^
Matyu
Jisas Krais yakámp fi mekamp appeyaenápomp e
Josepo enselén nkemp kar
Ankwap fi mekamp mérnap aropao koropea Jisasén nkeap kar
Josepo táráp koumte éréképea Isip mek akwapámp kar
Heroto séránko kápae kare tárápu fupukrá kákap kar
Josepo táráp koumte éréképea arákarrá koropámp kar
Ént mek nérrá kák konámp Jono farákápámp kar
Jisas Jonomp yaeknámp ént mek anámpámp kar
Satano Jisasén poupwekápimp kar
Jisaso distrik Galili mek térerá akwapámp kar
Jisaso arop yiaworaopwe éréképámp kar
Jisas Kwaromp kar farákápria kápae kare aropamp pourou fwapo-kwapimp kar
Jisaso faonkwe wi feknámp farákápámp kar
Kwaro ourour nénk naenámp kar
‘Jisasomp firáp arop oukwe ntia wae niamp’rá sénámp kar
Kwaromp lo kar
Arop ankwapént kar fwapokwap i konap kar
‘Poumarop ankwapamp yupu nkea kɨkianki kwapono’rá sénámp kar
‘Arop yupu pwar kwapono’rá sénámp kar
‘Narekamp ankankráp’rá séri kwapono
‘Yumwan napo te, nopoki kwapono’rá sénámp kar
Yopor aropan nouroup i konap kar
Arop ankwapan yaewour i konap nɨnɨk
Kwarén kar toropwap mwanap kar
Kwarén sér mwanap ke fek fɨr wuri konap kar
‘Ankank kénki kwapono’rá sénámp kar
Arop pourou mek wae pouri yak naenámp kar
‘Arop ankárankao mani térerént Kwaromp tére naenámp mono’rá sénámp kar
‘Arop ankwap fárákapan yurukupi kwapono’rá sénámp kar
Kwaro nomo sénámp karan wawia yaewour naenámp nɨnɨk
‘Yiki yakáp mwanap mek youmpnámp ménki kánanke’rá sénámp kar
Nomo ankár kwekár profetén mér mwanámp kar
Nap ti konap anánkaopwe nɨnɨkan sénámp kar
Jisas lepra touweráp arop fwapi papámp kar
Jisas ami fákáreamp Keptenomp tére arop fwapi papámp kar
Jisaso Pitamp yupuamp éntupwarén fwapi papámp kar
Jisas kápae kare koumteouráp aropan fwapokwaprá kákámp kar
Arop Jisasomp wakmwaek tukup mwaria napan sénámp kar
Jisas séránko ouwi tokwae pwararámp kar
Jisas arop anánkaopweamp pouroukamp kwatae-arop yéréperá kérépámp kar
Jisaso pu kor yae kor yoronkwae tankámp arop fwapi papámp kar
Jisaso Matyun wumwiria warámpámp kar
Jisas fɨr wuri konapan sénámp kar
Jairusomp yupu-táráp ntia touwenámp yupuamp kar
Jisaso yi néneráp arop anánkaopwe ntia top kour aompi yaknámp arop fwapokwapimp kar
Jisaso koumteouráp aropan aropomprá sérimp kar
Éntér-sámpramp arop aposel yakápnámp kar
Jisaso náráp éntér-sámpramp aposel fákáreran tére nénkea tirá kérépámp kar
‘Nkwakwe make touwe korop naenámp’rá sénámp kar
Arop ankár Kwarén saráp apáp naenámp kar
Jisasomp e érik sér mwanap kar
Jisasén saráp nɨnɨk mwanap kar
Arop yaewouri námp fek nopok sámp naenámp kar
Jono náráp éréképá yárak i konámp arop fárákap Jisasnámpok tirá kérépámp kar
Kwatae nɨnɨk pwar monap arop firan aropompnámp kar
Jisasonámpok tukupea anepér sámp mwanap kar
‘Sabat yae fek tére kwapono’rá sénap kar
Jisas Sabat yae fek arop yae kwataenámp fwapi papámp kar
‘Jisas te Kwaromp tére arop kareno’rá sénámp kar
‘Jisas te Belsebulomp kárákáre fek tére námp’rá sénap kar
Aropamp nɨnɨk mek yak námp maomp karao érik yénképnámp kar
‘Jisas kárákáre yénképano’ ria sériap kar
Kwatae-arop warko arákarrá koropnámp kar
Jisasomp éntupwar ntia nánaeounáp fákáre koropnap kar
Arop yopwar mek ankankou yɨrɨrnámp wounáp kar
Jisas wounáprá sér i konámp kar fi
Ankankou fek wounápnámp kar fi
Yopwar mekamp apwar pwae kwataeran wounápnámp kar
Mastet ki ntia yisan wounápnámp kar
Jisas wounáp kar mwar farákápnámp kar
Apwar pwae kwataeran wounápnámp kar fi
Arop mani bokis kwar mek tank nánko nkenámp wounáp kar
Anani kor kwapwe niampan wounáprá sénámp kar
Umbenan wounápnámp kar
Manénkɨrkamp kare kar ntia wourékam kare kar
Nasaret mekamp arop fárákap Jisasén younkwe sánkap kar
Arop ént mek nérrá kák konámp Jon sumpwinámp kar
Jisaso 5,000 aropan fɨr wunimp kar
Jisaso ént yumunturik koropámp kar
Jisaso Genesaret mek kápae kare touwenap arop fwapokwaprá kákámp kar
Kwaromp lo appeyaenápomp loan kwe-pwarnámp kar
Ankank arop nɨnɨk mek oumi pap konámp kar
Ankwap fi mekamp yupu Jisasén mér karimp kar
Jisas kápae kare touwenap arop fwapokwaprá kákámp kar
Jisas 4,000 arop fɨr nénkámp kar
Jisasén ‘Kwaromp kárákáre yénkép napo nke mwar’rá sériap kar
Yisan wounáprá sénámp kar
Pita Jisasén ‘Krais’rá sérimp kar
Jisas ‘Námo sumpwia fárámp nanamp’rá sérimp kar
Jisasomp pourou mek wae tokwae nkeap kar
Jisaso kwatae-arop woukoupeyaknámp táráp fwapi papámp kar
Jisas námoku sumpwi naenámp ankwap por sérimp kar
Jisaso lotu nap tokwae mek takis mani sɨrarámp kar
‘Kwaro maomp firáp taokeyaknámp mek wa tokwae kari yak námpono’rá sénámp kar
Arop ankwapamp mér námp kwatae pap konámp kar
Sipsip moyak konámp wounáp kar
Arop ankwap kwatae nɨnɨk napo man fwapokwap mwanap kar
Tére arop maomp ankank kwaporok sámp nap nɨk mo pwar monámp kar
Jisaso ‘Poumou nap mekamp yupu pwar kwapono’rá sénámp kar
Jisaso tárápu kánanke-tárápan ourour nénkámp kar
Ankank tokwaeráp arop tár-ménkiraoimp kar
Wain yopwaran wounápnámp kar
Jisaso yinɨnkan sérrá, ‘Sumpwia fárámp nanamp’ rimp kar
Jems ntia Jon ‘Arop tokwae yak nene’ ria nɨnɨkep kar
Jisaso arop yawor yi fwapi papámp kar
Jisaso King niampia Jerusalem mek akwapámp kar
Lotu nap tokwae mek ankank nonopoknap arop fárákapan Jisaso yérépemp kar
Jisas sénánko yao fik yákárenámp kar
Jisasén ‘Amwan wa kárákáre sánk námpon’rá turunkiap kar
Tárápyar anánkaopweran wounáprá sénámp kar
Kwataenap arop fárákap wain yopwar taokeyakáp nap wounáp kar
Yupu warámpria fɨr kékérou i konap wounáp kar
Jisasén Sisarén takis sánk mwanap turunkiap kar
‘Sumpwinap arop te ferámpá mák mwanapon?’rá turunkiap kar
Kwaromp manénkɨr yaknámp lo kar
Jisaso Farisi fákáreran ‘Krais te wanono’rá turunkimp kar
Lo méria farákáp konap ntia Farisi fákárerao i konap kar
Jisaso tisa fákárean ‘Kwatae nɨnɨk nap’rá sérimp kar
Jisaso tisa fákárean ‘Nopok touwe sámp mwanap’rá sénámp kar
Jisas Jerusaleman yonkwae touwemp kar
Jisaso lotu nap tokwae ‘Kwatae akwap naean’rá sénámp kar
Jisas ‘Kápae kare touwe kwatae korop naean’rá sénámp kar
Kwatae kare ankank korop naenámp kar
Aropamp Táráp nánkár ék naenámp kar
Yao fikan nkea mér i konap wounáp kar
‘Jisas ék naenámp yae te mér mo kareno’rá sénámp kar
Kwapwe kare tére arop ntia kwatae tére aropan wounáprá sénámp kar
Fére-sámpramp énkénki koumteouramp wounáp kar
Tére arop yinɨnkaopweran wounápnámp kar
Aropamp Táráp ponankor arop firan yurukup naenámp kar
Taokeyakáp konap arop Jisasén farop mwaria kar papap kar
Yupu ankwap Jisasomp me korok sanda kwarákarimp kar
Judas ‘Jisasén faropenk’ ria arop outɨrimp kar
Jisas Pasova fɨr fárimp kar
Jisaso pan ntia wain ént nénkámp kar
Jisaso Pitan ‘Amo námwan pwar nanap’rá sérimp kar
Jisaso Getsemani yopwar mek Kwarén kar toropwapimp kar
Judaso Jisasén yopor aropamp yaek papnámp kar
Jisasén kotiap kar
Pita ‘Jisasén mér mo nampon’rá sérimp kar
Jisasén warámpea Pailatonámpok tukupap kar
Judas sumpwimp kar
Pailato Jisasén turunkimp kar
Pailato ‘Takenk’rá sénánko, Jisasén yaopwae porokopramp fek pukupap kar
Soldia fákáre Jisasén wouroumprá sériap kar
Soldia fákáre Jisasén yaopwae porokopramp fek pukupap kar
Jisas sumpwimp kar
Jisasomp yákáre péri kor me mek papap kar
Soldia fákáre Jisasén pap nap fek yépékrá yakápiap kar
Jisas warko fárámpámp kar
Soldia fákáreramp kar
Jisaso náráp éréképá yárak i konámp arop fárákapan ‘Tére kip’rá sérimp kar