^
Érik Yénkép
Jono fákánek sios mek kar kumwirá nénkámp kar
Jono Kraisén nkenámp kar
Efesus mekamp siosnámpok sámp-kérépámp kar
Smerna mekamp siosén sámp-kérépámp kar
Pergamum mekamp siosén sámp-kérépámp kar
Taiataira mekamp siosén sámp-kérépámp kar
Sardis mekamp siosén sámp-kérépámp kar
Filadelfia mekamp siosén sámp-kérépámp kar
Leodisia mekamp siosén sámp-kérépámp kar
Yámar mek Kwarén lotunap kar
Jono buk ankwap moukoupramp nkenámp kar
Jono Sipsip Morok nkenámp kar
Sipsip Morokamp e narek sampoknap kar
Sipsip Morokao buk fekamp éntu kwarápnámp kar
Kwaromp firáp yakápnap arop fárákapan taok káknámp kar
Kápae kare arop ou tokwae Kwarén lotunap kar
Am fárákapao touwe sámpnap ke wae pwarnámp kar
Sipsip Morokao buk fekamp fákánekan éntu kwar-pwarnámp kar
Ensel yiaworaopwerao wur fukurnap kar
Ensel éntirao wur fokopnámp kar
Ensel tokwamao wur fokopnámp kar
Jono enselo buk sánk nánko fárinámp kar
Arop anánkaopwerao kar farákáp nep kar
Ensel fákánerao wur fokopnámp kar
Yupu ntia wunépɨr wounápnámp kar
Yao pwae mekamp fɨr anánkaopwe koropnep kar
144,000 arop fárákap tár wourékam sámpnap kar
Ensel yinɨnkaopwerao kar sénap kar
Kwaromp yonkwae pwarámp apárok ék naenámp kar
Fákánek enselo fákánek ankank kwatae fákeyakápnap kar
Fákánek dis mek Kwaromp yonkwae pwarámp yaknámp kar
Kwaro kokopor yupuan kot naenámp kar
Babilon kwatae akwapnámp kar
Yámar mek arop fárákap warákár tokwaenap kar
Sipsip Morokao yupu sámpria fɨr kékérounámp kar
Arop wupwi kor hos fek narek tanknámp kar
Satan 1,000 yopwar fek fákapá yak naenámp kar
Satan touwe tokwae sámp naenámp kar
Kwaro kot tokwae naenámp kar
Kwaro yámar me ntia apár wourékam yoronámp kar
Jerusalem wourékaman sénámp kar
Yiki yaknámp ént ntia yaoan sénámp kar
‘Jisas te koupour ék naenámpono’rá sénámp kar
Jono mámá buk fekamp kar wanap aropan kárákáre fek sénámp kar