꞉oo ya, kîdnyingê yééyéé. Ngmênê daa pi yintómu u ntââ ngê a pyede. Chóó Lémi ngê woni yoo yééyéé u ntââ mbêmê dpo pyódu té, woni yoo yi mo ya u ntââ mbêmê dpo pyódu té.
Kwodo mgêmî yoo, kuknwe yoo, ala kópu nmye nînê tpapê. Ntee n꞉aa tóó, yinté myedmyinê ya. Ngmênê nmyi mo ya doo u ntââ ngê nmye wa pyaa knomomê, ye dmyinê yééyéé. Pyââ ti mââ ti yi l꞉êê dîy꞉o kîdnyingê ghiighii mbê dmi. * 1 Tim 5:14
10 Cha cha yoo yi dêêpî kópu m꞉uu ala, daa a chóó a dêêpî kópu, ngmênê nmî Lémi u dêêpî kópu. Pyââ ngê u moo kîngî kpîpî. 11 Wa kpîpî knomomê, ye kn꞉aa pini ngê kêê p꞉uu kîngê yé. Yi pyópu u moo ka mêdaawa diyé knomomê, ye u mo choo ya. Myenté, mââ ngê u kpâm kîngê kpîpî.
12 Cha cha n꞉ii Yesu u yoo vy꞉o mu ngmidi ghê wo, woni daa ghê wo, yi yéli yi p꞉uu nînê danê. (A chóó a dêêpî kópu yinînê tpapê, daa nmî Lémi u dêêpî kópu.) Yesu u yoo vy꞉o pini n꞉ii ghê wo, ngmênê u kpâm daa ghê wo, yi pyópu ngê u yi u ngwo adî kwo, Kwodonkwodo ny꞉oo ya, ye yi pini ngê u kpâm kîngê kpîpî. 13 Myenté, pyópuni Yesu u yoo vy꞉o ghê wo, ngmênê u moo daa ghê wo, yi pini ngê u yi u ngwo adî kwo, Kwodonkwodo ny꞉oo ya, ye yi pyópu ngê u moo kîngê kpîpî. 14 K꞉omo tpile yi pini Yesu ka daa kêlîmî yédi, ngmênê Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê dpî pyódu, mu kópu u dîy꞉o u kpâm k꞉ii ngmidi ngê a ya nódó, u kpâm Yesu ka a kêlîmî yédi. Myenté, k꞉omo tpile nmî mbwó ngmê u kpâm Yesu ka daa kêlîmî yédi, ngmênê Chóó Lémi ka pyââ mb꞉aa ngê dpî pyódu, mu kópu u dîy꞉o u moo k꞉ii ngmidi ngê a ya nódó, u moo Yesu ka a kêlîmî yédi. Wo daa yinté, ye nmyi tp꞉ee dmââdîma Chóó Lémi ka tupwótupwó ngê pê pyede, u nuu u yoo ngê daapîdnye kwo. 15 Ngmênê pini n꞉ii Yesu ka daa kêlîmî yédi u yi u ngwo adî kwo, U kpâm nê kuwo, ye dpî lee we, nmî tîdê u yééyéé machedê ngê u ngwo wa pyódu. Myenté, pyópuni Yesu ka daa kêlîmî yédi u yi u ngwo adî kwo, U moo nê kuwo, ye dpî lee we, nmî mbwó u yééyéé machedê ngê u ngwo wa pyódu. Yini dpî lee we, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê daa dnyepéli u l꞉êê dîy꞉o a ngmidi nmyoo, u yi u ngwo a kwo, A yoo noko mb꞉aamb꞉aa ngê dny꞉oo ya. * Lóma 12:18 16 Nmî tîdê, mumdoo nyi u ntââ, m̱oo u nuw꞉o anyi ngmêê, nmî Lémi kóó k꞉oo anyi kââ? Nmî mbwó, mumdoo nyi u ntââ, ṉgmâm u nuw꞉o anyi ngmêê, nmî Lémi kóó k꞉oo anyi kââ? * 1 Pita 3:1-2
Daa ya ngmêêpî u danêmbum
17 Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê Yesu u yoo vy꞉o mwo a kaa nmyoo, yi ngwo ntee nmyee a ya, yinté myedmyinê ya, dpodoni ńedê nmî Lémi ngê a kaa nmyoo, y꞉i dmyinê dpodo. P꞉aani p꞉aani Yesu u yoo knî ye yi dêêpî kópu dyuu yinté ye myinîn꞉aa tpapê too. 18 Nju pi n꞉ii Chóó Lémi ngê, Yesu u yoo vy꞉o dpî kââ, yi pini ngê kîngî vyi, U ya a nga daa kwo, Chóó Lémi u l꞉ii a p꞉uu choo ya. N꞉ii daa Nju pi, Chóó Lémi ngê Yesu u yoo vy꞉o dpî kââ, yi pini Nju pi ngê chóó kîngê pyódu, pi ngê Chóó Lémi u l꞉ii yi pini p꞉uu kîngî t꞉oo. 19 Ala ngwo Chóó Lémi u l꞉ii t꞉emî têdê kópu ngê dê pyódu, u dêêpî kópu dyuu chââchââ yi ndîî kópu. * Lóma 2:25; Nkal 5:6 20 Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê Yesu u yoo vy꞉o mwo a kaa nmyoo, yi ngwo ntee nmyee a ya, yinté myedmyinê ya. 21 A mbwó. Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê Yesu u yoo vy꞉o kaa nyoo, yi ngwo pi ngmê ngê wop doo a dpodo kîgha ngi, ye p꞉uu chi dpodo, u nuw꞉onuw꞉o ngê kêê kîdangê t꞉oo. Ngmênê n꞉ii ngê wop a dpodo kîgha ngi, u yi u ngwo adî kwo, Nyi nî pw꞉ii, ye u kwo nangê nganê mb꞉anê, choo pw꞉iipw꞉ii ngi, ṉ́yóó ḻ꞉êê dîy꞉o anyin꞉aa dpodo. 22 Pini n꞉ii pi ngmê ngê wop a dpodo kîgha ngê, dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi ngê dpo ngmidi, u nuw꞉o nmî Lémi p꞉uu dpî ghê. Myenté, ndapî p꞉uu dpodo pyu n꞉ii nmî Lémi ngê dpo ngmidi, nmî Lémi p꞉uu dpodo pyu ngê dpî pyódu, Yesu Kédisu p꞉uu wop a dpodo yédi. * Epeso 6:6; 1 Pita 2:16 23 Chóó Lémi ngê kópu ndîî ngmê d꞉uu ngê, u ngwo pwila nmyoo, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o pi knî yi nuw꞉o u pono kîdmyemê vyápê. 24 A tîdê mbwó yoo, dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê mwo a ngmidi nmyoo, u k꞉ii nmyinê kââdî ngópu, yi ngwo ntee nmyee a ya, yinté myedmyinê ya.
Kwodo mgêmî yoo yi kópu
25 Kwodo mgêmî yoo yi p꞉uu kópu u nkwo nmye ngmênînê tpapê. Daa nmî Lémi u dêêpî kópu nmye yinînê tpapê, ngmênê yi kópu p꞉uu a chóó a kópu nmye ngmênînê tpapê. Doo u ntââ daanî dóó nmyo, mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi ngê a nuw꞉o u ntââ ngê a pyódu ngê.
26 Ala dini ghi ngê dye ghi dono vy꞉o nmo pyede, u l꞉êê dîy꞉o pi ngê u ya kîngê ngmêê. 27 N꞉ii u kpâm a tóó, kîngê kéé. N꞉ii u kpâm daa tóó, ghêlî k꞉ii kîngê yéé. 28 Ngmênê pini n꞉ii dpî yéé, daa dono kópu yu d꞉uu, myenté pyópuni dpî yéé, mye daa dono kópu yu d꞉uu. Ngmênê u ya a nga daa kwo, Ala dye ghi dono vy꞉o dono a pyw꞉ee yó.
29 A tîdê mbwó yoo, nmî Lémi ngê dini ghi n꞉ii yó, daa kêmakêma a dyimêdyimê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nmî nuw꞉o dmi dyámê u kópu knî yi p꞉uu kîngmê kwo. Yéé u nuw꞉o u kpâm p꞉uu kîngmê kwo, nmî Lémi p꞉uu choo kwo. 30 N꞉ii u pi u l꞉êê dîy꞉o a mbê, u nuw꞉o modo dyé ngê, nmî Lémi p꞉uu dpî kaa ngê. N꞉ii knî y꞉oo w꞉aa da pyw꞉ee ngmê, yi kópu mu ngmidi p꞉uu yi nuw꞉o dmi kîngê kwo, nmî Lémi p꞉uu dny꞉oo nuw꞉o. N꞉ii knî y꞉oo yi tpile dpî pwila t꞉oo, yi tpile knî yi p꞉uu yi nuw꞉o dmi kîngê kwo, nmî Lémi p꞉uu dny꞉oo nuw꞉o. 31 Dyámê u kópu knî yi p꞉uu nmî nuw꞉o dmi kîngê kwo, nmî Lémi p꞉uu dny꞉oo kwo, mu kópu u dîy꞉o yi kópu yilî yintómu daa dye ghi daadîî adnyi ya, nmî Lémi ngê wa ngmêê té. * 1 Njon 2:17
32 U ya a nga daa kwo, Nmyi nuw꞉onuw꞉o u kópu dyuu ndîî kópu ngê nmye pyaa dniye. Pi mgêmî u nuw꞉o ngmidi ngê a ya yédi, nmî Lémi p꞉uu a dpodo yédi, u nuw꞉o nmî Lémi p꞉uu a kwo yédi, 33 u yi u ngwo a kwo yédi, U nuu u kópu nî d꞉uud꞉uu dé. Ngmênê yéé u nuw꞉o miyó ngê a ya yédi. Nmî Lémi p꞉uu a nuw꞉o yédi, ngmênê dyámê u kópu knî yi p꞉uu mye nuw꞉o yédi, u yi u ngwo a kwo yédi, U kpâm u nuu u kópu yinî d꞉uud꞉uu dé. 34 Kwodo mye yinté, nmî Lémi p꞉uu a dpodo yédi, u yi u ngwo daa kwo yédi, U nuw꞉o kn꞉aa lee we, u yi u ngwo myedaa kwo yédi, U nt꞉u kn꞉aa pini ka nî y꞉oo. Ngmênê yepe dyámê u kópu knî yi p꞉uu a nuw꞉o yédi, mu kópu u dîy꞉o u yi u ngwo a kwo yédi, U moo u nuu u kópu yinî d꞉uud꞉uu dé.
35 Yi kópu nmye d꞉a vyi té, mu kópu u dîy꞉o u ya a nga a kwo, Mb꞉aamb꞉aa ngê pêdmyinê ya. Yééyéé nmye dînî kwódukwódu, ngmênê u ya a nga a kwo, Nmyi nuw꞉o dmi nmî Lémi mu ngmidi p꞉uu dny꞉oo kwo, kn꞉aa kîdnyingê kwo, mb꞉aamb꞉aa ngê p꞉uu dmyinê dpodo.
36 Pini n꞉ii u yémî p꞉uu a kwo, ghêlî k꞉ii daawa yéé knomomê, nmî Lémi p꞉uu dpodombiy꞉e adîn꞉aa dpodo, ye yi pini ngê maa mb꞉aa ye kîgha ngê. Ngmênê u kuwó dini ghi ngê u nuw꞉o u kwo ayimênê diyé, awo, A yémî p꞉uu pyââwe ngê a pyodopyodo, nanê wa nya, u yi u ngwo adî kwo, Nî nya, ye dpî nya ngê, daa kópu dono ayi d꞉uu. 37 Ngmênê yi pini ngê chóó wa vyi, Daanî yéé, a mo anî ya, pwopwo u dî, ye yinté choo ya. U lama adî ya, A nuw꞉o ngê daawa dóó nê. Yi pini u mo choo ya, kîngê yéé. 38 A tîdê mbwó yoo, n꞉ii ngê u yémî p꞉uu dpî nya, kópu mb꞉aa yu d꞉uu, n꞉ii u mo a ya yédi, kópu mb꞉aa mye d꞉uud꞉uu ngê, k꞉uuchêm u kópu ye d꞉uud꞉uu ngê.
Yepe yoo yi kópu
39 Yepeni u moo a tóó, kn꞉aa pini p꞉uu kîngê nuw꞉o, ngmênê u moo wa pw꞉oo knomomê, ye u ntââ amê yéé. Pyópuni Yesu u yoo vy꞉o a kwo, kuwa pini ngê kîngî nya. * Lóma 7:2-3; 2 Kódin 6:14 40 Ngmênê yi pyópu daawa yéé knomomê, ye mb꞉aamb꞉aa ngê adî ya. K꞉omo tpile nmyi kada pini woni yoo yi nuw꞉o dmi daa yinté dé, ngmênê Chóó Lémi u Ghê Dmi a mênê mye tóó, u l꞉êê dîy꞉o yi kópu nmye d꞉a vyi.

*7:9: 1 Tim 5:14

*7:15: Lóma 12:18

*7:16: 1 Pita 3:1-2

*7:19: Lóma 2:25; Nkal 5:6

*7:22: Epeso 6:6; 1 Pita 2:16

*7:31: 1 Njon 2:17

*7:39: Lóma 7:2-3; 2 Kódin 6:14